Jesteś w: Strona główna » Biznes » Gospodarka

Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 11,2% r/r do 14,19 mld zł w I-XI

08.01.2019 10:34  Gospodarka
Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 11,2% r/r do 14,19 mld zł w I-XI Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 14,19 mld zł w okresie styczeń-listopad 2018 r. i był wyższy o 11,2% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

W okresie styczeń-listopad 2018 r. wynik z odsetek wzrósł o 4,9% do 40,75 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 11,37 mld zł i był o 9,5% niższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 7,4% r/r do 18,5 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 1,6% r/r do 30,59 mld zł w okresie styczeń-listopad.

W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 7,68 mld zł (wzrost o 2% r/r).

Łączny współczynnik kapitałowy sektora banków komercyjnych i spółdzielczych na koniec III kwartału 2018 r. wyniósł 19,21% w porównaniu do 18,96% na koniec grudnia 2017 r. 

Komisja informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP). Dane historyczne (do grudnia 2017 r.) prezentowane w ramach danych miesięcznych zostały w miarę możliwości dopasowane do aktualnie obowiązującego układu prezentacyjnego, podkreślono także.

ISBnews

 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes