Pieczątka i konto bankowe

13.03.2009 11:21  Jak założyć firmę?
Pieczątka i konto bankowe
Kolejne kroki na drodze do rejestracji firmy to wyrobienie pieczątki firmowej oraz założenie rachunku bankowego, którego posiadanie jest warunkowane przez polskie prawo.

Pieczątka firmowa jest niezbędna do dokumentowania zawieranych transakcji między firmą i jej kontrahentami, potwierdzania dokumentów urzędowych, zatwierdzania operacji bankowych.
 
Standardowo każda pieczątka powinna zawierać następujące dane: pełną nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz REGON, jednak warto tam umieścić także NIP oraz numer konta. Wyrobienie firmowej pieczątki nie jest drogą usługą. Wiąże się z to kosztami na poziomie 20-50 zł. Pieczątkę najczęściej otrzymujemy w dniu w którym złożyliśmy zamówienie. Maksymalny czas oczekiwania to kilka dni.
 
Ustawa Prawo działalności gospodarczej z dn. 19 listopada 1999r. (Dz. U. nr 101, poz. 1178 ze zm.) nakłada na przedsiębiorców obowiązek posiadania rachunku bankowego. Przez rachunek powinny przechodzić wszystkie transakcje, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. O założeniu firmowego rachunku bankowego należy poinformować Urząd Skarbowy na druku rejestracyjnym NIP-1. W celu założenia konta wypełniamy wniosek w wybranym przez nas banku.

Standardowo na formularzu podajemy podstawowe informacje jak: nazwa firmy, adres, numery identyfikacyjne. Dokonując wyboru banku dla swojego przedsiębiorstwa, zwróćmy szczególną uwagę na wysokość opłat za prowadzenie rachunku, dokonywanie przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych. Istotne jest, czy bank umożliwia korzystanie z kart płatniczych, jak liczną sieć bankomatów i placówek posiada, czy oferuje możliwość obsługi konta przez internet i/lub przez telefon. Warto skorzystać z pomocy licznych rankingów oraz porównań ofert bankowych tworzonych specjalnie z myślą o przedsiębiorcach.

Niezbędne więc będzie zabranie ze sobą do banku:

▪ dowodu osobistego
▪ ksera wpisu do ewidencji (oryginał do wglądu)
▪ ksera dokumentu nadania numeru REGON (oryginał do wglądu)
▪ pieczątki

Gdy konto firmowe zakłada spółka cywilna, konieczne jest przedstawienie w banku umowy spółki.

Źródło:ifirma.pl

as

 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes