Bezpieczne inwestycje

26.08.2019 10:43  Inwestowanie
Bezpieczne inwestycje Choć w pełni bezpieczne inwestycje oczywiście nie istnieją, to jednak ostrożni inwestorzy bez trudu znajdą odpowiedni dla siebie sposób lokowania środków. Podpowiadamy, które produkty inwestycyjne wyróżniają się niskim ryzykiem, a także co trzeba wiedzieć, by móc w nie skutecznie inwestować.

Osoby zainteresowane bezpiecznym inwestowaniem muszą mieć świadomość faktu, że jest ono efektywne wyłącznie w dłuższym horyzoncie czasowym. Krótkoterminowa inwestycja w produkt o niskim ryzku może wiązać się co prawda z gwarantowanym zyskiem, ale w rzeczywistości jego wysokość będzie niewielka. Praktyka pokazuje, że dopiero przy kilku- czy nawet kilkunastoletnim horyzoncie czasowym można spodziewać się satysfakcjonujących dochodów z bezpieczniej inwestycji. Poniżej przedstawiamy kilka pomysłów na bezpieczne inwestowanie, które nie wymagają angażowania dużych kwot kapitału.

Bezpieczne inwestowanie w lokaty terminowe

Inwestorów z dużą awersją do ryzyka mogą zainteresować między innymi bankowe lokaty terminowe. Wiążą się one z praktycznie niezagrożonym i zarazem w pełni przewidywalnym zyskiem; z góry określony czas trwania lokaty i stałe oprocentowanie sprawiają, że już w momencie rozpoczęcia inwestycji wiadomo, jaki przyniesie ona dochód. Tego typu produkty mają stosunkowo krótki okres ważności, ale zaraz po wygaśnięciu lokaty można otworzyć nową i kontynuować bezpieczne inwestowanie.

Obligacje – pewna inwestycja?

Istotą zarabiania na obligacjach, podobnie jak w przypadku wspomnianych lokat terminowych, jest otrzymywanie odsetek naliczanych od ulokowanej kwoty. Inwestowanie w takie produkty obarczone jest już wyższym ryzykiem, niemniej jednak są one uznawane za stosunkowo bezpieczne. Pewną inwestycję stanowią przede wszystkim obligacje skarbowe, w przypadku których wypłatę zysku gwarantuje najbardziej stabilny podmiot – Skarb Państwa. Bardziej ryzykowne, ale zarazem bardziej dochodowe są obligacje emitowane przez banki oraz duże przedsiębiorstwa.

Bezpieczne inwestycje w złoto fizyczne


Godną rozważenia formą lokowania oszczędności jest również zakup złota fizycznego, czyli monet bulionowych lub złotych sztabek. Są one wykonanymi z czystego złota produktami o charakterze inwestycyjnym, dzięki którym można zarabiać na wzroście wartości tego cennego kruszcu. W krótkim horyzoncie czasowym, ze względu na możliwość wystąpienia przejściowych spadków cen, inwestycja w nie może przynieść nawet straty. Niemniej jednak, w przypadku długiego horyzontu czasowego, złoto fizyczne stanowi jeden z najbardziej opłacalnych i bezpiecznych sposobów pomnażania oszczędności. Niech świadczy o tym choćby fakt, że w ciągu ostatnich piętnastu lat rynkowe ceny złota wzrosły trzykrotnie, w międzyczasie wielokrotnie przynosząc zyski sięgające kilkunastu procent rocznie.

Co jeszcze warto wiedzieć?


By móc efektywnie lokować oszczędności, inwestor musi wziąć pod uwagę takie czynniki jak: cel inwestycyjny, poziom awersji do ryzyka, czy też długość czasu na jaki może „zamrozić” środki. Zawsze musi również uwzględnić długoterminowe prognozy dla danej inwestycji, a także swoje doświadczenie inwestycyjne i zakres posiadanej wiedzy finansowej. Tylko tak może wybrać odpowiedni dla siebie sposób pomnażania kapitału; odpowiedni, czyli taki, który będzie odpowiadał jego potrzebom i oczekiwaniom, a co za tym idzie, pozwoli na zyskowne i bezpieczne inwestowanie.

Więcej o bezpiecznych inwestycjach można przeczytać w poradniku Mennicy Polskiej, największego w kraju producenta złota inwestycyjnego: https://www.mennica.com.pl/produkty-inwestycyjne/poradnik-inwestora-szczegoly/bezpieczne-inwestycje.

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

inwestowanie