Jesteś w: Strona główna » Biznes » Gospodarka

Wynik netto przeds. niefinans. spadł o 7,1% r/r do 139,2 mld zł w 2018 r.

17.05.2019 10:48  Gospodarka
Wynik netto przeds. niefinans. spadł o 7,1% r/r do 139,2 mld zł w 2018 r. Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 139,2 mld zł w 2018 r. i był niższy o 7,1% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 10+ osób.

"Wynik finansowy brutto wyniósł 168,1 mld zł wobec 177,3 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 28,9 mld zł (wobec 27,4 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 139,2 mld zł i był niższy o 7,1% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 170,4 mld zł i był niższy o 2,9% od uzyskanego w 2017 roku, a strata netto wyniosła 31,2 mld zł i zwiększyła się o 21,6%" - czytamy w komunikacie. 

Zysk netto wykazało 80,4% ogółu przedsiębiorstw, a uzyskane przez nie przychody stanowiły 86,2% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 87,5% przed rokiem), podał Urząd. 

"W 2018 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były słabsze od uzyskanych rok wcześniej. Przychody z całokształtu działalności w 2018 roku były wyższe o 6,5% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 7,1%. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 94,7% przed rokiem do 95,3%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rosły w skali roku w tempie 7,1%, a koszty tej działalności - 7,2%" - czytamy w komunikacie.

Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 36,8% wykazało w 2018 roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport (wobec 35,1% rok wcześniej), a poziom przychodów ze sprzedaży sprzedaży na eksport był o 4,1% wyższy niż w 2017 roku, podano także. 

Zobacz także: 

"Udział tych przychodów w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zmniejszył się z 23,1% do 22,5%. Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 82,7% przedsiębiorstw wobec 82,6% przed rokiem. Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe tej grupy przedsiębiorstw uległy nieznacznemu pogorszeniu, ale były lepsze niż dla ogółu badanych przedsiębiorstw" - czytamy dalej.

Wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 95,3% (wobec 94,7% przed rokiem), a wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zmniejszył się z 4,9% do 4,7%. Zmniejszył się także wskaźnik rentowności obrotu brutto z 5,3% do 4,7% oraz wskaźnik rentowności obrotu netto z 4,5% do 3,9%, podał GUS.

Powyższe badanie GUS obejmuje podmioty o liczbie pracujących 10 osób i więcej, prowadzące księgi rachunkowe.

W marcu br. GUS podał, wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych, który wyniósł 112,7 mld zł w 2018 r. i był niższy o 10,8% w skali roku (na podst. danych z 17 711 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób).

ISBnews

  Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
Subiektywny Przegląd Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #42   Branża windykacyjna Okiem ANALITYKA #41, Wojciech Bartosik
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes