Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych banków w 2017 roku

16.05.2018 09:07  Kadry i Płace
Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych banków w 2017 roku
Poniższy wykres przedstawia zarobki menedżerów, którzy pracowali cały 2017 rok. Podane zostały przedziały ograniczone od dołu granicą, poniżej której zarabia 25% najmniej zarabiających menedżerów i od góry, powyżej której zarabia 25% najwięcej zarabiających menedżerów (czyli rozstęp międzykwartylowy). Najwyższe zarobki to oczywiście domena prezesów zarządów. Połowa z nich otrzymała pensję w przedziale 2,97 – 4,67 mln PLN. Najniższe pensje otrzymali członkowie zarządu, choć i nawet w ich przypadku tylko 25% zarobiło mniej niż 1 mln PLN.
 
 
 
 
 
Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków

O wzroście zarobków nie możemy mówić w przypadku członków rad nadzorczych. Mediana ich wynagrodzeń w roku 2017 była mniejsza o niemal 13%. Najwięcej zarobili przewodniczący rad (połowa zarobiła w przedziale 323,9 – 402 tys. PLN). Najmniej zróżnicowane były wynagrodzenia wiceprzewodniczących rad nadzorczych, gdzie różnica pomiędzy 25% najmniej zarabiających menedżerów, a 25% najwięcej zarabiających wyniosła 45 tys.
 
 
 
 
 
Najwyższe zarobki w zarządach i radach nadzorczych

W rankingu najwyższych wynagrodzeń członków zarządów banków zaskoczenia nie ma. Po raz kolejny zestawienie otwiera Luigi Lovaglio z pensją sięgająca niemal 10 mln PLN. Różnica jest jednak taka, że wynagrodzenie to otrzymał za sprawowanie funkcji do 14 czerwca, a więc za nieco ponad pół roku. Zresztą cała pierwsza trójka pełniła funkcję w zarządach do czerwca bądź do lipca 2017 roku. Warto zaznaczyć, że w przypadku trzeciego w zestawieniu Grzegorza Piwowara, na wysokość wynagrodzenia wpłynęła ponad 2 milionowa odprawa. Pełen koszt zaraportowanych odpraw dla członków zarządu w przejętym pośrednio przez Skarb Państwa PEKAO wyniósł 5 372 000 PLN.
 
W przypadku wynagrodzeń członków rad nadzorczych najwyższe pensje otrzymali Ci, którzy przepracowali cały rok. W zestawieniu przoduje zdecydowanie główny akcjonariusz banków z grupy Getin, Leszek Czarnecki, który za sprawowanie funkcji w Getin Holding i jednostkach zależnych otrzymał ponad 1,5 mln PLN.

Najwyższe wynagrodzenia całkowite brutto 
w zarządach i radach nadzorczych banków notowanych na GPW w 2017 roku

imię i nazwisko

funkcja

bank

czy pracował cały rok?

wynagrodzenie całkowite brutto

zarządy

Luigi Lovaglio

prezes zarządu

PEKAO

NIE

9 790 000

Wojciech Sobieraj

prezes zarządu

ALIOR

NIE

6 257 000

Grzegorz Piwowar

wiceprezes zarządu

PEKAO

NIE

5 446 000

rady nadzorcze

Leszek Czarnecki

przewodniczący RN

GETIN HOLDING

TAK

1 547 000

Józef Wancer

przewodniczący RN

BGŻ BNP PARIBAS

TAK

600 000

Remigiusz Baliński

wiceprzewodniczący RN

GETIN HOLDING

TAK

439 000

 

Źródło: Raporty Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych banków w 2017 roku”


Podsumowanie

Prezentowane powyżej informacje to tylko wybrane dane pochodzące z pełnych wersji raportów dotyczących wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych banków. W raportach znajdą Państwo informacje dotyczące wynagrodzeń w zależności od wielkości, czy zyskowności banków. Zaprezentowane zostają także informacje o wielkości funduszy wynagrodzeń oraz o strukturze wynagrodzenia członków zarządu (w podziale na wynagrodzenie podstawowe, premie, inne korzyści i wypłaty z programów motywacyjnych). Raporty zawierają także rankingi wynagrodzeń wszystkich członków zarządów i rad nadzorczych pełniących funkcje w bankach w 2017 roku.

wynagrodzenia.pl 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes