BM Alior Bank - Raport Rynkowy

14.11.2017 10:19  Komentarze giełdowe
Informacje gospodarcze

Z kraju:

Deficyt w obrotach bieżących we wrześniu wyniósł 100 mln EUR wobec konsensusu162,3 mln EUR deficytu - podał NBP. Eksport wzrósł 10,2% r/r wobec konsensusu wzrostu o 9,2% r/r, natomiast import wzrósł 5,7% r/r wobec konsensusu wzrostu o 7,3% r/r.
 
Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada, że inflacja CPI oraz bazowa w 2019 r. ukształtują się na poziomie 2,7% - wynika z najnowszej projekcji NBP. Rosnące problemy przedsiębiorstw z pozyskaniem pracowników mogą doprowadzić do
wzrostu wynagrodzeń wyższego od dynamiki wydajności pracy.
 
Członek RPP K. Zubelewicz głosował przeciw uchwale w sprawie założeń polityki pieniężnej na 2018 rok - wynika z listopadowego Raportu o Inflacji.
 
Jeśli marcowa projekcja będzie wskazywać na inflację powyżej celu również w 2020 r., to dyskusja nad podwyżkami stóp procentowych może się rozpocząć w połowie 2018 r. - powiedział R. Sura, członek RPP.
 
Wyniki w handlu zagranicznym Polski wpisują się w ogólną poprawę sytuacji gospodarki światowej - ocenia MR.
 
Inflacja w listopadzie będzie zbliżona do poziomu z października i wyniesie 2,2% - prognozuje MR. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosną o 0,2%.
 
Do końca 2017 r. resort finansów nie planuje emisji obligacji w walutach obcych – poinformował P. Nowak, wiceminister finansów. Dodał, że w I kwartale 2018 r. resort uplasuje na rynku tzw. zielone obligacje. MF kierunkowo planuje, że podaż
długu w I półroczu 2018 będzie nieznacznie wyższa niż w I półroczu 2017.
 
Sprzedaż obligacji detalicznych w październiku wyniosła 902 mln zł - podało MF w komunikacie.
 
Ze świata:
 
Dziś o 11:00 w strefie euro opublikowany zostanie zrewidowany PKB za 3q br. (konsensus: 2,5% r/r).
 
Dziś o 11:00 w strefie euro opublikowana zostanie produkcja przemysłowa za wrzesień.
 
Dziś o 11:00 w Niemczech opublikowany zostanie indeks ZEW za listopad.
 
Dziś o 14:30 w USA opublikowana zostanie inflacja producencka PPI za październik.
 
Więcej informacji w załączniku
 
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda