Jaka forma opodatkowania dla rozpoczynającego pozarolniczą działalność gospodarczą?

13.03.2009 10:03  Jak założyć firmę?
Jaka forma opodatkowania dla rozpoczynającego pozarolniczą działalność gospodarczą?
Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na rozpoczęcie własnej działalności są zobligowani do wyboru formy opodatkowania jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Dokonuje się tego w formie oświadczenia składanego naczelnikowi swojego urzędu skarbowego.

Dla podatników opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych przewidziane są cztery formy rozliczenia z fiskusem:

podatek liniowy oraz zasady ogólne,
ryczałt ewidencjonowany,
karta podatkowa.
Należy pamiętać, że nie każda forma rozliczenia jest korzystna i możliwa do zastosowania przez każdego przedsiębiorcę. Wybór ten zależy od wielu różnych czynników, m.in. od przedmiotu działalności, wielkości obrotów, sposobu zatrudnienia pracowników

Formę opodatkowania przychodów za 2009 rok należało wybrać do 20 stycznia. Dokonuje się tego w formie oświadczenia składanego naczelnikowi swojego urzędu skarbowego. Natomiast, jeżeli podatnik - przedsiębiorca dopiero rozpoczyna działalność, oświadczenie o wyborze formy składa w trakcie roku podatkowego - przed rozpoczęciem działalności, a gdy wybrał ryczałt - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Warto również przypomnieć, że wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu dotyczy także rozliczeń lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 20 stycznia roku podatkowego zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie innych form opodatkowania albo zgłosi likwidację działalności gospodarczej. W przeciwnym razie uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną według tej metody.

Agnieszka Salach
Blue Tax Group S.A.
as
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes