BM BPH: Kluczowy news KGHM

29.11.2013 08:48  Komentarze giełdowe
Start indeksów na czwartkowej sesji przy ul. Książęcej wypadł na neutralnych poziomach. Indeks szerokiego rynku WIG otworzył się na poziomie 54 679 pkt (+0,03%), zaś indeks blue chipów WIG20 zniżkował symbolicznie o 0,07% do 2 588 pkt. Optymistyczne zakończenie sesji za Oceanem skłoniło rodzimych inwestorów do chęci zbliżenia się do psychologicznej bariery 2 600 pkt.

Szybko okazało się jednak, że kontrolę nad rynkiem przejęła strona podażowa i indeksy, przede wszystkim największych spółek zaczęły tracić na wartości. Informacją, która przesądziła o kierunku indeksów na czwartkowej sesji była zapowiedź prezesa KGHM trudnego 2014 r. na rynku miedzi. Natychmiastowy spadek na akcjach (-4,5%), jaki nastąpił po tej wypowiedzi to wyraz większych oczekiwań rynku co do wyniku finansowego miedziowego konglomeratu. Negatywne postrzeganie KGHM pogorszyło nastroje i spowodowało powolną zniżkę głównych indeksów. Obok KGHM ponad dwuprocentową przecenę notowały akcje BZWBK i JSW. Brak zdecydowanej aktywności polskich inwestorów można było tłumaczyć brakiem kluczowych danych makroekonomicznych z Eurolandu i nieobecnością Amerykanów (Święto Dziękczynienia). Do końca sesji WIG20 tracił ponad 0,60% do poziomu środowego zamknięcia. Ostatecznie indeks zamknął się na poziomie 2 572 pkt (-0,68%), indeks szerokiego rynku zniżkował o 0,47% przy całkowitych obrotach wynoszących ponad 666 mln zł.

Czwartkową sesję na warszawskim parkiecie zaliczyć można do neutralnych. Notowania w prawdzie zakończyły się na lekkim minusie, ale zakres ostatnich wahań nie przekracza 460 pkt. Fakt ten sprawia, że niewiele zmian nastąpiło również po wczorajszej sesji w obrazie technicznym. Na wykresie dziennym wyrysowana została niewielka czarna świeca, umiejscowiona w zakresie notowań ze środy. Większych zmian nie wykazały również obserwowane wskaźniki. Negatywna dywergencja między RSI a indeksem została utrzymana a brak wyraźnej determinacji popytu spowodował kolejny dzień opadania ADX. Powyższa sytuacja, wobec słabej aktywności inwestorów podyktowanej marazmem rynków globalnych, prawdopodobnie utrzyma się do końca tygodnia. W mocy pozostają zatem dotychczasowe wsparcia i opory.

Spółki


ALIOR
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku zdecydowało o emisji do 6 358 296 akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

KGHM

KGHM spodziewa się spadku cen surowców w przyszłym roku, co będzie istotne dla wyników, ale w kolejnych latach możliwe jest odbicie - poinformował Herbert Wirth, prezes KGHM. Podtrzymał jednocześnie, że nie ma planów rewizji tegorocznej prognozy.
Dodatkowo, KGHM rozmawia z serbskim koncernem RTB Bor o wspólnej budowie fabryki materiałów wybuchowych oraz uruchomieniu nowych złóż miedzi - poinformował dyrektor RTB Blagoje Spaskovski.

KOMPUTRONIK
Komputronik spodziewa się, że III kw. roku obrotowego 2013/14 będzie pod względem wyników co najmniej tak dobry jak przed rokiem, a wyniki całego roku okażą się rekordowe. Niebawem spółka uruchomieni sklep internetowy w języku rosyjskim, a w I kw. 2014 r. rozpocznie sprzedaż na rynku konsumenckim w Niemczech.

INTEGER
Grupa Integer rozważa wprowadzenie spółki zależnej InPost na warszawską GPW. Jeśli spółka zdecyduje się na ten krok to debiut byłby możliwy w drugiej połowie 2014 r. - poinformował Rafał Brzoska, prezes grupy Integer. Grupa Integer liczy na dobry czwarty kwartał i ocenia, że realne jest wypracowanie przez nią około 40 mln zł zysku EBITDA w całym 2013 roku, w 2014 roku można oczekiwać znacznej poprawy wyników spółki zależnej InPost.

LIBET
IAB financing Sarl, spółka kontrolowana przez fundusz private equity Innova Capital, sprzedała 6 mln akcji Libetu - poinformował Libet.

POLIMEX MOSTOSTAL
Sąd Rejonowy w Warszawie zdecydował o umorzeniu trzech postępowań o ogłoszenie upadłości Polimeksu-Mostostalu.

FARMACOL
Część nieruchomości, które Farmacol w ramach konsolidacji przeniósł do jednej spółki zależnej, jest przeznaczona do zbycia - poinformował Marek Długajczyk, dyrektor finansowy spółki. Farmacol oczekuje, że dzięki programowi reorganizacji w 2014 r. wzrośnie poziom przepływów pieniężnych.

Warimpex
Warimpex, który po trzech kwartałach ma prawie 5,7 mln euro straty netto, zakłada finalizację sprzedaży hotelu w Pradze w czwartym kwartale, co powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki spółki. W przyszłym roku możliwe są kolejne transakcje sprzedaży, CAPEX może wynieść ponad 20 mln euro - poinformował PAP Franz Jurkowitsch, prezes Warimpeksu.

CEZ
CEZ zakłada, że na rynku niemieckim w 2014 roku wzrosną ceny kontraktu z dostawą energii w kolejnym roku - poinformował Alan Svoboda, dyrektor ds. sprzedaży CEZ.

KSG AGRO
KSG Agro, ukraińska spółka z branży rolniczej, spodziewa się w 2014 r. poprawy wyników w stosunku do 2013 r. Wzrosty mają pokazać wszystkie segmenty. Na inwestycje w przyszłym roku spółka przeznaczy ponad 54 mln USD, głównie na kompleks hodowlany trzody chlewnej i zakład do produkcji pelletu z lucerny.

BUDIMEX
Budimex Budownictwo, spółka zależna Budimeksu, podpisał z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Toruniu umowę o wartości 44,47 mln zł netto na przebudowę torowiska tramwajowego .

PGNIG
PGNiG powołało do zarządu spółki EuRoPol Gaz - właściciela polskiego odcinka gazociągu jamalskiego: Kazimierza Nowaka na funkcję prezesa zarządu oraz Tomasza Flisa na funkcję wiceprezesa.

KERNEL
Kernel Holding w I kwartale roku obrotowego 2013/2014 miał 33,8 mln USD straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 36,8 mln USD zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 17,4 mln USD. Strata operacyjna wyniosła niemal 22,8 mln USD wobec 55,6 mln USD zysku rok wcześniej i konsensusu 35,6 mln USD. Zysk EBITDA grupy wyniósł 3 mln USD wobec 74,8 mln USD rok temu i 52,2 mln USD konsensusu./pap/

MFO
MFO, producent profili stalowych, planuje pozyskać z oferty publicznej blisko 15 mln zł. Środki przeznaczy na rozwój mocy produkcyjnych. Zapisy na akcje spółki będą przyjmowane w grudniu.

CAPITAL PARK
Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej Capital Park, inwestora i dewelopera działającego na rynku nieruchomości, została ustalona na 6,5 zł wobec ceny maksymalnej na poziomie 10 zł . Wartość oferty wyniesie 136,2 mln zł brutto. Spółka planuje wyemitować 20 955 314 nowych akcji serii C, stanowiących 20,01% kapitału akcyjnego. W transzy inwestorów instytucjonalnych zaoferowanych będzie 19 355 314 akcji, a w transzy inwestorów indywidualnych 1 600 000 akcji.

... więcej informacji w załączniku

BM BPH


kk


Notowania ALIOR
Notowania BUDIMEX
Notowania CEZ
Notowania FARMACOL
Notowania INTEGERPL
Notowania KERNEL
Notowania KGHM
Notowania KOMPUTRON
Notowania KSGAGRO
Notowania LIBET
Notowania PGNIG
Notowania POLIMEXMS
Notowania Warimpex
Notowania WIG20
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda