Ile zarabiają menedżerowie popularnych spółek giełdowych?

08.11.2017 09:37  Kadry i Płace
Ile zarabiają menedżerowie popularnych spółek giełdowych? Rok 2016 Warszawska Giełda Papierów Wartościowych na pewno może zaliczyć do udanych. Główny indeks WIG wzrósł o 11,2% w stosunku do roku poprzedniego. Największe wzrosty odnotowano w indeksie mWIG40 – 18,2%, natomiast największe spółki z WIG20 były w najsłabszej kondycji, WIG20 wzrósł tylko o 8%. Czy dobra koniunktura odbiła się na wynagrodzeniach członków zarządów? W poniższym artykule prezentujemy wynagrodzenia menedżerów topowych spółek które przyniosły swoim akcjonariuszom największe zyski.

Jastrzębska Spółka Węglowa SA
 
W pierwszej kolejności spójrzmy na akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Według danych pochodzących z rocznika giełdowego stopa zwrotu z akcji spółki za 2016 rok wyniosła 528%. Najniżej ceny akcji były na poziomie 8,66 PLN a najwyżej sięgnęły 88,70 PLN. Spółka odnotowała 4,4 mln PLN zysku netto, co było dużym wzrostem wobec ponad 3 mld straty w 2015 roku. Ze względu na duży udział Skarbu Państwa w akcjonariacie, w spółce obserwowaliśmy liczne zmiany kadrowe w przeciągu roku i tylko dwie osoby przepracowały cały rok. Łączny fundusz wynagrodzeń top menedżerów wyniósł ponad 3,3 mln PLN. Natomiast średnie roczne wynagrodzenie 688,8 tys. PLN.
 
Petrolinvest SA
 
Naszą uwagę zwrócił również importer paliwa – Petrolinvest SA. Stopa zwrotu z akcji spółki za 2016 rok wyniosła prawie 420%. Należy dodać, że w październiku 2016 roku nastąpiło scalenie akcji spółki według parytetu wymiany 16:1. W wyniku czego kapitał zakładowy spółki dzieli się obecnie na 15,1 mln akcji o wartości nominalnej 160 PLN każda.

Łączny koszt wynagrodzeń członków zarządu przestawiony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyniósł prawie 2,5 mln PLN. Jednakże, wynagrodzenie to nie zostało im wypłacone do daty opublikowania sprawozdania. System wynagradzania funkcjonujący obecnie w spółce opiera się na wynagrodzeniu stałym. W 2016 roku osoby zarządzające nie otrzymywały nagród, innych korzyści ani świadczeń finansowych.

Więcej informacji w załączniku
 
 
Sedlak&Sedlak

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes