BM Alior Bank - Raport Rynkowy

08.01.2018 10:21  Komentarze giełdowe
Informacje gospodarcze

Z kraju:

MR, po danych za listopad, podwyższyło prognozę inflacji średniorocznej w '17 do 2,0% z 1,9% spodziewanych miesiąc wcześniej - wynika z miesięcznego biuletynu resortu. Podstawowe wskaźniki ze sfery realnej pozostały bez zmian.
 
Prezydent A. Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczącej zniesienia górnego limitu składek na ZUS. Zastrzeżenia głowy państwa
dotyczą dochowania standardów procesu legislacyjnego.
 
Agencja Standard&Poor's Global Ratings obniżyła szacunki ścieżki długu w relacji do PKB Polski - wynika prognoz S&P opublikowanych w grudniu. W dół zrewidowano również szacunek deficytu sektora finansów publicznych na 2018 r. -
do 2,0% PKB z 2,8%.
 
W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniecgrudnia 2017 r. zgromadzono środki w wysokości 42,2 mld zł, z czego w depozytach terminowych 30,5 mld zł oraz w depozytach typu O/N 11,7 mld zł -
poinformowało MF w komunikacie.
 
Stan środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych na koniec grudnia 2017 r. spadł do 25,9 mld zł z 57,4 mld zł na koniec listopada - podało MF.
 
Na koniec grudnia 2017 r. średnia zapadalność długu krajowego wyniosła 4,49 wobec 4,36 na koniec 2016 r., a długu ogółem wyniosła 5,12 wobec 5,27 na koniec 2016 r. - podało MF.
 
Na koniec grudnia 2017 r. poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 605,7 mld zł wobec 576,7 mld zł na koniec 2016 r. - poinformowało MF
 
Według stanu na koniec grudnia 2017 r., do wykupu w 2018 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 87,2 mld zł - podało MF.
 
Według stanu na 31 grudnia 2017 r., wartość środków do przekazania z budżetu na rynek w 2018 r. wynosi 77,4 mld zł - podało MF.
 
Ze świata:
 
Dziś o 11:00 w strefie euro opublikowana zostanie sprzedaż detaliczna z a listopad.
 
Dziś o 11:00 w strefie euro opublikowana zostanie koniunktura gospodarcza za grudzień.
 
Więcej informacji w załączniku
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda