Wynagrodzenia w pionie sprzedaży w 2017 roku

05.02.2018 09:58  Kadry i Płace
 Wynagrodzenia w pionie sprzedaży w 2017 roku
W tegorocznym raporcie w ramach pionu sprzedaży wyszczególniliśmy 57 różnych stanowisk pracy z 9 specjalizacji, na których zatrudnionych było 35 716 pracowników.
 
Wynagrodzenia podstawowe i całkowite 
 
Analiza stawek płac na poszczególnych szczeblach zatrudnienia w pionie sprzedaży pokazuje, że na kolejnych etapach kariery wynagrodzenia znacznie rosną. Jako że część zmienna płacy zależna jest od osiągniętych wyników, dla potrzeb artykułu zwróćmy szczególną uwagę na płace podstawowe, czyli gwarantowane. Pracownik wsparcia (np. asystent działu sprzedaży, sprzedawca lub telemarketer) zarabia miesięcznie do 3 000 PLN.

Stawki zasadnicze specjalistów oscylują między 3 500 PLN a 6 150 PLN. Handlowiec w randze koordynatora zespołu zarabia niemal 4 500 PLN. W przypadku stanowisk kierowniczych płace podstawowe wahają się od 8 100 PLN do 13 000 PLN (w zależności od wielkości podległego zespołu oraz złożoności procesów sprzedażowych). Natomiast pensje dyrektorskie to 17 000 PLN i więcej. Dyrektorzy zarządzający polityką sprzedaży w dużych i złożonych organizacjach otrzymują wynagrodzenia podstawowe w granicach 30 000 PLN miesięcznie. 
 
 
Opracowanie własne na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2017
 
Wynagrodzenie zmienne

W przypadku pracowników pionu sprzedaży wynagrodzenie zmienne jest szczególnie istotne i zazwyczaj stanowi większy udział w płacy, niż w innych działach. Wszystko zależy od wpływu pracownika na przebieg i wielkość sprzedaży, a także od polityki motywowania stosowanej przez pracodawcę. Na wykresie 1. zaprezentowano wartości płacy zmiennej jako procent wynagrodzenia zasadniczego dla wybranych stanowisk handlowych. 
 

 
Opracowanie własne na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2017
 
Wynagrodzenie zmienne przedstawiciela handlowego wynosi od 23% do 44% płacy zasadniczej (mediana). To stanowisko o najwyższym udziale premii w wypłacanej pensji. Sprzedawcy otrzymują część zmienną wahającą się od 11% do 18% podstawy. Najniższy udział premii występuje wśród specjalistów administrujących sprzedażą i wynosi około 10% wynagrodzenia zasadniczego.
 
Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za różne procesy sprzedaży

Oczywiście na wysokość wynagrodzeń handlowców wpływa szereg czynników. Podobnie jak w innych obszarach organizacji, tak i w pionie sprzedaży wynagrodzenia różnią się w zależności od rodzaju firmy oraz od specjalizacji. Przyjrzyjmy się temu na przykładzie płac całkowitych doświadczonych specjalistów (osoby z min. rocznym stażem, posiadające wiedzę teoretyczną i praktyczną, wykonujące w miarę powtarzalne zadania w oparciu o ogólne schematy postępowania, wymagające umiarkowanego nadzoru przełożonego). 
 
Najwyższe stawki wypłacane są przedstawicielom handlowym branży technicznej/inżynierom sprzedaży (6 695 PLN) oraz specjalistom ds. kluczowych klientów (6 155 PLN). Na drugim biegunie, pod względem wysokości wynagrodzeń, znajdują się natomiast specjaliści ds. sprzedaży internetowej (4 448 PLN), administracji sprzedaży (4 333 PLN) oraz analitycy cen (4 300 PLN). W środku rankingu plasują się natomiast specjaliści ds. importu/eksportu oraz przedstawiciele handlowi. Ich wynagrodzenia oscylują pomiędzy 5 000 a 5 500 PLN brutto.
 
Świadczenia dodatkowe handlowców
 
W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2017 zaprezentowano analizy dla 16 różnych benefitów. Na wykresie 3. przedstawiono po 5 najpopularniejszych świadczeń oferowanych kierownikom i specjalistom w pionie sprzedaży.
 
Pięć najpopularniejszych benefitów oferowanych kierownikom i specjalistom w pionie sprzedaży w 2017 r.
 
 
 
 
 
Bez względu na szczebel zatrudnienia, pracodawcy najczęściej zapewniają handlowcom szkolenia zawodowe (99%) oraz dodatkową opiekę medyczną (około 90%). W przypadku kierowników ponad 80% firm oferuje zajęcia sportowo-rekreacyjne i samochody służbowe. Na stanowiskach specjalistycznych dużą popularnością cieszą się polisy na życie (80%) oraz dopłaty do nauki (70%).
 
O raporcie
W raporcie uwzględniliśmy dane pochodzące z 540 firm o 495 stanowiskach, na których zatrudnionych było 253 795 pracowników. Badanie zostało przeprowadzone w okresie czerwiec – październik 2017. 
 
Analizy wynagrodzeń w raporcie obejmują przekroje takie jak pochodzenie kapitału firmy, wielkość rocznych przychodów, wielkość zatrudnienia, rodzaj działalności, branża oraz województwo. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle.
 
Sedlak & Sedlak

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes