Biuro Informacji Kredytowej

16.08.2017 11:38  IKE
Biuro Informacji Kredytowej
Biuro Informacji Kredytowej służy minimalizowaniu ryzyka kredytowego oraz zwiększeniu bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego w Polsce. Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) gromadzi i udostępnia dane dotyczące historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych. Do bazy BIK trafiają informacje pozytywne, tj. dotyczące zobowiązań spłacanych terminowo, jak również negatywne – o zobowiązaniach niespłaconych lub spłacanych z opóźnieniami.

Dotyczą one kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych, na zakup papierów wartościowych, niecelowych, studenckich, pracowniczych a także kredytów odnawialnych na rachunku, karcie kredytowej lub debetowej, limitu debetowego w ROR oraz kredytów poręczonych. W ten sposób jest tworzony profil kredytowy każdego, kto zaciąga zobowiązanie w banku, SKOK-u lub firmie pożyczkowej.
 
Jeśli kredyt został spłacony w terminie lub nastąpiło zamknięcie konta bankowego lub karty kredytowej to informacje o byłym zadłużeniu stają się „niewidoczne” dla instytucji finansowych. Osoby, które prawidłowo regulowały zobowiązania winny rozważyć, czy wyrazić zgodę na dalsze przetwarzanie informacji o spłaconych zobowiązaniach. Pomaga to budować historię kredytową, która w przyszłości może okazać się przydatna. 
 
Natomiast jeśli występowały nieprawidłowości w regulacji zobowiązań wówczas BIK przetwarza informacje przez okres 5 lat bez konieczności uzyskiwania zgody dłużnika. Dotyczy to sytuacji, kiedy opóźnienie w spłacie wyniosło więcej niż 60 dni oraz minęło co najmniej 30 dni od zawiadomienia klienta przez bank o zamiarze dalszego przetwarzania informacji.
Ponadto przez 12 lat BIK przechowuje wszystkie informacje o kredytach do celów statystycznych ale nie są one powiązane z konkretnymi osobami.
 
Osoby rozliczające się terminowo budują sobie pozytywną historię kredytową, co pozwoli im w przyszłości łatwiej uzyskać kredyt. Kto jednak nie spłacił albo spłaca z opóźnieniami zobowiązania tworzy negatywny obraz swej wiarygodności kredytowej, co w przyszłości utrudni mu a nawet może uniemożliwić zaciągnięcie kredytu, pożyczki lub otrzymanie karty kredytowej. 
 
Przed wydaniem decyzji bank, SKOK lub firma pożyczkowa ocenia ryzyko kredytowe związane danym klientem. W tym celu przeprowadza analizę zdolności kredytowej wnioskodawcy na podstawie jego przychodów, ponoszonych kosztów, zobowiązań oraz informacji znajdujących się w bazie BIK.
 
Z własnym profilem kredytowym można zapoznać się online na stronie www.bik.pl. W tym celu należy założyć konto i potwierdzić swoją tożsamość. Do wyboru są następujące rodzaje kont:
 
(i) Konto bez Pakietu - można odpłatnie pobierać pojedyncze raporty BIK Profil Kredytowy Plus, zamówić BIK Pass oraz aktywować Alerty BIK. Usługa zastrzegania dokumentu tożsamości jest bezpłatna.
(ii) Konto z Pakietem – wymagana jest płatność z góry za wszystkie usługi dostępne do wykorzystania w ciągu jednego roku. Można wygenerować 12 pełnych Raportów Profil Kredytowy Plus a ponadto zamówić BIG Pass, aktywować Alerty BIK na 12 miesięcy i zastrzec dokument tożsamości. BIK może również udostępnić nieodpłatnie na okres 60 dni wersję próbną Profilu Kredytowego Plus o ograniczonej zawartości i funkcjonalności.
 
Raport BIK Profil Kredytowy Plus zawiera historię spłat każdego z zaciągniętych kredytów i kart bankowych. Pozwala to monitorować spłaty własnych a także poręczonych kredytów. Na podstawie historii kredytowej można też sprawdzić poprawność informacji przekazywanych przez banki i w razie wykrycia nieprawidłowości żądać sprostowania. Raport zawiera też ocenę punktową (tzw. scoring) nadawaną przez banki.

Na scoring ma wpływ aktywność kredytowa, spłacalność kredytów oraz częstotliwość wnioskowania o kredyt. Sprawdzenie jej przed złożeniem wniosku o kredyt pozwoli określić własną sytuację finansową i dowiedzieć się, jak jesteśmy postrzegani przez banki. Im wyższa ocena, tym większa wiarygodność kredytobiorcy a więc mniejsze ryzyko dla banku, co zwiększa szansę otrzymania kredytu w przyszłości. BIK Pass jest to świadectwo wiarygodności finansowej. Można więc zaprezentować się kontrahentom jako rzetelny, godny zaufania klient, bez ujaw­nia­nia danych finansowych. 
 
Aler­t BIK pozwala na monitorowanie swojej histo­rii kredy­to­wej. Gdy tylko poja­wią się niepo­ko­ją­ce infor­ma­cje w bazie BIK właściciel konta zostanie niezwłocznie powiadomiony SMS-em lub emailem. Dotyczy to w szczególności sytuacji, kiedy na własnym lub porę­czo­nym kredy­cie poja­wi się opóź­nie­nie lub do banku wpły­nie wnio­sek kredytowy od osoby trzeciej. W takiej sytuacji Alert BIK skutecz­nie ochro­ni przed ewentualnym wyłu­dze­niem kredytu.
 
Rejestr BIK nie jest „czarną listą” dłużników lecz figurują w nim wszystkie osoby, które posiadają zobowiązania w bankach, SKOK-ach i firmach pożyczkowych. Umożliwiając ocenę zdolności do wywiązywania się z zobowiązań a także rzetelność i uczciwość zapewnia on ochronę interesów wszystkich klientów instytucji kredytowych, co w konsekwencji służy bezpieczeństwu krajowego systemu finansowego. 

Jan Mazurek, Ekspert Grupy Goldenmark

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste