BM BPH: Korekty ciąg dalszy

24.10.2013 09:23  Komentarze giełdowe
Mieszane nastroje po zakończeniu sesji w Azji i zniżki na otwarciu na głównych parkietach europejskich przełożyły się również na spadkowy początek sesji przy Książęcej. Środowa sesja rozpoczęła się zgodnie z przewidywaniami analityków od minusów na głównych indeksach w Warszawie. Na otwarciu WIG zniżkował o 0,27%, a WIG20 o 0,48% do poziomu 2 532,79 pkt.

Skala przeceny na giełdzie nie była duża. Jednak w miarę upływu czasu strona podażowa sprowadziła indeks WIG20 do dziennego minimum na poziomie 2 518,26 pkt (-0,85%). Po zaprezentowaniu przez PKN Orlen lepszego od prognoz wyniku finansowego za 3 kwartał br. kurs spółki paliwowej nie został doceniony przez inwestorów. Akcje spółki paliwowej w początkowej fazie sesji traciły niecały procent. Kolejne godziny handlu w Warszawie przyniosły powolny marsz w górę i zbliżenie się wartości indeksu WIG20 do wtorkowego poziomu zamknięcia. Próby podniesienia rynku przez stronę popytową kończyły się zdecydowanym ruchem podaży. Przy braku istotnych danych makro kupujący nie mieli zbyt wielu argumentów, aby mocniej zaatakować. WIG20 zakończył sesję na poziomie 2 523,32 pkt, co dawało 0,83% spadku, indeks WIG zamknął sesję przy 0,73% zniżce przy całkowitych obrotach wynoszących ponad 845 mln.

Wtorkowe zawahanie podkreślone formacją przypominającą wisielca miało swoje następstwa w środę w postaci kontynuacji korekty. W ramach cofnięcia powstała niewielka luka bessy i… to praktycznie wszystko, co można powiedzieć o możliwościach podaży. Reszta atutów jest wciąż po stronie kupujących. Pierwsze wsparcie w postaci połowy wysokiej białej świecy (53 300 pkt) nie zostało nawet naruszone. Jeśli by doszło do jego przełamania w odwodzie pozostaje kilka dużo mocniejszych poziomów obrony w postaci dolnego bandu kanału wzrostowego oraz ostatniego lokalnego minimum intraday z 18 października (51 860 pkt). Oscylatory również wciąż przemawiają za kontynuacją trendu wzrostowego w średnim terminie. RSI pozostaje nad linią zwyżkującą, a ADX po wybiciu ponad 20 pkt, przy silniejszej linii +DI, sugeruje możliwość rozpędzenia wzrostów.

BZWBK   
Bank opublikował sprawozdanie za 3Q.
BM BPH Opublikowane wyniki są znacznie lepsze od oczekiwań rynkowych. Zysk netto grupy BZ WBK w 3Q 2013 r. wyniósł 537,4 mln zł, co znacznie przbiło oczekiwania rynkowe, zakładające zysk w wysokości 431,4 mln zł. Przed rokiem – wyniki są mało porównywalne, jako że prezentują efekty działalności grupy przed połączeniem z Kredyt Bankiem – bank wypracował 335 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Wynik odsetkowy banku w 3Q wyniósł 864,3 mln zł i okazał się nieznacznie wyższy do konsensusu na poziomie 833,7 mln zł. Wynik prowizyjny w 3Q wyniósł 445,2 mln zł i był zbliżony do szacunków rynku na poziomie 451,5 mln zł Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w 3Q 2013 roku 159,2 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 188 mln zł. /konsensus PAP/

DOM DEVELOPMENT   
Spółka opublikowała wyniki za 3Q 2013 r. Przychody ze sprzedaży w kwartale wyniosły 123,6 mln zł, EBIT 2,84 a zysk netto 1,13 mln zł.
BM BPH Kwartalne przychody spółki spadły r/r o prawie 60% co przełożyło się na zysk operacyjny niższy o prawie 94%. Spółka podała, że na jej wynik finansowy wpłynęły przede wszystkim przekazania mieszkań z projektów: Oaza (63 mieszkania), Derby (55) i Wilno (46). Zysk netto w 3Q spadł r/r o 97%. Konsensus rynkowy /PAP/ zakładał osiągnięcie przychodów na poziomie 103 mln zł, EBIT w wysokości 0,2 mln zł i zysku netto na poziomie 0,1 mln zł. Wyniki pomimo znacznie gorszych wyników niż w analogicznym kresie 2012 r, okazały się znacznie lepsze od oczekiwań.

TP SA   
Telekomunikacja Polska zawarła umowę sprzedaży 100% udziałów w Wirtualnej Polsce na rzecz spółki o2 za 375 mln zł. Transakcja może zostać sfinalizowana w I kwartale 2014 r. i według szacunków spółki będzie miała dodatni wpływ na zysk brutto TP SA w 2014 r. w wysokości ok. 180 mln zł.

PKN ORLEN   
Jak poinformował wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk, PKN Orlen obserwuje w dalszym ciągu pozytywne tendencje w segmencie detalicznym, choć ostatnie miesiące roku ze względów sezonowych nie będą tak dobre jak trzeci kwartał. Spółka nie wyklucza emisji euroobligacji w 2014 roku i emisji kolejnej transzy obligacji detalicznych jeszcze w 2013 roku. PKN Orlen spodziewa się także, że w 2013 roku marża rafineryjna łącznie z dyferencjałem wyniesie średnio ok. 5 USD.

BUDIMEX   
Zysk netto grupy Budimeksu przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w III kwartale 2013 roku 43,2 mln zł i był zgodny z konsensusem na poziomie 43,2 mln zł. Zysk operacyjny sięgnął 55,1 mln zł wobec oczekiwań analityków na poziomie 53,9 mln zł, czyli był o 2,2% wyższy od konsensusu. Według prezesa Budimeksu Dariusza Blochera nie ma argumentów, by zysk osiągnięty w 2013 roku przez Budimex pozostał w spółce i dywidenda może być w bardzo dużym wymiarze. Dodatkowo, spółka podała, że Budimex, który ma 50,66% akcji Elektromontażu Poznań ma dwie wstępne oferty zakupu tego pakietu akcji. Budimex nie planuje wzięcia udziału w aukcji sprzedaży pozostałych akcji poznańskiej spółki, które na sprzedaż wystawił Skarb Państwa.

NORDEA

Według opublikowanego raportu kwartalnego zysk netto Nordea Bank Polska w III kwartale 2013 roku wyniósł 24,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej zysk wynosił 20,8 mln zł.

KĘTY

Grupa Kęty wypracowała w trzecim kwartale 2013 roku 44 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, podobnie jak rok wcześniej. Wynik był także zgodny z szacunkami opublikowanymi przez firmę pod koniec września. Grupa Kęty spodziewa się także dobrych wyników w czwartym kwartale 2013 r. i optymistycznie patrzy na perspektywy 2014 r.

ARTERIA   

Arteria zamierza wypłacić za 2013 rok dywidendę na wyższym poziomie rok do roku - poinformował Marcin Marzec, prezes Arterii. Dodał, że spółka nie planuje przedłużać wygasającego w marcu 2014 roku skupu akcji własnych. Arteria spodziewa się, że jej wyniki za 2013 rok mogą być wyższe o około 10% w stosunku do roku ubiegłego. W 2014 roku spółka planuje rozwijać się w oparciu o segmenty usług dla finansów, telekomunikacji i utilities.

SOLAR   
W 3Q wyniki spółki powinny być raczej na plusie. Solar zaliczył dobry okres wyprzedaży w lipcu, sierpień wyglądał podobnie, wrzesień był dobry. Przeceny były nieco mniejsze niż rok wcześniej, dobra była sprzedaż - powiedział St. Bogacki, prezes zarządu spółki. Zarząd liczy, że w 4Q wyniki będą lepsze niż w zeszłym roku. Zarząd zakłada, że w całym roku przychody będą wyższe r/r, ale w dużej mierze zależało to będzie od czwartego kwartału. Zarząd chce aby w całym roku był zysk.
BM BPH W pierwszym półroczu 2013 roku Solar wykazał 0,4 mln zł straty netto przy przychodach na poziomie 70,1 mln zł. W analogicznym okresie 2012 roku spółka miała 13 mln zł zysku netto i 72,3 mln zł przychodów. Na bazie raportów miesięcznych można oszacować, że po 9 miesiącach br. spółka może się jednak pochwalić jedynie płaską dynamiką obrotów (+0,8% r/r). W 4Q 2012 odzieżowa spółka wykazała 0,5 mln zł straty przy 36 mln zł obrotów, natomiast w całym 2012 r. 15 mln zł zysku przy 145 mln zł obrotów. Solar opublikuje sprawozdanie za 3Q w dniu 14 listopada.

... więcej informacji w załączniku

BM BPH

kk


Notowania ARTERIA
Notowania BUDIMEX
Notowania BZWBK
Notowania DOMDEV
Notowania KETY
Notowania NORDEABP
Notowania PKNORLEN
Notowania SOLAR
Notowania TPSA
Notowania WIG20
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda