BM BPH: Brakuje argumentów do dalszych wzrostów

11.07.2012 09:12  Komentarze giełdowe
Sesja
Trzeba przyznać, że inwestorzy bardzo obniżyli swoje oczekiwania co do polityków europejskich. Ze spotkania ministrów finansów strefy euro nadeszły wiadomości, że Hiszpania dostanie jeszcze w lipcu 30 mld euro pożyczki na dokapitalizowanie banków i obniży się jej warunki walki z deficytem. Problemem jest fakt, że ta pożyczka będzie obciążała konto Hiszpanii, a nie takie ustalenia wynikały z czerwcowego szczytu unijnego, na którym planowano pożyczkę skierowaną bezpośrednio do zagrożonych banków. Rzecz nie w tym, że to rozwiązanie jest dużo gorsze, ale w fakcie, że realia biurokracji unijnej znowu rozminęły się z deklaracjami "dobrej woli" polityków. Mimo to inwestorzy zareagowali tak, jakby uznali, że lepszy wróbel w garści... Na parkietach europejskich od rana próbowano odrabiać straty po trzech dniach spadków cen akcji, znacząco malały również rentowności obligacji hiszpańskich. Tylko kurs euro nadal przejawiał dużą słabość do dolara. Na WGPW takiego optymizmu jak na zachodzie Europy widać nie było, ale przed południem udało się popytowi wyprowadzić kurs WIG20 minimalnie nad odniesienie, gdzie pozostał już do zamknięcia notowań. Na koniec dnia sentyment globalny nieco się pogorszył po słabym starcie na Wall Street, ale indeks rodzimych blue chipów nie zareagował mocno i zakończył dzień wzrostem o 0,2%, przy obrocie 537 mln PLN.

Sytuacja techniczna
Po dwóch spadkowych sesjach we wtorek przeszedł czas na uspokojenie. Na rynku panował względny spokój, a zmienność została ograniczona. W efekcie na wykresie indeksu WIG pojawiła się niewielka szpulka, umiejscowiona w dolnym zakresie poniedziałkowych kwotowań, wskazująca na niezdecydowanie inwestorów. Ważnym aspektem sesji było utrzymanie przez kupujących istotnego wsparcia wynikającego z 61,8% zniesienia Fibonacciego poprzedniej fali spadkowej. Dodatkowo, w cenach zamknięcia popytowi udało się oddalić kurs od kluczowego poziomu i zamknąć sesję na tym samym poziomie co w poniedziałek.   Niestety jednak indeks nadal utrzymał się poniżej szczytu z początku maja a także SK 15. W obrazie obserwowanych wskaźników nie nastąpiły istotne zmiany. RSI wykonał ruch boczny przy niewielkim spadku pozostałych oscylatorów. Wczorajsza neutralna sesja wskazuje na znaczne wyczerpanie potencjału spadkowego z poprzednich dni, a co za tym idzie popyt może dziś spróbować kontrataku.

MAKARONY POLSKIE
Spółka opublikowała wyniki sprzedaży za czerwiec 2012 r. Przychody wyniosły 10,724 mln zł wobec 17,219 mln zł w analogicznym okresie 2011 r. (spadek 38% r/r). W 2Q 2012 roku sprzedaż wyniosła 29,027 mln zł wobec 64,593 mln zł przed rokiem (spadek o 55%). Narastająco od początku roku sprzedaż wyniosła 61,988 mln zł wobec 115,581 mln zł w 2011 r. (spadek o 46%). Spółka wskazuje jednak na wpływ na sprzedaż w czerwcu 2011 r. czynników jednorazowych (sprzedaż jęczmienia) oraz kontrakty z Agencją Rynku Rolnego, które wyniosły 8.1 mln zł i stanowiły ponad 45% wszystkich przychodów. Wyłączając z porównania nietypowe transakcje, w czerwcu 2012 roku sprzedaż produktów pod markami własnymi oraz sieci była wyższa o ok. 10% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Narastająco w okresie I półrocza 2012, sprzedaż produktów była wyższa o ok. 8% w stosunku do takiego samego okresu roku ubiegłego, z wyłączeniem transakcji związanych z realizacją kontraktu ARR.

PBG
PBG pracuje obecnie nad wnioskiem do Agencji Rozwoju Przemysłu w sprawie udzielenia pomocy, która miałaby polegać na udzieleniu spółce dodatkowego finansowania. Na razie nie wiadomo, kiedy wniosek trafi do agencji. PBG chce, aby w procesie realizacji układu Rafako pozostało w strukturze grupy - poinformowała PAP Kinga Banaszak-Filipiak, rzeczniczka PBG.

KGHM
KGHM w okresie maj-czerwiec 2012 r. odprowadził do budżetu państwa ok. 100 mln zł z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin. W całym roku kwota podatku zapłaconego przez miedziowy koncern sięgnie 1,2-1,3 mld zł - poinformował prezes spółki, Herbert Wirth.

PZU
PZU i PZU Życie przeprowadzą w 2012 r. restrukturyzację zatrudnienia do 955 pracowników. Z tego redukcja dotyczyć będzie do 376 osób, czyli do 3,2% zatrudnionych w obydwu spółkach. Wielkość wypłaty świadczeń na rzecz pracowników zwalnianych w ramach kolejnego etapu restrukturyzacji zatrudnienia została oszacowana i odniesiona w ciężar utworzonej w tym celu rezerwy. Rezerwa ta została utworzona i wykazana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK PZU za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2011 r.

GETIN NOBLE BANK
WZA banku uchwaliło emisję z prawem poboru do 250 mln akcji serii J i do 250 mln akcji serii K. W uchwałach przyjęto, że łączna cena emisyjna akcji serii J nie może przekroczyć 300 mln zł. Takie samo zastrzeżenie odnosi się do akcji serii K. Dniem prawa poboru akcji nowych emisji jest 7 września 2012 r.

BOMI
Zarząd spółki złożył do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Jako powód złożenia wniosku spółka wskazała wypowiedzenie kredytów przez Pekao, PKO BP i BRE Bank.

IDEA TFI
ZWZ Idea TFI uchwaliło skup do 1.583.099 akcji własnych w celu ich umorzenia. W roku obrotowym 2012 spółka na skup przeznaczy 174.696,16 zł. W kolejnych latach skup będzie finansowany z zysków wypracowanych w kolejnych latach obrotowych - poinformowała Idea TFI w komunikacie. Akcje będą nabywane za cenę nie niższą od ich ceny nominalnej i nie wyższą niż 10 zł. Nabycie akcji własnych nastąpi nie później niż do 9 lutego 2017 r.

IDM
Prezes zarządu zmniejszył zaangażowanie do poziomu 10,5% KZ i udziału na WZA spółki z 12,09% udziału wcześniej. Zmniejszenie zaangażowania nastąpiło w drodze sprzedaży przez jeden z banków w dniach 4-5 lipca łącznie 3 462 000 akcji DM IDM należących do prezesa spółki.

CALATRAVA CAPITAL
Pan Paweł Narkiewicz zwiększył w dniach 2-10 lipca zaangażowanie w spółce z 26,50% do 30,26% udziału w KZ oraz ogólnej liczbie głosów na WZA.

ORZEŁ BIAŁY
Trzej członkowie zarządu (Pan Zbigniew Rybakiewicz, Pan Tomasz Lewicki i Pan Józef Wolarek) sprzedali wszystkie posiadane przez siebie akcje. Transakcje sprzedaży zostały dokonane w trybie zwykłym sesyjnym na GPW przez biuro maklerskie prowadzące tzw. "ślepy portfel" dla każdego z członków zarządu spółki.

BANKI
NBP opublikował najnowszy raport o stabilności systemu finansowego. Kluczowe wnioski: (i) zdolność banków do absorpcji ewentualnych strat pozostaje wysoka, a system finansowy jest stabilny, (ii) perspektywy wzrostu gospodarczego pogorszyły się, a niepewność co do rozwoju sytuacji gospodarczej za granicą jest wysoka, (iii) w nadchodzących kwartałach można się spodziewać zmniejszenia zyskowności działalności bankowej, (iv) w ujęciu kwotowym zyski mogą się nadal zwiększać, ale najprawdopodobniej w wolniejszym tempie niż skala działalności bankowej, (v) istotny wpływ na spadek zyskowności będzie mieć małe prawdopodobieństwo dalszego spadku obciążenia wyników kosztami realizacji ryzyka kredytowego, związane przede wszystkim z wolniejszym tempem wzrostu gospodarczego.
Wynik sektora bankowego w tym roku będzie gorszy niż w roku poprzednim, ale porównywalny do tego osiągniętego w roku 2010 - równolegle ostrzegł szef KNF Andrzej Jakubiak. Wynik netto sektora bankowego vs WIG Banki w okresie 01.2010 – 05.2012
BM BPH Na wyhamowanie dynamiki progresji wyników sektora wskazują dane KNF. W 2011 r. sektor bankowy (wraz z oddziałami zagranicznymi) wypracował blisko 15,7 mld zł wyniku netto, co stanowiło wzrost o ponad 37% względem 11,4 mld zł zysku osiągniętego rok wcześniej. Narastająco, po pięciu miesiącach br., zysk netto sektora bankowego wyniósł 6,6 mld zł i był wyższy o 5,7% r/r, podczas gdy rok wcześniej, po pierwszych pięciu miesiącach roku sektor wykazał 39% dynamikę wzrostu wyniku. Równocześnie, maj br. był pierwszym miesiącem od lutego 2011 r. w którym wynik netto sektora ukształtował się poniżej 1 mld zł i wyniósł 991 mln zł, co oznacza spadek o ponad 21% r/r.

... więcej informacji w załączniku


BM BPH


kk


Notowania BOMI-PDA
Notowania CALATRAVA
Notowania GETINOBLE
Notowania IDEATFI
Notowania IDMSA
Notowania KGHM
Notowania MAKARONPL
Notowania ORZEL
Notowania PBG
Notowania PZU
Notowania WIG20
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda