Jesteś w: Strona główna » Biznes » Gospodarka

Ustawa o wspieraniu inwest. to zachęty także dla polskich firm

03.12.2018 15:02  Gospodarka
Ustawa o wspieraniu inwest. to zachęty także dla polskich firm Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji uchwalona w maju br. ułatwi inwestowanie, pobudzi innowacyjność firm i zachęci krajowych i zagranicznych inwestorów do inwestowania w Polsce, wynika z raportu „Polska strefa inwestycji.

Zmiany prawne i organizacyjne" przygotowanego przez Colliers International, EY oraz Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH). Na mocy nowych przepisów stworzono Polską Strefę Inwestycji (PSI), w ramach której, po spełnieniu określonych kryteriów, możliwe jest uzyskanie zwolnienia z CIT lub PIT na terenie niemal całego kraju, a nie jedynie wydzielonych stref.

"Nowa ustawa rozwiązuje problem z dostępem do ziemi. Kolejny ważny element nowej ustawy polega na tym, że premiowane są te inwestycje które maja największą wartość dodaną dla gospodarki i długofalowo będą przyczyniać się do wzrostu gospodarczego kraju. Obecnie możemy wspierać inwestycje zarówno produkcyjne jak i usługowe, inwestycje opierające się na własności intelektualnej" - powiedział prezes PAIH Tomasz Pisula, podczas konferencji prasowej.

"Poprzednią ustawę o Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE) łączono często z przekonaniem, iż została stworzona do obsługi zagranicznych inwestorów. Nowa ustawa ustawa strefowa łamie te stereotypy" - podkreślił Pisula.

Zdaniem ekspertów nowa ustawa poprawia pozycję Polski w rywalizacji o inwestycje zagraniczne w regionie z takimi krajami jak Czechy, Słowacja i Węgry, które stosują zachętę dla inwestorów zagranicznych w postaci zwolnienia z podatku dochodowego na obszarze całego kraju, z wyłączeniem najbardziej rozwiniętych obszarów w okolicach stolic.

Dotychczas preferencyjne warunki dla biznesu w SSE terytorialnie obejmowały obszar obejmujący swoim zasięgiem jedynie 0,08% powierzchni Polski.

"Obszary o wyższym bezrobociu, niewielkie i średniej wielkości miasta oraz tereny wiejskie otrzymają większe wsparcie. Ponadto decyzja o udzieleniu pomocy może zostać wydana nie tylko na realizację nowych projektów, ale także w związku z planowanym rozwojem już istniejących przedsiębiorstw, np. utworzeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej, wprowadzeniem nowych produktów oraz wdrożeniem innowacji. Wyjątek stanowi województwo mazowieckie, gdzie na wsparcie mogą liczyć jedynie nowe inwestycje" – powiedział partner działu ulg i dotacji inwestycyjnych EY Paweł Tynel podczas konferencji prasowej.

"Jedną z największych zalet Polskiej Strefy Inwestycji jest znacznie dłuższy okres zwolnienia podatkowego. Dotyczy to szczególnie projektów prowadzonych na obszarze Specjalnych Stref Ekonomicznych lub w regionie z najwyższą (50%) intensywnością pomocy. Okres zwolnienia wynosi w tych przypadkach 15 lat, a zatem jest prawie dwukrotnie dłuższy niż ten przyznawany w ostatnim czasie w ramach SSE (8,5 roku). Dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych są ważne maksymalnie do końca 2026 roku." - czytamy w materiale.

Eksperci podkreślają, że w ubieganiu się o pomoc na realizację projektów usługowych rozszerzono zakres działalności, która ma szansę być objęta zwolnieniem podatkowym.

"Znacznie niższym kryteriom ilościowym – tzn. określającym minimalną wartość nakładów inwestycyjnych – podlegają projekty związane z badaniami i rozwojem, a także z nowoczesnymi usługami dla biznesu. Wyjściowy poziom kosztów kwalifikowanych obniżono też dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie od 80 do 98%" - czytamy dalej.

W okresie od wejścia w życie nowego rozporządzenia tj. od 4 września br do 1 grudnia br. roku łącznie wydano 42 decyzji o wsparciu (w tym 26 z kapitałem polskim i 16 z kapitałem zagranicznym), liczba projektów procedowanych to w tym okresie wyniosła 64 (w tym 47 z kapitałem polskim i 17 z kapitałem zagranicznym).

"Przy współpracy z Zagranicznymi Biurami Handlowymi PAIH, strefy tworzyć będą system umożliwiający polskim firmom nie tylko rozwój na terenie kraju, ale także efektywną ekspansję zagraniczną" - podsumował Pisula podczas konferencji prasowej.

"Jednym z założeń nowych regulacji prawnych ma być dostosowanie przepisów prawa regulującego poziom wsparcia publicznego do potencjału polskich firm, z których aż 96% to małe i średnie przedsiębiorstwa. Poprawa sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw jest niezwykle istotna z punktu widzenia roli, jaką podmioty te odgrywają w gospodarce. Sektor MŚP jest miejscem pracy aż 70% obywateli zatrudnionych w sektorze prywatnym i generuje około 2/3 produktu krajowego brutto" - podano także w raporcie.

ISBnews


 


 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes