BM Alior Bank - Raport Rynek Akcji

29.01.2018 09:04  Komentarze giełdowe
Sytuacja rynkowa

Zamknięcie tygodnia przyniosło odbicie notowań na szeregu rynków europejskich, w tym rynku krajowym, po dwóch z rzędu sesjach korekty. Obroty na WIG były wyraźnie obniżone  (jedynie ok. 635 mln zł), handel skoncentrował się w głównej mierze na PKN ORLEN, który wzrósł o ok. 3,8%, niwelując tym samym większość straty zanotowanej w czwartek, po publikacji raportu finansowego.

Na rynku amerykańskim z kolei najlepsza sesja na S&P500 od początku roku (wzrost o blisko 1,2%, co implikuje oczywiście nowe rekordy; zamknięcie na dziennym maksimum), mimo wyraźnie słabszego od oczekiwań wstępnego odczytu dynamiki PKB w IV kw. 2017 r. (+2,6% kw./kw. w ujęciu zannualizowanym vs. +3,0% w konsensusie) – być może rynki odebrały słabsze dane jako argument za ew. wolniejszym tempem zacieśniania polityki monetarnej przez FED.
 
Z ciekawszych informacji ze spółek: dziś rano poinformowano o podniesieniu przez Bricks Acquisitions Limited ceny w wezwaniu na ROBYG, z 3,55 zł do 4 zł za akcję. Cena piątkowego zamknięcia to 3,74 zł. Podniesienie ceny można traktować jako następstwo decyzji szeregu funduszy oraz OFE: 9 stycznia ROBYG informował o otrzymaniu listu, skierowanego do Bricks Acquisitions Limited (oraz do wiadomości spółki) od szeregu funduszy inwestycyjnych oraz OFE, będących akcjonariuszami spółki, w którym stwierdzono, iż zaproponowana w wezwaniu na akcje cena w wys. 3,55 zł na akcję nie odzwierciedla wartości godziwej akcji spółki i wspomniany szereg podmiotów zobowiązał się wtedy z osobna do nie sprzedania akcji ROBYG w wezwaniu po takiej cenie. 
 
GETIN NOBLE BANK poinformował po zamknięciu sesji o podjęciu uchwały ws. podwyższenia kapitału zakładowego o ok. 190 mln zł w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii C (emisja ok. 69,6 mln akcji, którą objąć mają podmioty powiązane z L. Czarneckim, po cenie nominalnej, czyli 2,73 zł; cena piątkowego zamknięcia: 1,72 zł).
 
W kalendarium dzisiejszej sesji zwracamy uwagę m.in. na grudniową dynamikę dochodów i wydatków Amerykanów oraz preferowaną przez FED miarę inflacji (core PCE). 

Więcej informacji w załączniku
 
 

Notowania sWIG80
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda