Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma » Kadry i Płace

Pułapka na pracodawcę: nieprawidłowy dzień rozpoczęcia pracy

29.11.2011 10:58  Kadry i Płace
Pułapka na pracodawcę: nieprawidłowy dzień rozpoczęcia pracy Co wpisać w świadectwie pracy jako datę rozpoczęcia stosunku pracy? Kodeks wskazuje na dzień określony w umowie jako "termin rozpoczęcia pracy" a jeśli go nie wskazano - na dzień zawarcia umowy. Ale co to w praktyce oznacza? Np. gdy oznaczono tylko termin stawienia się w pracy? Albo: jeśli nawiązano stosunek pracy, ale pracownik jeszcze nie podjął pracy - jak traktować ten czas?

Okazuje się, że pracodawcy popełniają tu mnóstwo błędów, które w najlepszym razie kończą się prostowaniem świadectwa pracy, a w najgorszym - nawet dodatkowymi, nieplanowanymi kosztami.

1. Jaką datę należy wpisać jako datę rozpoczęcia pracy i w świadectwie pracy? Umowę o pracę podpisano 15 maja 1993 r. (taka data widnieje na jej nagłówku). Nie oznaczono w niej, od kiedy ma ona obowiązywać, natomiast jako termin stawienia się do pracy wskazano dzień 15 czerwca 1993 r.

Podpisanie umowy o pracę i nawiązanie stosunku pracy nie musi zbiegać się w czasie. Zasadą jest bowiem, że stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy (dzień stawienia się w pracy, czyli dzień, który strony wyznaczyły jako termin rozpoczęcia realizacji zobowiązań związanych ze stosunkiem pracy). Jeśli zaś strony nie określiły takiego dnia, stosunek pracy nawiązuje się w dniu zawarcia umowy o pracę. W opisanej sytuacji, strony ustaliły dzień stawienia się w pracy na 15 czerwca 1993 r., a zatem należy uznać, że tego dnia chciały nawiązać stosunek pracy.

2. Strony podpisały umowę o pracę 1 stycznia, ale jako dzień rozpoczęcia pracy wskazały 4 stycznia (ponieważ poprzednie dni są w firmie wolne) Kiedy rozpocznie się stosunek pracy?

-> Przy tak sformułowanym zapisie stosunek pracy nawiąże się dopiero 4 stycznia, ponieważ ten dzień wskazano jako dzień rozpoczęcia pracy. Gdyby strony chciały, aby stosunek pracy nawiązał się 1 stycznia, powinny były zapisać, że 1 stycznia jest dzień rozpoczęcia pracy, a np. 4 stycznia ma się stawić do pracy w celu jej podjęcia.
W listopadowym numerze "Aktualności kadrowych" można znaleźć także odpowiedzi na inne pytania z praktyki (w sytuacjach, w których często pracodawcy popełniają błędy).

3. Kiedy nawiąże się stosunek pracy w razie następującego zapisu w umowie: "stosunek pracy nawiązuje się w dniu 15 sierpnia, natomiast jako dzień rozpoczęcia pracy strony wyznaczają jako 20 sierpnia"?

4. Pracownik jako datę rozpoczęcia pracy ma wpisany 15 października, ale ma się stawić do pracy dopiero 2 listopada. Czy za okres od 15 października do 2 listopada pracownikowi przysługują uprawnienia pracownicze?

5. Czy umowę można wypowiedzieć przed nawiązaniem stosunku pracy? Np. gdy umowa została podpisana 1 września 2011 r., a termin rozpoczęcia pracy wskazano na 3 października 2011 r. Czy umowę można wypowiedzieć np. 12 września?

Uwaga! Można zamówić 1. numer "Aktualności kadrowych" bezpłatnie a następnie zdecydować o dalszej, płatnej prenumeracie lub o rezygnacji z niej.
Podstawa prawna:
Art. 26 Kodeksu pracy

Kadry online

mp


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com
biznes