Jesteś w: Strona główna » Biznes » Kariera

Ile pracodawca płaci za swojego pracownika?

10.09.2008 14:33  Kariera
Ile pracodawca płaci za swojego pracownika?
Kwota brutto to nie wszystko, co musi miesięcznie „wyłożyć” pracodawca na utrzymanie pracownika. Faktyczny koszt zatrudniającego może być wyższy nawet o 20,41 proc.

Podpisując z pracownikiem umowę o pracę, pracodawca musi doliczyć do wynagrodzenia brutto składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W efekcie powstaje dużo wyższa kwota, którą zatrudniający musi co miesiąc zapłacić za pracownika. Warto skalkulować rzeczywisty miesięczny koszt pracodawcy. Do obliczeń posłuży przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, które według danych GUS wyniosło w lipcu 2008 roku 3.228,98 zł.

Rozliczenie z ZUS-em

Składka emerytalna wpłacana przez pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynosi  9,76 proc. podstawy wynagrodzenia. W analizowanym przypadku będzie to więc 315,15 zł. Składka na ubezpieczenie rentowe to 4,5 proc. podstawy (145,30 zł). Wysokość składki wypadkowej zawiera się w przedziale od 0,67 do 3,6 proc. i zależy m.in. od ilości ubezpieczonych pracowników. Pracodawca, który zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, płaci za nich składkę wypadkową w wysokości 1,8 proc. podstawy wynagrodzenia. W przypadku, gdy do ubezpieczenia zgłoszone zostaje co najmniej 10 osób, ZUS ustala indywidualną wysokość stawki wypadkowej. Bierze przy tym pod uwagę roczną deklarację zatrudniającego o liczbie wypadków, do których doszło w miejscu pracy. Do obliczeń przyjęto najwyższy wymiar składki (3,6 proc.), co daje ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 116,24 zł. W sumie pracodawca w analizowanym przypadku musi wpłacić do ZUS-u 576,69 zł. W przypadku niższej stawki ubezpieczenia rentowego obliczana kwota będzie się zmieniać.

Fundusze: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia, a Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych „pochłania” 0,10 proc. podstawy wymiaru. W analizowanym przypadku pracodawca wpłaci do FP 79,11 zł, a FGŚP zabierze mu 3,23 zł. 

Nietrudno policzyć, że po rozliczeniu się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz obydwoma funduszami, koszt pracodawcy wzrasta do 3.888,01 zł, jest więc o 20,4 proc. wyższy, niż przeciętne wynagrodzenie brutto i aż o 69,6 proc. wyższy niż kwota, którą pracownik co miesiąc otrzymuje na rękę (2.292,12 zł).

Wyszczególnienie kosztów pracodawcy przedstawia poniższa tabela:

Brutto ZUS FP FGŚP RAZEM
emerytalne rentowe wypadkowe
9,76% 4,50% 3,60% 2,45% 0,10%
3228,98 315,15 145,30 116,24 79,11 3,23 3888,01

O kosztach pracownika i pracodawcy w przypadku umowy – zlecenia i umowy o dzieło napiszemy w następnym tygodniu.

Justyna Niedzielska
Inwestycje.pl

 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes