Banki

15.03.2009 12:32  Jak założyć firmę?
Instytucje bankowe zwłaszcza w dobie pogarszającej się koniunktury gospodarczej niechętnie pożyczają kapitał na rozwój zupełnie nowych, innowacyjnych przedsięwzięć. Spowolnienie gospodarcze zmusiło banki do zaostrzenia kryteriów kredytowych. Można znaleźć bank, który udzieli wsparcia młodemu przedsiębiorcy, ale z reguły zaproponowana kwota kredytu jest niewystarczająca dla rozpoczęcia i rozwinięcia działalności gospodarczej. W chwili udzielenia wyższej kwoty kredytu - powyżej 10 tys. PLN  przedsiębiorca musi wykazać, iż posiada wymagane przez bank zabezpieczenie kredytu.

Banki preferują: 
poręczenie osoby trzeciej (posiadającej zdolność kredytową do obsługi kredytu), zabezpieczenie hipoteczne  lub  zastaw rejestrowy np. na samochodzie.

Przejdź do działu Kredyty dla Firm


Agnieszka Salach
Blue Tax Group S.A.as

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes