BM Alior Bank - Raport Rynek Akcji

21.02.2018 09:08  Komentarze giełdowe
Z wtorkową sesją kurs szerokiego indeksu WIG lekko drgnął w górę, ale całkowity poziom obrotów na rynku akcji nadal jest mierny i wynosi niecałe 375 mln zł. Technicznie indeks konsoliduje się blisko wsparcia grudniowych dołków, ale patrząc na wspomniany wolumen to niewielkie zachwianie równowagi popytu i podaży może wywołać istotny ruch cen, zwłaszcza w przypadku wzrostu presji podażowej.

Po ostatnich perturbacjach stabilizuje kurs subindeks WIG Banki. Utrzymująca się dobra koniunktura gospodarcza powinna w średnim terminie wspierać akcje kredytową, zarówno po stronie przedsiębiorstw (kredyty inwestycyjne) jak i zyskujących przy poprawiającym się rynku pracy gospodarstwach domowych (kredyty konsumpcyjne). Pewną niewiadomą będą wyniki za I kw. raportowane wg. nowego standardu MSSF w zakresie zmiany wycen aktywów finansowych, jednakże zdaniem specjalistów dość dobry portfel kredytowy giełdowych banków ogółem nie powinien wpłynąć istotniej na wielkość dokonywanych odpisów w porównaniu z dotychczasową metodologią. 
 
W bieżących komunikatach na przód wyłaniają się wstępne wyniki operacyjne ORANGEPL oraz prognozy na 2018. Za cały 2017 przychody ze sprzedaży pozostają blisko wyniku za 2016 (11,38 mld zł vs 11,54 mld zł w 2016). O ponad 2,5 pp jest niższa marża EBITDA co skutkuje obniżeniem wyniku EBITDA o ponad 10% (do 2,8 mld zł z poprzednich 3,16 mld zł). W opinii zarząd cele na 2017 zostały wykonane.

Skorygowana EBITDA (wynikające ze zmian w polityce rachunkowości, ale zapewniające porównywalność z poprzednimi okresami) jest na poziomie 3 mld zł. Wzrost bazy klientów konwergentnych (usługi pakietowe) oraz zwiększenie liczby klientów na oddzielne usługi TV i szerokopasmowe powinny ustabilizować wynik EBITDA w 2018 i prognozowane jest na najbliższy powtórzenie 3 mld zł. Zarząd spółki nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2017, podobna rekomendacja w odniesieniu do 2016 spotkała się z negatywną reakcją inwestorów. 
 
Swój raport opublikowała także DEBICA. W całym roku zysk wzrósł o 93% przy wzroście przychodów o 17%. Dwukrotnie wzrosła marża operacyjna (do 6,2% z 3,1% w 2016r). Uwagę zwracają wysokie przepływy z działalności operacyjnej. Prezes KGHM zapowiada wzrost dziennego przerobu ze złóż Sierra Gorda w kolejnych latach (2019 – 2020), które ma sięgnąć 130 – 10 tys t. dziennie wobec obecnych ok. 110 tys t. Co ważne, ma się to odbyć przy stosunkowo niewielkich nakładach inwestycyjnych i zwiększy tym samym zwrot na zainwestowanym kapitale. 
 
Dzisiejsze kalendarium wypełniają głównie szacunkowe odczyty wskaźników PMI dla segmentów przemysłu i usług głównych gospodarek. Dla strefy euro prognozowane jest niewielkie osłabienie wskaźników, jednak nadal pozostają na i tak wysokich poziomach. W przypadku USA prognozowane poziomy są blisko poprzednich odczytów. Oprócz tego zostanie opublikowany protokół z ostatniego posiedzenia FOMC, chociaż nie należy spodziewać się przełomu w opiniach dotyczących tegorocznych zmian w polityce pieniężnej. 
 
Więcej informacji w załączniku

Notowania WIG
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda