Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma » Jak założyć firmę?

Wniosek o założenie firmy można wysłać pocztą lub przez Internet!

23.04.2009 09:40  Jak założyć firmę?
Wniosek o założenie firmy można wysłać pocztą lub przez Internet!
Wraz z wprowadzeniem tzw. jednego okienka przedsiębiorcy zyskali przede wszystkim możliwość szybszego i sprawniejszego zakładania firm. Dzięki temu osoba zakładająca własną firmę składa w gminie jeden formularz, na podstawie którego następuje wpis przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej oraz wpis do rejestru REGON. Jednocześnie jest to zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne NIP oraz zgłoszenie płatnika składek. Wniosek EDG-1 można po prostu wysłać pocztą lub złożyć za pośrednictwem strony internetowej.

Przedsiębiorca decyduje jak złożyć wniosek

Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują kilka trybów składania wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Przede wszystkim przedsiębiorca może osobiście przynieść do urzędu gminy papierową, wypełnioną wersję druku EDG-1.
 
Parę słów o wniosku
Urzędowy wzór wniosku EDG-1 (wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. (Dz. U. nr 50, poz. 399). Jest to formularz zintegrowany, który właściwy jest również do zgłaszania informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej, likwidacji firmy oraz zgłaszania wszelkich zmian we wpisie do ewidencji.

W takim przypadku procedura rejestracji firmy jest bardzo szybka, bowiem przewiduje się, że wniosek przedsiębiorcy powinien zostać rozpatrzony niezwłocznie. Formularz w takiej formie może również złożyć w imieniu przedsiębiorcy jego pełnomocnik. Wówczas do wniosku należy dołączyć ważne pełnomocnictwo. Kopia pełnomocnictwa poświadczona przez urzędnika gminy zostanie dołączona do dokumentów przekazywanych przez urząd gminy wraz z kopią wniosku do urzędu statystycznego, skarbowego i ZUS.

Osoba zakładająca firmę może również zdecydować się na złożenie wniosku w papierowej wersji, poprzez wysłanie go listem poleconym. Wybór takiej formy powoduje, że druk EDG-1 musi być własnoręcznie podpisany przez przedsiębiorcę, a jego podpis poświadczony przez notariusza.

Zakładanie firmy przez Internet

Obowiązywanie tzw. jednego okienka ma stanowić okres przejściowy przed wprowadzeniem zasady tzw. zero okienka, czyli uruchomienia informatycznej platformy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zanim to jednak nastąpi (planowo w 2011 r.), przedsiębiorcy już teraz mają możliwość składania wniosku o wpis do ewidencji drogą elektroniczną. Wniosek elektroniczny może być bowiem składany za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej gminy, będącej organem ewidencyjnym. Oznacza to, że gminy mają obowiązek umieszczenia obowiązującego elektronicznego formularza na swoich stronach internetowych. Ministerstwo Gospodarki postuluje, żeby gminy odsyłały w tym zakresie do stron Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, która znajduje się pod adresem www.epuap.gov.pl i zawiera ten druk w wersji elektronicznej. Jak wyjaśnia Ministerstwo, tak złożony wniosek trafi do skrzynki podawczej urzędu założonej na tej platformie.

Przedsiębiorca składając wniosek w formie elektronicznej może go podpisać przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego. Wówczas wniosek zostanie przekazany przez urząd gminy do urzędu statystycznego, urzędu skarbowego i ZUS, pod warunkiem, że i te urzędy posiadają elektroniczne skrzynki odbiorcze. Jeśli ich nie mają, formularz zostanie wydrukowany i przekazany w papierowej formie.

Przedsiębiorca może zarejestrować swoją działalność wykorzystując drogę elektroniczną, nawet, jeżeli nie posiada bezpiecznego podpisu elektronicznego. Urząd gminy ma bowiem obowiązek przyjąć taki wniosek, a następnie wezwać wnioskodawcę do stawienia się w urzędzie w celu jego podpisania. Co istotne, wniosek może zostać w takiej sytuacji podpisany również przez pełnomocnika. Podpis powinien być złożony nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku lub wskazania daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Należy jednak zaznaczyć, że w takiej sytuacji podjęcie działalności gospodarczej może nastąpić dopiero z momentem podpisania wniosku, a nie z momentem jego wysłania do urzędu gminy.

Organ ewidencyjny z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie. Jak wyjaśnia Ministerstwo Gospodarki na swoich stronach internetowych, nie ma ogólnopolskiego wzoru zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej. Każda gmina może stosować dowolny druk. Zaświadczenie powinno jednak odzwierciedlać dane, które są wpisane w ewidencji w chwili jego wystawienia.
 
Ściągawka przedsiębiorcy

Tryb złożenia wniosku O czym trzeba pamiętać?
Papierowa wersja EDG-1 złożona przez pełnomocnika przedsiębiorcy w urzędzie gminy Do wniosku należy dołączyć ważne pełnomocnictwo. Wystarczy tzw. pełnomocnictwo zwykłe
Wniosek wysłany pocztą Podpis przedsiębiorcy musi być poświadczony notarialnie
Wniosek w postaci elektronicznej bez bezpiecznego podpisu elektronicznego Przedsiębiorca lub jego pełnomocnik musi stawić się osobiście w urzędzie gminy i podpisać wniosek

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19.11.1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178 ze zm.).

Marta Stefanowicz - Wasilewska
Gazeta Podatkowa Nr 552 z dnia 2009-04-23
as
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes