Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU

Dr Michał Turczyk dołączył do kancelarii Dentons jako partner w Zespole Doradztwa Podatkowego

02.03.2018 11:51  Kadry i Płace
Dr Michał Turczyk dołączył do kancelarii Dentons jako partner w Zespole Doradztwa Podatkowego
Michał Turczyk będzie odpowiedzialny za rozwój i tworzenie oferty kancelarii w sferze grantów, zachęt badawczo-rozwojowych, innowacji oraz doradztwa w zakresie inwestycji zagranicznych. 
 
Nasi klienci uzyskali możliwość skorzystania ze wsparcia Michała w zakresie zachęt i ulg inwestycyjnych oraz kompleksowej obsługi inwestorów zagranicznych w Polsce. Świadczone przez niego usługi dopełniają dotychczasową ofertę naszej kancelarii – mówi Karina Furga-Dąbrowska, partner współkierująca Zespołem Doradztwa Podatkowego w Dentons.
 
Michał doradzał przy projektach o łącznej wartości przekraczającej 2 miliardy euro. Dzięki jego usługom możemy dziś zaoferować klientom unikalny na rynku zakres wsparcia przy projektach inwestycyjnych związanych z rozwojem działalności w Polsce – dodaje Cezary Przygodzki, partner współkierujący Zespołem Doradztwa Podatkowego w Dentons.
 
Michał Turczyk przez ponad dziewięć lat związany był z Deloitte, gdzie ostatnio kierował zespołem do spraw innowacji i zachęt inwestycyjnych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie związanym z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w Polsce, zachętami i ulgami inwestycyjnymi dla przedsiębiorstw, innowacjami oraz pomocą publiczną, zdobyte w Deloitte, Accreo Taxand i EY. Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym finansowania inwestycji i działalności rozwojowej, w tym B+R ze źródeł niekomercyjnych (w tym z funduszy unijnych, grantów rządowych, ulg podatkowych). 
 
Doradzał przy największych projektach inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych w Polsce w zakresie korzystania z dotacji i ulg podatkowych oraz inwestycyjnych, w tym na terenie specjalnych stref ekonomicznych, dla podmiotów z sektorów produkcyjnego, przetwarzania żywności, energetycznego, nowych technologii, outsourcingowego i innych. Wspierał czołowe międzynarodowe przedsiębiorstwa w opracowaniu strategii inwestycyjnych, wyborze lokalizacji oraz wdrażaniu i prowadzeniu procesu inwestycyjnego, a także jego dalszego rozwoju w oparciu o działalność innowacyjną w Polsce.
 
Jego praktyka obejmuje także negocjacje z administracją centralną, samorządami oraz agencjami wpierającymi rozwój inwestycji. Doradza też w zakresie identyfikacji i optymalizacji niekomercyjnych źródeł finansowania inwestycji i prac badawczo-rozwojowych oraz innowacji. Posiada także doświadczenie w zakresie notyfikacji pomocy państwa do Komisji Europejskiej oraz prowadzenia postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
 
Działające w Polsce przedsiębiorstwa mają przed sobą okres wyjątkowych możliwości pozyskania finansowania niekomercyjnego. Zarówno firmy będące już po okresie inwestycji, jak i inwestujące w nowe zdolności produkcyjne i w szeroko rozumianą działalność rozwojową mają wyjątkowy wybór programów finansowanych z budżetu państwa, UE oraz ulg podatkowych. Przed Polską są obecnie ostatnie lata na wykorzystanie największego w historii strumienia funduszy unijnych. Równocześnie nasz kraj bardzo aktywnie i dynamicznie zmienia system rodzimego wsparcia podatkowego i grantowego. 
 
Tylko w 2018 roku działające w Polsce firmy mogą pozyskać ponad 11 miliardów złotych w ponad 100 konkursach i programach na szczeblu centralnym i lokalnym. Środki dostępne są dla przedsiębiorstw inwestujących w rozwój zdolności produkcyjnych, a także zasobów badawczo-rozwojowych i ludzkich. Liczby wskazują, że znaczna część przedsiębiorstw wykorzysta te możliwości, a te, które tego nie zrobią, mogą znaleźć się w gorszej pozycji konkurencyjnej – kluczowe w wykorzystaniu momentum jest odpowiednie zidentyfikowanie oraz zdefiniowanie działalności badawczo-rozwojowej w firmie, w oparciu o tworzenie i koordynację odpowiednich zespołów złożonych z badaczy, teoretyków i praktyków biznesu, w czym Dentons może wymiernie pomóc klientom – komentuje dr Michał Turczyk, partner w kancelarii Dentons.
 
Dentons

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes