UE


Punkt informacyjny UE dla firm

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
dotacje dla firm
Kontakt:
Telefon: (48) 386 14 70
Fax: (48) 386 14 71
WWW: www.lexus.radom.pl/index.php?p=1_7_Wnioski-i-Dotacje_inwesty
Adres: Traugutta 40

Regionalny Ośrodek EFS w Rybniku przy Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

POMOC Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
oraz Stowarzyszeniu Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST
Kontakt:
Telefon: 32/ 429 57 73
Fax: 32/ 429 57 73
Email: info_rybnik@roEFS.pl
Adres: ul. Rudzka 13

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztynie

POMOC Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
Kontakt:
Telefon: 089 534 07 03
Fax: 089 534 07 07
Email: info_olsztyn@roefs.pl
WWW: www.olsztyn.roefs.pl
Adres: Ul. Chrobrego 5, 10-033 Olsztyn

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

INTERREG I I I / EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA

Kontakt:
Telefon: Tel.: (91) 489 09 97
Fax: Fax: (91) 489 99 94
Email: a.bleszynska@wzp.pl a.milchert@wzp.pl j.sma
WWW: www.um-zachodnioporskie.pl
Adres: ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

POMOC DLA ROLNICTWA, PRODUKCJI ROLNO-SPOŻYWCZEJ, RYBOŁÓWSTWA ORAZ PRZETWÓRSTWA RYB
Zachodniopomorski Oddział Regionalny
Kontakt:
Telefon: Tel.: (91) 469 84 00
Adres: ul. Szafera 10, 71-245 Szczecin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

POMOC Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Kontakt:
Telefon: Tel.: (91) 425 61 48; 425 61 0
Fax: Fax: (91) 425 61 48; 425 61 04
Email: partnerstwo@wup.pl
WWW: www.wup.pl
Adres: ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS

POMOC Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych
Kontakt:
Telefon: Tel.: (94) 340 35 23
Fax: Fax: (94 340 35 23
Email: biuro@kcwis.org.pl
WWW: www.kcwis.org.pl
Adres: ul. Zwycięstwa 168, 75-612 Koszalin

Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS

POMOC Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Pomerania
Kontakt:
Telefon: Tel.: (91) 431 65 11, 431 65 1
Fax: Fax: (91) 422 54 73
Email: sekretariat@irr.szczecin.pl
WWW: www.pomerania.itn.pl
Adres: ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin

Urząd Marszałkowski

POMOC DLA SAMORZĄDÓW
Departament Integracji Europejskiej
Kontakt:
Telefon: Tel.: (91) 488 99 86; 488 99 5
Fax: Fax: (91) 488 99 94
Email: die-sekretariat@wzp.pl
Adres: ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Urząd Marszałkowski

POMOC DLA SAMORZĄDÓW
Departament Polityki Regionalnej Województwa Zachodniopomorskiego
Kontakt:
Telefon: Tel.: (91) 446 71 32
Fax: Fax: (91) 446 71 34
Email: dp-sekretariat@wzp.pl
WWW: www.um-zachodniopomorskie.pl
Adres: ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

POMOC DLA SAMORZĄDÓW

Kontakt:
Telefon: Tel.: (91) 430 35 13; 430 35 0
Fax: Fax: (91) 430 36 68
Email: bzfe@szczecin.uw.gov.pl
WWW: http://bzfe.szczecin.uw.gov.pl
Adres: Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kontakt:
WWW: http://ksu.parp.gov.pl/lista16.html

Euro-Info Centre

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego
Kontakt:
Telefon: Tel.: (91) 433 02 20
Fax: Fax: (91) 433 02 66
Email: eic@zsrg.szczecin.pl
Adres: ul. Kolumba 86, 70-035 Szczecin

Regionalna Instytucja Finansująca

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Kontakt:
Telefon: Tel.: (91) 432 93 21, 488 24 8
Fax: Fax: (91) 432 93 22, 488 26 26
Email: zarzad@zarr.com.pl
WWW: www.zarr.com.pl
Adres: ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

INFORMACJE OGÓLNE

Kontakt:
Telefon: Tel.: (94) 347 13 17
Fax: Fax: (94) 347 13 17
Email: rcie@rcie.koszalin.pl
WWW: www.rcie.koszalin.pl
Adres: ul. Młyńska 2, 75-054 Koszalin

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

INTERREG I I I / EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA

Kontakt:
Telefon: Tel.: (61) 854 15 90
Fax: Fax: (61) 647 52 95
Email: joanna.waligora@umww.pl
WWW: www.umww.pl
Adres: ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

POMOC DLA ROLNICTWA, PRODUKCJI ROLNO-SPOŻYWCZEJ, RYBOŁÓWSTWA ORAZ PRZETWÓRSTWA RYB
Wielkopolski Oddział Regionalny
Kontakt:
Telefon: Tel.: (61) 845 56 60
Adres: ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

POMOC Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Kontakt:
Telefon: Tel.: (61) 846 38 00
Fax: Fax: (61) 846 38 20
WWW: www.wup.poznan.pl
Adres: ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań

Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS w Kaliszu

POMOC Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Kontakt:
Telefon: Tel.: (62) 764 12 42, 765 60 6
Fax: Fax: (62 764 50 16
Email: roszefs@kip.kalisz.pl
WWW: http://www.roszefs.kalisz.pl/
Adres: ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz

Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS w Poznaniu

POMOC Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Kontakt:
Telefon: Tel./Fax: (61) 851 91 34
Fax: Tel./Fax: (61) 851 91 34
Email: pisop@pisop.org.pl
WWW: www.pisop.org.pl
Adres: ul. Ratajczaka 26/6/96, 61-815 Poznań
podstrony