Prognoza wielkości eksportu w sierpniu 2017 r.

03.10.2017 11:49  Inwestycje zagraniczne
Prognoza wielkości eksportu w sierpniu 2017 r. Wzrost o 5,1% w stosunku do lipca br. liczony w euro i o 11,7% w stosunku do sierpnia 2016 r. Komentarz Piotra Soroczyńskiego, Głównego Ekonomisty KUKE.
 
Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w sierpniu oraz zapotrzebowania na usługi KUKE w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w sierpniu eksport z Polski wyniósł 15,596 mld euro. Był więc o 5,1% większy od notowanego w lipcu i jednocześnie o 11,7% większy niż w sierpniu 2016 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 66,525 mld, tj. o 4,4% więcej niż w lipcu i równocześnie o 10,8% więcej niż przed dwunastoma miesiącami. 
Statystyki wskazują, że zazwyczaj sierpień przynosi spadki eksportu. Jest to głównie związane z typowym dla miesięcy letnich spadkiem aktywności gospodarczej.

W części firm okres letni wykorzystywany jest na coroczne przeglądy i modernizacje ciągów technologicznych. W tym też czasie produkcyjna część załogi wysyłana jest na urlopy. Jednak już w roku ubiegłym mieliśmy przypadek odwrotny – po głębszej niż zazwyczaj korekcie notowanej w lipcu - sierpień przyniósł pierwsze od lat wzrosty sprzedaży. Podobnie może być i w tym roku. Wypada jednak podkreślić, że tegoroczna korekta lipcowa była płytsza od poprzedniej, a sierpniowy wzrost może prezentować się lepiej od notowanego przed dwunastoma miesiącami. Na taki obrót spraw wskazują choćby wyniki przemysłu, czy sprzedaży w handlu hurtowym. Roczna dynamika eksportu w sierpniu uległa poprawie do około 11,7% z 10,2%  w lipcu. 
 
Otwarcie bieżącego roku w wymianie handlowej z zagranicą prezentuje się doskonale, plasując się powyżej wartości w początku roku uznawanych za nadmiernie optymistyczne. Według statystyk Narodowego Banku Polskiego eksport w okresie I–VII 2017 wyniósł 112.915 mln euro, okazując się o 11,2% większym niż w roku poprzednim. Statystyki GUS pokazywały zaś kwotę 114.649 mln euro – większą niż przed rokiem o 8,4%. 
 
W sprawozdaniu GUS szczególne wrażenie robiły wzrosty sprzedaży do krajów Europy Środkowej i Wschodniej 23,9%. Wypada jednak pamiętać, że w ich przypadku bardzo pomogła szczególnie niska baza do porównań z początku ubiegłego roku. Doskonale prezentowała się też dynamika sprzedaży do krajów rozwiniętych spoza Unii Europejskiej – wzrost na poziomie 15,4% osiągnięty mimo wysokiej (dla odmiany) bazy. Oczywiście należy mieć na uwadze, że wyniki początku roku nie muszą znaleźć pełnej kontynuacji w drugiej połowie roku.
 
KUKE oczekuje, że w okresie VIII-X 2017 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 11,8% w euro, w wymiarze złotowym zaś o 10,9%. Prognozy popytu na nasze towary dla całego roku 2017 wskazują na zwiększenie sprzedaży do 195,9 mld euro tj. o 10,4%, a w statystykach złotowych do 835,2 mld, co oznaczać będzie wzrost rzędu 7,9%. Wzrost strumienia eksportu będzie w istotnej części pochodną notowanych w latach 2015–2017 pokaźnych zagranicznych i krajowych inwestycji. Wypada odnotować, iż wbrew dość powszechnym odczuciom w zakresie słabości dynamiki inwestycji (patrz sytuacja w inwestycjach infrastrukturalnych) sektor wytwórczy w roku 2016  i w początku roku 2017 znaczące środki przeznaczał na unowocześnianie i rozbudowę bazy produkcyjnej. 
 
W konsekwencji, nawet zachowując ostrożne założenie, że stosunek sprzedaży eksportowej do produkcji przemysłu przestanie rosnąć, sprzedaż eksportowa w roku 2018 osiągnąć może poziom 212,4 mld euro tj. o 8,4% więcej niż w roku 2017. W ujęciu złotowym eksport roku 2018 zamknie się kwotą 885,0 mld i będzie o 6,0% większy niż w 2017. 
Prognozy KUKE dotyczące wyników eksportu w latach  2017-2018 wskazujące na wzrost eksportu ogółem odpowiednio o 10,4% i 8,4% są wynikiem następujących prognozowanych zmian wolumenu eksportu na podstawowych dla naszej gospodarki rynkach: 
 
Niemcy – wzrost eksportu o 10,2% i 8,5%  
Pozostałe kraje strefy euro o 9,3% i 7,5%
Pozostałe kraje UE o 8,9% i 8,6%  
Pozostałe kraje rozwinięte o 14,0% i 8,5%
Kraje Europy Środkowo - Wschodniej o 22,4% i 9,8%
Kraje rozwijające się o 8,0% i 9,0%  

 


KUKE
 
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes