Jesteś w: Strona główna » Biznes » Gospodarka

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 7 pkt m/m do -5,4 pkt w X

08.11.2018 12:18  Gospodarka
Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 7 pkt m/m do -5,4 pkt w X Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym, wyliczany przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH), spadł o 7 pkt m/m i wyniósł -5,4 pkt w październiku 2018 r., podał Instytut. Wskaźnik jest niższy od wartości sprzed roku o 7,7 pkt.

"Po wrześniowej poprawie w październiku koniunktura w przemyśle przetwórczym znowu się pogorszyła. Wartości sald głównych pytań ankiety rosną, ale w skali roku odnotowano ich spadki, większe niż w poprzednim badaniu" - czytamy w komunikacie.

Spadek wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne. Zwiększyły się salda poziomu produkcji, zamówień, zarówno w ujęciu ogółem jak i eksportowym, poziomu cen, zatrudnienia, sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz oceny ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Wzrosło także saldo zapasów. Utrzymują się różnice w ocenach firm prywatnych i publicznych, zarówno w ocenie sytuacji bieżącej jak i oczekiwań na najbliższą przyszłość, podano w materiale.

"Zmiany koniunktury były zróżnicowane w poszczególnych wyróżnionych przekrojach. W przekroju według głównych grup produktowych pogorszenie koniunktury odnotowano we wszystkich wyróżnionych grupach. Największe pogorszenie koniunktury odnotowano w produkcji trwałych dóbr konsumpcyjnych, najmniejsze w produkcji dóbr konsumpcyjnych nietrwałego użytku. W przekroju według wielkości firm także we wszystkich grupach odnotowano pogorszenie koniunktury. Największe w firmach zatrudniających ponad 500 pracowników. Najmniejsze w przedsiębiorstwach z zatrudnieniem do 50 pracowników" - czytamy dalej.

W przekroju regionalnym poprawę koniunktury odnotowano w regionach: południowo-zachodnim i centralnym. Najwyższą wartość, 5 pkt, wskaźnik przyjął dla regionu północno- zachodniego. Najniższą, -15,5 dla regionu centralnego, podał też Instytut.

ISBnews


 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes