Plast-Box – zmiany w zarządzie

19.09.2018 15:42  Kadry i Płace
Plast-Box – zmiany w zarządzie
Z dniem 17 września 2018 roku Krzysztof Pióro złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Plast-Box S.A. W złożonej rezygnacji poinformował, że przyczyną decyzji są względy osobiste.

Rada Nadzorcza spółki Plast-Box 18 września 2018 roku podjęła uchwałę w przedmiocie ustalenia liczby członków zarządu spółki, zgodnie z którą od dnia 18 września 2018 r. zarząd będzie jednoosobowy. Stanowisko prezesa spółki pełni dotychczasowy prezes firmy (oraz jej akcjonariusz) Grzegorz Pawlak. 
 
Grzegorz Pawlak jest przedsiębiorcą i współzałożycielem Plast-Box, zaangażowanym w rozwój firmy od lat. Posiada wieloletnie doświadczenie i wiedzę w zarządzaniu spółką. W 2004 roku uczestniczył we wprowadzeniu spółki na Giełdę Papierów Wartościowych. W tym samym czasie zaangażował się w rozwój spółki-córki Plast-Box Ukraina, początkowo na stanowisku dyrektora, a od 2007 r. jako dyrektor generalny.
 
Plast-Box S.A. w ostatnim czasie dokonał istotnych zmian organizacyjnych. W ubiegłym roku słupska spółka poniosła nakłady na inwestycje w wysokości 16 mln zł., przedefiniowała większość procedur, które umożliwiły uzyskanie prestiżowego certyfikatu BRC, wyznaczającego wyśrubowane normy jakości i bezpieczeństwa produkcji dla produktów związanych z żywnością. Certyfikat BRC w kategorii „A” Plast-Box  otrzymał  w maju br. Proces przebudowy spółka ma już za sobą, teraz spodziewa się wzrostu efektywności.   
 
Grupa Plast-Box 
 
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes