Jesteś w: Strona główna » Biznes » Kariera

Wiedza na miarę innowacji

12.11.2013 18:20  Kariera
Wiedza na miarę innowacji
Jak wynika z najnowszego, tegorocznego badania Globalnego Monitoringu Przedsiębiorczości (GEM), Polska w 2012 r. nadal kwalifikowała się jako  gospodarka zorientowana na efektywność.

Następna faza rozwoju, czyli gospodarka oparta na innowacjach, jest ciągle poza naszym zasięgiem. Aby zrobić ten milowy krok, potrzebna jest m.in. zmiana nastawienia do zdobywania wiedzy. Niestety, jak pokazuje Eurostat, odsetek dorosłych podnoszących swoje kwalifikacje, systematycznie się zmniejsza i w 2012 r. wyniósł  tylko 4,5%. 

Przedsiębiorczość to też uczenie się!

Badanie GEM pokazuje, że polscy przedsiębiorcy mają wysoką samoocenę w zakresie posiadanej wiedzy i zdolności biznesowych (blisko 54% ocenia swoje predyspozycje wysoko) i traktują zakładanie własnej firmy jako dobrą ścieżkę kariery (67,9%). Jednocześnie, na tle Europy, polskich przedsiębiorców cechuje bardzo wysoki strach przed porażką (aż 58,7%) i niska zdolność dostrzegania szans dla swoich firm (tylko ponad 20%).  Polska przedsiębiorczość jest więc niejednoznaczna. Z jednej strony wypada pozytywnie, jeśli chodzi o chęci założenia przedsiębiorstwa w najbliższych latach. Z drugiej strony, mało jest firm dojrzałych, czyli takich, które są na rynku powyżej 3,5 lat.

Polacy wyróżniają się również na tle innych krajów pod względem rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. W Europie dominującym sektorem są usługi, u nas produkcja.

- Przedsiębiorczość to styl myślenia, to aktywność, otwarcie na inne perspektywy – mówi Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan. - Taka postawa wymaga zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Innowacyjność to nowe horyzonty, a bez nieustannego uczenia się trudno je osiągnąć – dodaje. 

Od efektywności do innowacyjności


Aby w Polsce firmy mogły przejść do trzeciej fazy rozwoju gospodarczego, w którym najważniejsze są badania, rozwój, nowa wiedza i szybko rozwijający się sektor usług, niezbędna jest większa motywacja do ciągłego uczenia się. Tymczasem, badania Eurostat od lat pokazują tendencję spadkową, jeśli chodzi o udział dorosłych w kształceniu ustawicznym. W 2012 r. w Polsce, podobnie jak w roku 2011, tylko 4,5% osób od 25 do 64 roku życia podnosiło kwalifikacje, kiedy w Danii było to ponad 31% dorosłych. Odbiegamy od średniej unijnej, która wyniosła w 2012 r. 9%. Przypomnijmy, UE stawia sobie za cel osiągnięcie uczestnictwa dorosłych w uczeniu się na poziomie 15% do 2020 r.!

Każde szkolenie poszerza horyzonty, podsuwa nowe rozwiązania, buduje poczucie własnej wartości, dodaje odwagi w planowaniu przyszłości biznesowej.

Źródła:
Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor, październik 2013 r.
Eurostat 2013, Adult participation in lifelong learning.

www.inwestycjawkadry.pl

kk

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes