BM Alior Bank - Raport Rynkowy

23.04.2018 09:56  Komentarze giełdowe
Informacje gospodarcze

Z kraju:

Dziś o 10:00 opublikowana zostanie sprzedaż detaliczna za marzec.
 
Aktualne dane nie dają przesłanek do zmiany poziomu stóp proc. przynajmniej przez kolejne 12 miesięcy – uważa R. Sura, członek RPP. Zaznaczył jednak, że ze względu na niższą od prognoz inflację, zwiększa się prawdopodobieństwo
stabilizacji stóp proc. w dłuższym okresie.
 
W horyzoncie projekcji NBP, czyli do końca 2020 r., nie ma potrzeby zmiany stóp proc. - powiedziała G. Ancyparowicz z RPP. Dodała, że na obecnym etapie rozmowa o obniżkach to czysta fantazja.
 
Wykorzystanie mocy produkcyjnych w budownictwie w kwietniu 2018 r. wzrosło do 82,8% wobec 78,8% w marcu - podał w GUS.
 
Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury w kwietniu spadł do 108,2 z 110,8 w marcu - podał w piątek GUS. W podziale na składowe odnotował on spadek we wszystkich kategoriach: w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu
detalicznym oraz usługach.
 
W kwietniu koszty zatrudnienia były najczęściej wymienianą barierą działalności przez przedsiębiorstwa - wynika z badania GUS. Dodano, w porównaniu z kwietniem ub. r. najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niedoborem
wykwalifikowanych pracowników.
 
Przewidywane na okres najbliższych 12 miesięcy obciążenie Polski spłatą zobowiązań zaciągniętych przez rząd wyniosło na koniec marca 2018 roku 8 411 mln euro wobec 4 539 mln euro na koniec lutego - wynika z danych NBP.
 
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec marca wyniosło 958,0 mld zł, czyli o 6,0 mld zł (0,6%) więcej m/m - podało MF.
 
Zapadalność zadłużenia zagranicznego, według stanu na koniec lutego, w 2018 roku wynosi 4 782 mln euro - wynika z raportu MF.
 
Zapadalność zadłużenia krajowego w obligacjach skarbowych, według stanu na koniec lutego, w 2018 roku wynosiła 57 250 mln zł - wynika z raportu MF.
 
Zadłużenie nominowane w złotych w lutym wyniosło 69,3% wobec 69,5% w zeszłym miesiącu - wynika z raportu MF.
 
Więcej informacji w załączniku
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda