Jesteś w: Strona główna » Biznes » E-biznes

Z nowego raportu firm Oracle i KPMG na temat zagrożeń w chmurze wynika, że przedsiębiorstwa mają trudności z ochroną danych poufnych w tym środowisku

25.04.2018 12:25  E-biznes
Z nowego raportu firm Oracle i KPMG na temat zagrożeń w chmurze wynika, że przedsiębiorstwa mają trudności z ochroną danych poufnych w tym środowisku
Mimo zdefiniowanych polityk bezpieczeństwa 8 na 10 firm niepokoi się o przestrzeganie przepisów przez ich pracowników, a 4 na 10 przedsiębiorstw uważa, że wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem w chmurze i reagowanie na nie należy do czołowych wyzwań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.
 
Redwood Shores i Nowy Jork, 12 kwietnia 2018 r. — Firmy Oracle i KPMG LLP przeprowadziły niedawno globalne badanie z udziałem 450 specjalistów ds. informatycznych. Jego wyniki dowodzą, że przedsiębiorstwa mają trudności z ochroną swoich danych przed rosnącą liczbą naruszeń bezpieczeństwa.

Raport z badania Oracle i KPMG na temat zagrożeń w chmurze na rok 2018 dowodzi, że 90% specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji klasyfikuje ponad połowę danych ich firm w chmurze jako dane wrażliwe. Co więcej, 97% dysponuje zdefiniowanymi regułami na potrzeby chmury, zdecydowana większość (82%) niepokoi się jednak o to, czy pracownicy ich przestrzegają.
 
Dla przedsiębiorstw przechowujących dane wrażliwe w chmurze kluczem do ich monitorowania i ochrony jest zoptymalizowana strategia bezpieczeństwa. 40% respondentów stwierdziło wręcz, że wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem w chmurze i reagowanie na nie należy obecnie do ich najważniejszych wyzwań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W ramach starań ukierunkowanych na sprostanie temu wyzwaniu 4 na 10 firm zatrudniły wyspecjalizowanych architektów zabezpieczeń w chmurze, a 84% stawia na szerzej zakrojoną automatyzację, aby skutecznie chronić się przed wyrafinowanymi atakami. 
 
„W miarę jak przedsiębiorstwa przenoszą coraz większą część swoich systemów do chmury, tradycyjne zabezpieczenia nie są w stanie dotrzymać kroku szybkiemu wzrostowi liczby użytkowników i aplikacji, a także ilości danych i wielkości infrastruktury” — powiedział Akshay Bhargava, wiceprezes Oracle, szef działu chmury (Cloud Business Group). „Przy wprowadzaniu kolejnych usług chmurowych autonomiczne zabezpieczenia mają newralgiczne znaczenie, ponieważ pozwalają łatwo wdrażać i kontrolować zintegrowane reguły obejmujące środowiska hybrydowe i chmury. Wykorzystując automatyczne uczenie, sztuczną inteligencję i narzędzia do koordynacji, przedsiębiorstwa mogą szybciej wykrywać zagrożenia i na nie reagować oraz chronić swoje zasoby”.
 
„Współczesne tempo wprowadzania innowacji i zmian w strategiach biznesowych sprawia, że niezbędne są elastyczne, ekonomiczne rozwiązania oparte na chmurze” — powiedział Tony Buffomante, szef działu usług w zakresie cyberbezpieczeństwa w KPMG LLP. „Na usługi chmurowe przechodzi coraz więcej firm, dlatego tak ważne jest, aby ich cele w zakresie działalności biznesowej i bezpieczeństwa były ze sobą zgrane. Przedsiębiorstwa muszą też same zadbać o rygorystyczne mechanizmy kontrolne, nie ograniczając się jedynie do cyberzabezpieczeń oferowanych przez dostawcę chmury”.
 
Inne kluczowe wnioski: 

Zmieniające się środowisko zagrożeń niesie ze sobą wyzwania — tylko 14% ankietowanych jest w stanie skutecznie analizować zdecydowaną większość (75–100%) posiadanych danych na temat zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa oraz na nie reagować.
 
Wydatki na cyberbezpieczeństwo rosną — 89% ankietowanych szacuje, że ich przedsiębiorstwo zwiększy inwestycje w cyberbezpieczeństwo w następnym roku finansowym.
 
Niespójność reguł stosowanych w chmurze — 26% respondentów jako jedno z najważniejszych wyzwań wskazało brak spójnych reguł w infrastrukturach IT.
 
Przedefiniowanie strategii i zmiana dostawców rozwiązań chmurowych w świetle zmieniających się przepisów — jak wynika z odpowiedzi 95% respondentów, którzy muszą przestrzegać ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), jego wejście w życie wpłynie na ich strategie dotyczące chmury i wybór dostawców.
 
Użytkownicy mobilni oznaczają dla firm wyzwania w dziedzinie zarządzania tożsamością i dostępem — 36% ankietowanych stwierdziło, że urządzenia i aplikacje mobilne utrudniają kontrolę i monitorowanie tożsamości i dostępu.
Potencjalne wsparcie ze strony automatyzacji — 29% respondentów korzysta z automatycznego uczenia w ograniczonym zakresie, 18% robi to w dużym stopniu, a 24% wprowadza automatyczne uczenie do istniejących już narzędzi zabezpieczających.
 
Informacje o raporcie
Dane w raporcie firm Oracle i KPMG na temat zagrożeń w chmurze na rok 2018 opierają się na badaniu z udziałem 450 specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa i informatyki z sektora prywatnego i publicznego w Ameryce Północnej, Europie Zachodniej i Azji.

Oracle 
KPMG 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes