Inwestycje alternatywne

12.02.2010 09:39  Inwestowanie
Inwestycje alternatywne
Stare dobre sposoby lokowania kapitału

Słowami, które najczęściej pojawiają się w kontekście inwestycji są zysk i ryzyko. Naturalnie każdy chce zmaksymalizować zysk i zminimalizować ryzyko. Standardowym rozwiązaniem jest w tym przypadku dywersyfikacja portfela, czyli krótko mówiąc rozłożenie inwestycji w ramach różnych aktywów.


Jak powszechnie wiadomo, inwestowanie wszystkich pieniędzy w akcje jednej spółki jest bardziej ryzykowne, niż podzielenie tej kwoty pomiędzy akcje kilku spółek. Może się jednak okazać, że taki podział nadal nie jest wystarczający. Zdarza się – zwłaszcza w czasach, kiedy na rynku dominuje zdecydowany trend, jak choćby podczas poważnego kryzysu gospodarczego – że prawie wszystkie akcje zachowują się bardzo podobnie, czyli mają wysoką dodatnią korelację. Tym samym tracimy to, co najbardziej cenne w dywersyfikacji, tj. ograniczenie ryzyka. Aby wydajnie zdywersyfikować portfel inwestycji, należy podzielić środki między różne klasy aktywów, m.in. akcje, obligacje i inne papiery dłużne, lokaty bankowe oraz inwestycje alternatywne, takie jak: nieruchomości, surowce, produkty strukturyzowane, inwestycje emocjonalne, itd. Wówczas – ze względu na wyższą niezależność kształtowania się cen w poszczególnych grupach – prawdopodobieństwo jednoczesnego wyraźnego spadku wartości wszystkich elementów portfela jest poważnie ograniczone. Oczywiście motywacja do inwestycji w niektóre z wyżej wymienionych obszarów może być również zupełnie inna, niż sam zamiar efektywnej dywersyfikacji portfela. Może to być chęć osiągnięcia wysokiego krótkoterminowego zysku z transakcji spekulacyjnych. Fundusze inwestycyjne celowo nie zostały wymienione, gdyż odpowiadają (poza funduszami typu hedge czy private equity), w przybliżeniu, inwestycji w dowolną z pozostałych grup aktywów.

Nieruchomości


Jedną z grup objętych mianem inwestycji alternatywnych jest rynek nieruchomości, który kilka lat temu stał się w Polsce dość popularny ze względu na boom mieszkaniowy. Nieruchomości to  aktywa, w które inwestorom dość trudno jest inwestować bezpośrednio. Są one bardzo zróżnicowane, mało płynne, wymagają względnie dużej minimalnej kwoty inwestycji i poświęcenia sporej ilości czasu na dokonanie transakcji. Są jednak sposoby na to, aby inwestować na rynku nieruchomości nie kupując bezpośrednio mieszkań czy działek i unikając tym samym wszelkich związanych z tym problemów. Wymienić tu można choćby zakup jednostek funduszy inwestujących w nieruchomości czy nabywanie udziałów w spółkach zajmujących się bezpośrednio kupnem nieruchomości i czerpiących zyski z ich wynajmu oraz wzrostu wartości. Niezależnie od formy, inwestycje w nieruchomości charakteryzują się jednak zazwyczaj dość długim horyzontem czasowym.

Surowce

Kolejną istotną grupą inwestycji zaliczanych do alternatywnych są surowce. Nie należy oczywiście traktować tego w sposób dosłowny, ponieważ mało kto będzie kupował bezpośrednio tonę miedzi czy kilka baryłek ropy. Każdy inwestor może jednak uzależnić wartość części lub całości swojego portfela od zmian cen tych aktywów poprzez nabycie odpowiednich instrumentów pochodnych, produktów strukturyzowanych czy jednostek funduszy inwestycyjnych. Najpopularniejszymi wśród inwestorów surowcami są metale szlachetne (złoto, srebro i platyna), surowce energetyczne (przede wszystkim ropa naftowa i gaz ziemny), metale przemysłowe (głównie aluminium i miedź) oraz produkty rolne (np. pszenica, kukurydza, soja, jak również bawełna, cukier, kawa, kakao i wiele innych).

Produkty strukturyzowane


Najbardziej zróżnicowaną grupę stanowią produkty strukturyzowane. Są to produkty oparte o instrumenty pochodne (opcje, swapy, kontrakty terminowe) umożliwiające ich emitentom elastyczne kształtowanie formuły wypłaty i zależności stopy zwrotu z inwestycji od cen instrumentów finansowych, na których opiera się dany produkt. Struktury często oferują gwarancję wypłaty na koniec okresu inwestycji części lub całości zainwestowanego kapitału.

Godne uwagi są również fundusze hedgingowe, znacznie różniące się od „klasycznych” funduszy inwestycyjnych. Ich strategia inwestycyjna rzadko definiuje dokładny lub przybliżony sposób podziału środków funduszu między określone klasy aktywów. Wręcz przeciwnie – zarządzający mają dużą dowolność w kształtowaniu polityki inwestycyjnej, w zależności od bieżącej sytuacji na rynkach. Fundusze hedge często wykorzystują instrumenty pochodne. Alternatywą wśród funduszy są również fundusze private equity i venture capital, inwestujące w udziały spółek nie notowanych na rynku publicznym. Ten rodzaj inwestycji wiąże się z wyższym ryzykiem inwestycyjnym – brak rynkowej wyceny, mniejsze możliwości wyjścia z inwestycji spółki. Jest tak zwłaszcza w przypadku funduszy venture capital – są to często firmy młode i innowacyjne, z branż o wysokim ryzyku. Ta forma inwestycji daje jednak możliwość uzyskania wyższych, niż z tradycyjnych funduszy, zysków. Fundusze private equity biorą często udział w zarządzaniu spółkami, w które inwestują.

Inwestycje emocjonalne


Ostatnią grupą, można by rzec najbardziej alternatywną, są inwestycje emocjonalne. Najpopularniejszą w tej grupie są inwestycje w dzieła sztuki, które oprócz perspektywy zysku oferują walor użytkowy i estetyczny (można przykładowo stworzyć kolekcję będącą elementem dekoracyjnym w siedzibie firmy). Jednak możliwości w tej klasie jest o wiele więcej.

Wśród potencjalnych aktywów znajdują się również samochody klasyczne, wino, a nawet... ludzie. Inwestowanie w przyszły sukces wschodzących gwiazd sportu, filmu czy muzyki może zwrócić się m.in. w postaci zysków z przyszłych kontraktów marketingowych czy wysokich honorariów. Inwestycje emocjonalne obarczone są najwyższym ryzykiem, ale jednocześnie posiadają potencjał bardzo wysokiej stopy zwrotu.

Autor: Szymon Jędrzejewski
makler papierów wartościowych
NWAI Dom Maklerski
Źródło: Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw (grudzień 2009)

js • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

 • zainwestuj na pożyczkolandia.pl, mają gwarancję ochrony kapitału i można sporo w krótki okres czasu zarobić.

  ~pawel   (20 listopada 2014 o 21:34)   Zgłoś spam
  Oceń komentarz:
  50%
 • Zainwestuj w kryptowaluty typu bitcoin, litecoin czy goldcoin. Wiecej o kryptowalutach sie dowiesz na https://forum.litecoin.pl

  Norbi33   (8 września 2014 o 18:29)   Zgłoś spam
  Oceń komentarz:
  50%

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

inwestowanie