BM Alior Bank - Raport Rynkowy

17.05.2018 09:57  Komentarze giełdowe
Informacje gospodarcze

Z kraju:

RPP na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50% w skali rocznej - podała RPP.
 
Mimo relatywnie wysokiego wzrostu gospodarczego oraz szybszego niż w ubiegłym roku wzrostu płac dynamika cen konsumpcyjnych pozostaje umiarkowana - poinformowała w komunikacie RPP. Rada podtrzymała, że obecny poziom stóp proc. sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.
 
Stopy proc. prawdopodobnie będą stabilne nie tylko do końca 2019 r., ale nawet dłużej - ocenił podczas konferencji Kamil Zubelewicz, członek RPP. Zgodził się tym samym z oceną prezesa NBP, który powiedział, że przez najbliższy rok nie ma
powodów do zmiany stóp proc. Prezes NBP spodziewa się, że również w 2020 r. stopy proc. pozostaną stabilne.
 
Adam Glapiński nie obawia się, że stabilne stopy proc. NBP - w kontekście umocnienia dolara i zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed i EBC - mogą spowodować dalsze osłabienie złotego - wynika z wypowiedzi prezesa NBP na środowej konferencji. Glapiński dodał, że dotychczasowa deprecjacja PLN nie budzi niepokoju.
 
W warunkach spadku koniunktury w kolejnych latach, podnoszenie stóp proc. byłoby nieadekwatne - wynika z wypowiedzi Adama Glapińskiego, prezesa NBP, na konferencji po posiedzeniu RPP.
 
Jeśli kiedyś koniunktura opadnie i inflacja będzie spadać, to znajdziemy się w trudnej sytuacji, że nie bardzo jest jak obniżać stopy proc., gdyby teoretycznie kiedyś taka sytuacja powstała - ocenił prezes NBP Adam Glapiński na konferencji.
 
Więcej informacji w załączniku
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda