Główny Urząd Statystyczny

13.03.2009 11:24  Jak założyć firmę?
Główny Urząd Statystyczny
Po otrzymaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej udajemy się do właściwego, ze względu na siedzibę, wojewódzkiego oddziału Urzędu Statystycznego. Każdy przedsiębiorca otrzymuje tam numer REGON, czyli dziewięciocyfrowy identyfikator w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, prowadzonym do celów statystycznych. Jeśli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej, REGON jest nadawany spółce. W urzędzie składamy wypełniony wniosek RG-1 o wydanie numeru REGON.

W formularzu należy wpisać:

   ▪ nazwę firmy i adres siedziby,
   ▪ formę prawno-organizacyjną (osoba fizyczna lub spółka cywilna),
   ▪ stan aktywności prawnej i ekonomicznej,
   ▪ rodzaj prowadzonej działalności wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)

Wraz z wnioskiem RG należy złożyć kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej, zaświadczenie o zaistniałej zmianie lub likwidacji działalności. Później do Urzędu Statystycznego należy zgłaszać każdą zmianę danych.

Teoretycznie okres oczekiwania na numer wynosi dwa tygodnie, jednak bardzo często sprawa ta załatwiana jest na miejscu. Operacja jest bezpłatna. W wyniku wpisu do rejestru otrzymujemy zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON. Od tego momentu nasza firma legitymuje się nim przy przekazywaniu informacji wykorzystywanych dla celów statystycznych, w kontaktach z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz kontrahentami (przy zawieraniu umów i rozliczeniach). Otrzymany numer musi znaleźć się na pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.

Dokumenty potrzebne podczas wizyty w Urzędzie Statystycznym:

▪ dowód osobisty,
▪ ksero Wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej i jego oryginał do wglądu

Źródło:
ifirma.pl

as

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes