Jesteś w: Strona główna » Biznes » Gospodarka

Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 8,7% r/r do 12,7 mld zł w I-X

13.12.2018 14:54  Gospodarka
Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 8,7% r/r do 12,7 mld zł w I-X Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 12,7 mld zł w okresie styczeń-październik 2018 r. i był wyższy o 8,7% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

W okresie styczeń-październik 2018 r. wynik z odsetek wzrósł do 38,12 mld zł wobec 35,22 mld zł rok wcześniej, zaś wynik z prowizji spadł do 10,75 mld zł wobec 11,48 mld zł rok wcześniej. 

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się do 16,62 mld zł wobec 15,76 mld zł rok wcześniej. 

Koszty działalności banków wzrosły do 29,14 mld zł w okresie styczeń-październik wobec 27,35 rok wcześniej. 

W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 7,22 mld zł w porównaniu z 6,73 mld zł rok wcześniej. 

Łączny współczynnik kapitałowy sektora banków komercyjnych i spółdzielczych na koniec III kwartału 2018 r. wyniósł 19,21% w porównaniu do 18,96% na koniec grudnia 2017 r. 

Komisja informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP). Dane historyczne (do grudnia 2017 r.) prezentowane w ramach danych miesięcznych zostały w miarę możliwości dopasowane do aktualnie obowiązującego układu prezentacyjnego, podkreślono także.

ISBnews

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes