"Jedno okienko"

22.04.2009 10:00  Jak założyć firmę?
"Jedno okienko"
Dokładnie od 31 marca 2009 roku, w całej Polsce, została wprowadzona możliwość zarejestrowania działalności gospodarczej w tzw. „jednym okienku”. Oznacza to, że każdy, kto ma ochotę założyć własną firmę, składa jeden wniosek w Urzędzie Miasta zgodnym z miejscem swojego zamieszkania. Niestety nie wszystko jest „dopięte na ostatni guzik” a tak długo oczekiwane „jedno okienko” w każdej gminie wygląda inaczej ....

Urząd Gminy (Miasta)

Przed wprowadzeniem nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, każdy Urząd Miasta/Gminy posiadał swój własny druk zgłaszający firmę do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Obecnie zostało to ujednolicone i na jednym wniosku EDG-1 podajemy dane swoje oraz swojej przyszłej firmy, które są przesyłane do Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego oraz ZUSu.

Zamierzeniem ustawodawców było ułatwienie procedury założenia firmy. Niestety wbrew oczekiwaniom przedsiębiorców, wizyta w Urzędzie Gminy/Miasta nie wystarczy aby zarejestrować firmę. Co gorsza, w każdej miejscowości rejonie procedura przebiega różny sposób.

Urząd Statystyczny

Zmiana zniosła odwiedziny w Urzędzie Statystycznym. Obecnie, po złożeniu wniosku EDG-1 , Urząd Miasta/Gminy sam przesyła informacje do Urzędu Statystycznego, który na tej podstawie nadaje firmie numer REGON.

W niektórych gminach, nadawany przez Urząd Statystyczny numer REGON jest przesyłany do przedsiębiorcy oraz do pozostałych Urzędów pocztą, a w innych jest przesyłany tylko do przedsiębiorcy. Musi on wówczas samodzielnie pofatygować się do Urzędu Skarbowego oraz ZUSu w celu złożenia kopii zaświadczenia nadania numeru REGON.

Zmiana zniosła potrzebę złożenia w Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Skarbowym oraz w ZUSie, kserokopii umowy podpisanej z bankiem o otwarcie firmowego rachunku bankowego.

Urząd Skarbowy

Mimo złożenia formularza rejestrującego działalność gospodarczą, w którym są podawane informacje dla potrzeb fiskusa, trzeba udać się z wizytą do Urzędu Skarbowego aby złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania (podatek liniowy lub rozliczany według skali oraz wpłacany w trybie miesięcznym lub w trybie kwartalnym). W niektórych gminach, Urzędy Skarbowe samodzielnie wzywają podatników do złożenia takiego Oświadczenia. Jest ono składane na wewnętrznych drukach dostępnych w Urzędzie Skarbowym lub napisane na kartce w formie oświadczenia.

Różne są również postępowania dla tych, którzy od razu chcą zarejestrować się do podatku VAT. W niektórych Gminach, podczas składania deklaracji EDG-1 jest możliwość złożenia również deklaracji VAT-R oraz wpłacenia opłaty za rejestrację VAT w wysokości 170 zł. Jednak w większości gmin, trzeba nadal dokonywać rejestracji do podatku VAT w Urzędzie Skarbowym.

ZUS

ZUS jest kolejnym „okienkiem”. Trzeba się udać do swojego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w terminie 7 dni od daty wskazanej przy rejestracji jako data rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zgłoszenia siebie oraz pracowników do składek ubezpieczeniowych, dokonujemy na dotychczasowych formularzach, dostępnych w ZUSie, czyli:

ZUS ZFA - zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej

ZUS ZUA - zgłoszenie osoby ubezpieczonej

ZUS ZZA – zgłoszenie osoby do składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Niektóre ZUSy otrzymują pocztą od Urzędu Statystycznego informację o nadaniu numeru REGON, jednak w większości trzeba udać się również i z tym dokumentem i jego kserokopią.

Jak widać „jedno okienko” nie wszędzie wygląda tak, jak było to zapowiadane. Dlatego zakładając firmę, warto upewnić się, jakie dodatkowe formalności trzeba będzie dopełnić, oprócz odwiedzenia Urzędu Miasta/Gminy.

W początkowym okresie obowiązywania nowych przepisów, zachęcamy do zapoznania się z tekstami opisującymi poprzedni stan prawny, zwłaszcza w odniesieniu do zestawu dokumentów koniecznych do przedstawienia w Urzędach.

Źródło:ifirma.pl

as

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes