Jesteś w: Strona główna » Biznes » Gospodarka

Wynik finansowy OFE wyniósł -17 mld zł w 2018 roku

30.04.2019 10:10  Gospodarka
Wynik finansowy OFE wyniósł -17 mld zł w 2018 roku Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w 2018 r. był ujemny i wyniósł minus 17 mld zł wobec zysku 28,4 mld zł w 2017 r. podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Aktywa ogółem OFE na koniec 2018 r. wyniosły 157,5 mld zł, co oznacza spadek o 22,5 mld zł (tj. o 12,5%) w ciągu roku.

"Na wynik ten złożyły się: zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) w wysokości minus 20,4 mld zł oraz wynik z inwestycji w wysokości 3,3 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych w 2018 r. wyniosły 4,31 mld zł wobec 3,77 mld zł rok wcześniej.

"Główną pozycją były przychody portfela inwestycyjnego, które stanowiły 98,9% przychodów operacyjnych. Przychody portfela inwestycyjnego wzrosły o 15,0% w odniesieniu do 2017 r. i wyniosły 4,26 mld zł. Koszty operacyjne osiągnęły kwotę 968,2 mln zł. Koszty zarządzania funduszami wyniosły 794,1 mln zł i stanowiły 82,0% kosztów operacyjnych OFE" - czytamy dalej.

Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2018 r. wyniosły 157,5 mld zł i zmniejszyły się o 12,5%. 

Zobacz także: Z OFE lepiej do ZUS niż do IKE?

"Największy udział w aktywach wykazywał portfel inwestycyjny - 99,4%. Zobowiązania ogółem ukształtowały się na poziomie 177,3 mln zł, w roku poprzednim było to 426,4 mln zł (spadek o 58,4%). Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych wyniosły 157,3 mld zł, co oznacza spadek o 12,4% w skali roku" - napisano też w materiale.

"W portfelu inwestycyjnym otwartych funduszy emerytalnych dominowały akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym - 134 mld zł, a ich udział zmniejszył się o 2,4 pkt proc. w ciągu roku. Kolejną pozycją według wielkości udziału były obligacje, które wyniosły 10,4 mld zł, a ich udział w portfelu inwestycyjnym OFE zmniejszył się z 6,8% w 2017 r. do 6,7% w 2018 r. Depozyty bankowe wyniosły 9,0 mld zł, a ich udział w portfelu zmniejszył się o 0,3 pkt proc. w porównaniu z rokiem poprzednim" - czytamy dalej.

Liczba rachunków prowadzonych przez OFE według stanu na 31 grudnia 2018 r. wyniosła 16,2 mln. Udział rachunków martwych, na które nie wpłynęła żadna składka, wyniósł 0,7% ogólnej liczby rachunków. Odsetek rachunków martwych dla poszczególnych funduszy wahał się od 0,2% do 1,9% liczby prowadzonych rachunków, podał także Urząd.

ISBnews

  Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
Enea SA, Piotr Olejniczak - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, #253 PREZENTACJE WYNIKÓW   Branża windykacyjna Okiem ANALITYKA #41, Wojciech Bartosik
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes