Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma » Kadry i Płace

Stanowiska pracy niezgodne z wymogami

27.05.2011 15:32  Kadry i Płace
Stanowiska pracy niezgodne z wymogami
Aż 70% Europejczyków skarży się na dolegliwości wywołane nieprawidłowym środowiskiem pracy - wskazują wyniki badań przeprowadzone przez międzynarodowy koncern Fellowes.

Tylko 2% badanych pracuje na stanowiskach spełniających w pełni wymogi ergonomii, co wiąże się z olbrzymimi stratami dla gospodarki. W ciągu roku tracimy prawie miesiąc, próbując przybrać wygodną pozycję przy biurku.

Badania przeprowadzone przez firmę Fellowes pokazują, że aż 70% osób w ciągu ostatnich trzech lat, cierpiało z powodu dolegliwości wywoływanych niewłaściwym środowiskiem pracy. Te choroby kosztują firmę czas i pieniądze (przeciętnie 90% wszystkich kosztów firmy to koszty pracownicze). Średnio, pracownik marnuje każdego dnia 46,5 minuty wiercąc się przy biurku, co daje w sumie  22,3 dni robocze rocznie straty. Aż 96 % Europejczyków uważa, że wygodne i przyjemne środowisko pracy ma bezpośredni wpływ na ich produktywność. Jest to sygnał dla pracodawców, aby zaczęli wyposażać biura w ergonomiczne sprzęty. Mimo, że wyniki badań są nadal alarmujące, zauważyć można wzrost liczby stanowisk pracy w  Polsce spełniających wymogi ergonomiczne - z 1% w zeszłym roku do 2% w roku bieżącym.

Pracując przy komputerze  szkodzimy swojemu zdrowiu…

W przypadku stanowisk komputerowych w Polsce, tylko co piąte w pełni spełnia wymogi ergonomii. Wyniki Ergotestu pokazują, że jedynie 2% respondentów pracuje na stanowiskach, które w pełni spełniają wymogi ergonomii, a 40% badanych pracuje przy stanowiskach komputerowych spełniających wymogi tylko częściowo. W bardzo złych warunkach pracuje aż 58% badanych - ich stanowiska nie spełniają żadnych warunków zdrowego miejsca pracy” i przepisów prawnych .

Biura nie spełniają wymogów bezpieczeństwa


Zgodnie z dyrektywą WE 90/270/EWG, pracodawcy mają obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniego stanowiska pracy. Badania pokazują jednak, iż tylko 48% kadry zarządzającej jest świadoma tych wymagań. W konsekwencji, aż 82% firm europejskich narusza postanowienia dyrektywy i przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy.

Również pracownicy nie są świadomi swoich praw. Wśród respondentów, którzy wzięli udział w badaniu, z możliwości jakie zapewniają im przepisy korzysta 61%. 1 na 4 osoby (24%) uważa, że jej firma spełnia jedynie minimalne wymagania nakładane na nią prawem. Co więcej, jedynie w 14% europejskich firm pracownicy przechodzą szkolenia oraz oceny mające poprawić ich komfort pracy. Większość pracowników jest zdania, że gdy chodzi o zapewnienie wygodnego stanowiska pracy, firmy nie traktują tego obowiązku zbyt poważnie.
 

Raport przeprowadzony został przez „Dynamic Market” na zlecenie firmy  Fellowes i przedstawia badania ilościowe na osobach pracujących w warunkach biurowych. Wywiady przeprowadzono w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Hiszpanii oraz Francji. Próba obejmowała 3010 rozmów przeprowadzonych. Badanie podzielono równo pomiędzy mężczyzn (52%) oraz kobiety (48%). Respondenci reprezentowali wszystkie grupy wiekowe. Wywiady przeprowadzano za pośrednictwem globalnej platformy internetowej należącej do instytutu badawczego GMI (Global Market Insite) w okresie od 20 lipca do 2 sierpnia 2010 roku. Przed i w trakcie badania respondentów nie informowano, iż badanie przeprowadzane jest na zlecenie Fellowes.

Fellowes

kk


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes