Barometr Ofert Pracy 3/2018

09.03.2018 10:16  Kadry i Płace
Barometr Ofert Pracy 3/2018 Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w marcu wzrósł przekraczając spadki z poprzednich dwóch miesięcy.

W bieżącym roku pracodawcy wyjątkowo szybko rozpoczynają akcję rekrutacyjną z myślą o sezonie wiosenno-letnim. W ubiegłych latach sezonowe wzrosty następowały później. Obecnie wysoka konkurencja pomiędzy pracodawcami o pracownika przyczyniła się do wczesnych akcji rekrutacyjnych. Zmiany bezrobocia podążają za zmianami zapotrzebowania na pracę. Stopa bezrobocia, po wyłączeniu bezrobotnych zatrudnianych na umowy sezonowe, od kilku miesięcy szybko się obniża.
 
Zatrudnianie ruszyło przede wszystkim w województwach o największej dynamice zmian gospodarczych. Są to regiony najlepiej rozwinięte, na czele których stoi woj. mazowieckie – lider liczby, jak i tempa kreacji nowych etatów. Spośród słabiej rozwiniętych regionów wyraźnie wybiło się woj. podlaskie, a wśród średnio rozwiniętych – zachodniopomorskie. W tym pierwszym regionie, w przeciwieństwie do przeciętnej krajowej, liczba ofert wzrastała nawet w poprzednich dwóch miesiącach sezonu zimowego.

Pozytywna, choć słabsza tendencja występuje w woj. podkarpackim i opolskim. W pozostałych regionach fluktuacje ofert były większe. Zachodniopomorskie z nawiązką odrobiło wyraźny spadek obserwowany w styczniu. W rezultacie ostrego wzrostu liczby ofert w lutym, bilans zimowych zmian na rynku wakatów w większości województw wypada pozytywnie. Jedynie w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim skumulowany przyrost liczby wakatów utworzonych przez przedsiębiorstwa w trzech ostatnich miesiącach był ujemny.
 
W lutym procentowo najwięcej wakatów w Internecie przybyło dla pracowników usług. Dynamika kreacji nowych miejsc pracy dla absolwentów nauk społecznych i ścisłych była zbliżona i nieco niższa niż w przypadku zawodów usługowych. Najwolniej kreowano miejsca pracy dla pracowników fizycznych, przy pracach prostych, nie wymagających specyficznego wykształcenia. Ogólnie rzecz biorąc najwyższa dynamika wzrostu wolnych miejsc pracy wystąpiła głównie dla zawodów, w przypadku których w ubiegłym miesiącu odnotowaliśmy sezonowe spadki.
 
Więcej informacji w załączniku
 
BIEC

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes