Jesteś w: Strona główna » Biznes » Gospodarka

Średnia inflacja w 2018 roku roku będzie niższa od 2,5%

21.02.2019 14:09  Gospodarka
Średnia inflacja w 2018 roku roku będzie niższa od 2,5% Podczas lutowego posiedzenia część członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że średnia inflacja w bieżącym roku będzie niższa od 2,5%, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). 

"Dyskutując na temat krótkoterminowych perspektyw inflacji, zwracano uwagę, że według aktualnych prognoz w najbliższych miesiącach roczne tempo wzrostu cen zwiększy się, jednak skala tego wzrostu będzie niewielka i wyraźnie mniejsza niż oczekiwano w listopadowej projekcji. Zaznaczano, że zgodnie z tymi prognozami, średnia inflacja w bieżącym roku będzie niższa od 2,5%" - czytamy w "minutes". 

Niektórzy członkowie RPP oceniali, że czynnikiem podwyższającym inflację w kolejnych miesiącach będą prawdopodobnie rosnące ceny żywności, ale skala tego wzrostu jest czynnikiem niepewności dla kształtowania się dynamiki cen. 

Zobacz także: Brak podwyżek stóp skłania do obniżek prognoz zysku banków na 2020 o 4%

W perspektywie krótkoterminowej część członków Rady wskazała m.in., że dynamika cen może być niższa od obecnie prognozowanej ze względu na - oczekiwany przez nich - brak wyraźnego wzrostu inflacji bazowej w warunkach spowalniającego wzrostu gospodarczego.

"Niektórzy członkowie Rady wyrażali natomiast opinię, że do silniejszego wzrostu inflacji przyczynić się mogą rosnące koszty produkcji, które wobec relatywnie niskiej - w opinii tych członków Rady - rentowności przedsiębiorstw w niektórych gałęziach gospodarki, mogą skłaniać je do podnoszenia cen produktów. Inni członkowie Rady wskazywali natomiast, że rentowność w sektorze przedsiębiorstw pozostaje zbliżona do obserwowanej w poprzednich latach, a skłonność firm do podnoszenia cen będzie ograniczana przez silną konkurencję" - czytamy w "minutes".

Ponadto wskazano, że w średnim okresie, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej, inflacja będzie się prawdopodobnie kształtować w pobliżu celu inflacyjnego.

Zobacz także: RPP nie zmieni poziomu stóp w tym, a zapewne i w przyszłym roku wg analityków

"Zaznaczano, że ograniczająco na dynamikę cen w kolejnych latach będzie wpływało oczekiwane spowolnienie dynamiki PKB. Zwracano także uwagę, że oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych - po przejściowym wzroście w grudniu - ponownie się obniżyły" - czytamy dalej.

"Inni członkowie Rady wyrażali natomiast opinię, że ewentualne utrzymanie się oczekiwań inflacyjnych przedsiębiorstw na podwyższonym poziomie mogłoby stanowić czynnik oddziałujący w kierunku wyższej inflacji w kolejnych latach. Wskazywali oni także na ryzyko wzrostu cen energii w przyszłości" - podano także.

Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP, inflacja konsumencka wyniesie 1,8% w 2018 r. i przyspieszy do 3,2% r/r w 2019 r. oraz do 2,9% w 2020 r. 

ISBnews

  Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
Subiektywny Przegląd Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #38   PODSUMOWANIE ROKU 2018 (DEWELOPERZY): Mateusz Mucha, DM Navigator
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes