BM BPH: Efekt Cypru

26.03.2013 08:53  Komentarze giełdowe
Sesja
Mocne wzrosty, jakie zapanowały na rynkach finansowych na starcie poniedziałkowych notowań były efektem informacji napływającej z Cypru o porozumieniu. Zarówno WGPW jak i główne parkiety europejskie zareagowały na tą wiadomość mocnym otwarciem. Pierwszą sesję w tym tygodniu WIG20 rozpoczął od 1,30% wzrostu. Również europejskie parkiety na początku poniedziałkowych notowań zyskiwały: francuski CAC +1,40%, niemiecki DAX +1,00%, a brytyjski FTSE100 +0,5%. Brak istotnych danych makro w poniedziałkowym kalendarium publikacji nie sprzyjał podtrzymaniu zwyżek. Wraz z upływającymi godzinami sesji w Warszawie stronie kupującej najwyraźniej brakowało impulsu zewnętrznego, który mógłby wywindować indeksy na wyższe poziomy. Przedpołudniowe optymistyczne nastroje pogorszyły się na giełdach na skutek wypowiedzi szefa Eurogrupy, iż restrukturyzacja cypryjskiego sektora bankowego powinna być wzorcem dla innych krajów strefy euro. Przed otwarciem giełd za oceanem indeks WIG20 znalazł się poniżej piątkowego zamknięcia. Końcowa część sesji przyniosła dalsze pogłębienie spadków. Indeks WIG20 zakończył sesję na poziomie 2 339,48 pkt (-1,29%) WIG spadł do poziomu 44 585,10 pkt (-1,07%) przy obrotach 783 mln zł. 

Sytuacja techniczna
Próba domknięcia luki bessy utworzonej po piątkowej sesji nie udała się, a konsekwencja dla kupujących była dotkliwa – na wykresie WIG wyrysowane zostało kolejne czarne marubozu, które poszerza szeroką strefę silnych oporów. Ruch spadkowy jednocześnie sprowadził kurs indeksu w okolice październikowych szczytów (44 617 pkt), które mogą być ostatnim bastionem obrony przed kontynuacją zniżki w rejon listopadowych minimów (42 931 pkt). Kupujący znaleźli się pod wyraźną presją strony podażowej, a fakt ten podkreśla zachowanie RSI, który w poniedziałek spadając do 26,8 pkt potwierdził przebicie w dół wsparcia na 31,9 pkt. Wskazania tego oscylatora sugerują możliwość przejęcia inicjatywy przez stronę podażową i tym samym stanowią ostrzeżenie, że trwająca w tym roku korekta spadkowa przerodziła się już w trend dominujący. Nie potwierdza tego jeszcze ADX, który jest w strefie neutralnej, ale zarysował już możliwość wybicia powyżej 20 pkt, co przy obecnych poziomach linii kierunkowych również wskazałoby na możliwość rozwinięcia trendu spadkowego.

PGNIG
Ministerstwo Skarbu Państwa nie wyklucza pobrania dywidendy z zysku netto PGNiG za 2012 rok - poinformował minister skarbu Mikołaj Budzanowski.

KETY
Spółka prognozuje ok. 19 mln zł skonsolidowanego zysku netto i ok. 27 mln zł zysku operacyjnego na pierwszy kwartał 2013 roku. Prognozowany zysk netto jest o ok. 20% niższy niż rok wcześniej, a EBIT jest porównywalny.

PUŁAWY
Zakłady Azotowe Puławy złożyły Ciechowi warunkową ofertę nabycia 98,85% akcji Zakładów Chemicznych Organika-Sarzyna.

TOYA

Zarząd spółki przyjął uchwałę w sprawie polityki dywidendowej, zgodnie z którą 40-60% zysku netto spółki ma trafiać na wypłatę dywidendy. Zarząd proponuje, aby na dywidendę za 2012 r. trafiło 50% zysku.
BM BPH Proponowana przez zarząd kwota dywidendy oznaczałaby wypłatę ok. 13 gr na akcję co implikuje yield na poziomie 5,3%.

Rafako
Oferta spółki za 142,68 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na wykonanie modernizacji instalacji odsiarczania spalin bloku nr 5 i 6 w PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów.

ZPUE
Zarząd ZPUE zarekomenduje przeznaczenie na dywidendę za 2012 rok 50% zeszłorocznego skonsolidowanego zysku netto, co daje 10,44 zł na akcję zwykłą i 11,16 zł na uprzywilejowaną.

TVN
Spółka nie planuje powrotu do emisji obligacji Senior Notes zapadalnych w 2020 roku przed datą walnego zgromadzenia tj. 15 kwietnia. Oznacza to, że dywidenda prawdopodobnie wyniesie 0,59 zł na akcję - poinformował Tomasz Poźniak, dyrektor ds. relacji inwestorskich TVN.

QUERCUS

Zarząd Quercus TFI rekomenduje wypłatę 18 gr dywidendy na akcję z zysku za 2012 r. Z zysku na wypłatę dywidendy ma zostać przeznaczone 12,79 mln zł, a na kapitał zapasowy 0,81 mln zł.
BM BPH Proponowana przez zarząd dywidenda w kwocie 0,18 zł/akcję oznacza stopę dywidendy na poziomie 5,4%.

Warimpex
Zarząd spółki zdecydował o rozpoczęciu niepublicznej oferty obligacji zamiennych o trzyletnim terminie zapadalności. Obligacje zamienne będą uprawniały do zamiany na lub objęcia do 9 mln akcji na okaziciela spółki. Spółka zakłada, że jej wartość może wynieść 40-60 mln zł. Jeśli zakończy się sukcesem, spółka nie będzie wychodzić w tym roku na rynek z kolejną emisją obligacji - poinformował Franz Jurkowitsch, prezes Warimpeksu. Do końca kwietnia spółka może sfinalizować rozmowy w sprawie sprzedaży hotelu.

IMPERA
Impera Capital podpisała z Neo Investments przedwstępną umowę sprzedaży akcji Tell, które uprawniać będą do wykonywania nie mniej niż 32,11% głosów na jej WZ.

SOLAR
Solar, który w IV kwartale miał 0,5 mln zł straty netto, ocenia że w pierwszym i drugim kwartale marża brutto na sprzedaży będzie niższa rok do roku. Dopiero kolekcja jesienno-zimowa powinna przynieść poprawę marż - poinformowali przedstawiciele spółki. Solar będzie rekomendować wypłatę 40% zysku za 2012 na dywidendę.

KINO POLSKA
Kino Polska spodziewa się rekordowych przychodów z reklamy w 2013 roku, do czego może przyczynić się zmiana modelu emisji reklam - poinformował Bogusław Kisielewski, członek zarządu Kino Polska. Dodał, że zarząd spółki będzie rekomendował wypłatę pełnej dywidendy za rok 2012.

Nokaut
Grupa Nokaut spodziewa się, że jej wyniki w I kwartale 2013 r. będą lepsze niż w analogicznym okresie 2012 r. - poinformował Wojciech Czernecki, prezes Grupy Nokaut. Dodał, że w średnim terminie spółka może zacząć wypłacać dywidendę.

NTT SYSTEM
Zarząd NTT Systems zarekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę 3 grosze dywidendy na akcję z zeszłorocznego zysku
BM BPH Proponowana przez zarząd kwota dywidendy implikuje yield na poziomie 3,9%.

4FUN MEDIA

Zarząd 4fun Media rekomenduje wypłatę z zeszłorocznego zysku ok. 6,1 mln zł dywidendy, czyli 1,5 zł na akcję.
BM BPH Proponowana przez zarząd kwota dywidendy implikuje yield na poziomie 7,2%.

... więcej informacji w załączniku

BM BPH

kk


Notowania IMPERA
Notowania KETY
Notowania KINOPOL
Notowania Nokaut
Notowania NTTSYSTEM
Notowania PGNIG
Notowania PULAWY
Notowania QUERCUS
Notowania Rafako
Notowania SOLAR
Notowania TOYA
Notowania TVN
Notowania Warimpex
Notowania WIG20
Notowania ZPUE
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda