zdjecie

Doradzamy podmiotom w pozyskaniu korzystnego finansowania na rynku kapitałowym. Prowadzimy działalność od 2005 r., a od 2010 r. jesteśmy spółką notowaną na rynku NewConnect. Zapewniamy pełną obsługę emisji akcji oraz obligacji. Świadczymy usługi wsparcia korporacyjnego dla podmiotów notowanych na GPW, NewConnect i Catalyst, w tym w szczególności w zakresie wypełniania przez te podmioty obowiązków informacyjnych. Od 2007 r. jesteśmy Autoryzowanym Doradcą w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, a od 2012 r. jesteśmy Autoryzowanym Doradcą na Catalyst.

zdjecie

Usługi rynku kapitałowego, które świadczymy:

Nasza misja to wspieranie przedsiębiorstw w pozyskaniu finansowania na rynku kapitałowym oraz zapewnienie pełnej obsługi dla podmiotów na każdym etapie rozwoju i budowaniu pozycji na rynku – od start-upów po spółki z indeksu WIG20.

Kontakt do Spółki:
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa

Telefon: (22) 278 27 21

E-mail: ipo@ipo.com.pl
Kontakt dla inwestorów: inwestorzy@ipo.com.pl