BM BPH: Poprawa nastrojów na GPW

07.11.2013 09:21  Komentarze giełdowe
Zniwelowanie strat w drugiej części wtorkowej sesji na Wall Street miało pozytywny wpływ na warszawski parkiet. Na otwarciu WIG20 zwyżkował o 0,39% do poziomu 2 531 pkt, a WIG o 0,30%. Przez kolejne minuty byki próbowały zdobyć przewagę natomiast robiły to dość ospale. Opublikowany jeszcze przed dziesiątą indeks PMI dla usług w Eurolandzie i Niemczech, choć lepszy od oczekiwań niespodziewanie przyniósł pogorszenie nastrojów.

W konsekwencji jeszcze przed południem indeks największych spółek zanotował minimum sesyjne na poziomie 2 527 pkt. Dopiero publikacja zdecydowanie lepszych od prognoz danych dotyczących zamówień w niemieckim przemyśle zachęciła warszawskie byki do bardziej zdecydowanej szarży. Przez kolejne godziny indeks największych spółek utrzymywał się na półprocentowym plusie. Wzrostowe otwarcie giełdy za Oceanem dodatkowo poprawiło nastroje i ostatecznie WIG20 zamknął się na poziomie 2 546 pkt, co oznaczało wzrost o 1%, WIG zyskał 0,78% przy obrotach wynoszących ponad 918 mln zł.

W tabelach zieleń, na wykresie indeksu szerokiego rynku biała świeca ale nie sposób nie odnieść wrażenia, że na rynku brak klarowniejszej koncepcji. Kupujący nie zdołali wczoraj zanegować wymowy poprzedzającej, czarnej świecy, której górny zakres w zbiegu z wąską luką spadkową sprzed trzech dni stanowi kluczowy, krótkoterminowy opór. Analogicznie, na południu istotne wsparcie broniące dostępu do górnego bandu średnioterminowego trendu wzrostowego do wtorkowe minimum. Chaotycznie wyglądają również ruchy na szybkich oscylatorach. Wczorajszy zwrot na RSI i Composite Index kontekście spadkowego trendu na indykatorach jest póki co ledwie sugestią. Bez zmian natomiast sytuacja na średnioterminowym ADX, który w swojej perspektywie niezmiennie podkreśla dominację kupujących.

HANDLOWY   
Bank opublikował skonsolidowane wyniki za III kwartał.
BM BPH W trzecim kwartale bank osiągnął wynik odsetkowy w kwocie 306,2 mln zł co stanowi spadek o 17,3% r/r i jest wartością nieznacznie niższą od konsensusu rynkowego wynoszącego 310,4 mln zł. Z kolei wynik prowizyjny wzrósł symbolicznie o 0,8% r/r do 153 mln zł, przy czym rynek oczekiwał wzrostu tego wyniku do 158,5 mln zł. Bank odnotował spadek wyniku na handlowych instrumentach finansowych o 54,1% r/r, który w minionym kwartale wyniósł 28,2 mln zł. Z kolei wynik na inwestycyjnych dłużnych papierach wartościowych spadł o 2/3 r/r do 32 mln zł. Bank pozytywnie zaskoczył rezerwami, które w minionym kwartale wyniosły 1,6 mln zł wobec 22,3 mln zł przed rokiem, co stanowi spadek o 93% r/r. Konsensus rynkowy zakładał saldo rezerw w kwocie 9,1 mln zł. W okresie trzech kwartałów saldo utworzonych i odwróconych rezerw było dodatnie i wyniosło +17,2 mln zł. Kwartalny zysk operacyjny spadł o 35% r/r do pułapu 204,8 mln zł, co rozczarowuje, gdyż konsensus rynkowy zakładał spadek EBIT jedynie do 234,3 mln zł. Zysk netto w minionym kwartale osiągnął 165,2 mln zł i był o34,3% r/r niższy oraz o 1/10 niższy niż oczekiwania rynkowe w kwocie 184,8 mln zł. Na koniec minionego kwartału bank odnotował współczynnik wypłacalności na poziomie 16,7%, taki sam jak przed rokiem. Pogorszeniu uległ wskaźnik kosztów do dochodów, który na koniec września wyniósł 60%, wobec 50% przed rokiem. Bank poprawił jednak zwrot z kapitałów własnych (ROE), który w minionym kwartale wyniósł 16,5% wobec 15,6% w III kw. 2012 r. Rentowność aktywów w ujęciu rocznym wzrosła o 0,1 p.p. do 2,4%. W okresie minionego roku zatrudnienie w etatach zmniejszyło się o 291 do 4 704.

BOS   
Bank opublikowała skonsolidowane wyniki za III kwartał.
BM BPH W trzecim kwartale wynik odsetkowy banku zmniejszył się o 7,5% r/r do 68,8 mln zł. W okresie od początku roku wynik ten spadł o 5,8% r/r do 200,8 mln zł. W minionym kwartale bank poprawił wynik z tytułu opłat i prowizji o 8,5% r/r do 27,8 mln zł. Jeszcze lepszą dynamikę wzrostów wypracowano na działalności handlowej, z której wynik wzrósł o 11,9% r/r do 9,4 mln zł. Kwartalny wynik z pozycji wymiany wzrósł z 2,8 do 6,2 mln zł (wzrost o 120,3% r/r). Bank zaraportował skokowy wzrost odpisów z tytułu utraty wartości, które w minionym kwartale wyniosły 27,8 mln zł wobec 12,8 mln zł przed rokiem. Ogólne koszty administracyjne zmniejszyły się o 5,3% r/r i wyniosły 86,1 mln zł. Na poziomie zysku operacyjnego odnotowano spadek o 85,2% r/r do 1,6 mln zł, zysk netto spadł w podobnym stopniu do 1,2 mln zł. Na koniec trzeciego kwartału zatrudnienie w banku spadło o 1,8% r/ i wyniosło 1 719 osób. Współczynnik wypłacalności banku na koniec kwartału spadł do 13,44% z 15,24% odnotowanego na koniec ub. roku. W okresie trzech kwartałów wskaźnik kosztów do dochodów spadł do 75,1% z 80% odnotowanych w 2012 r. Bank poprawił także rentowność kapitałów własnych (ROE), która w ujęciu annualizowanym na koniec września wyniosła 3,7% wobec 2,9% w roku poprzednim. Stopa zwrotu z aktywów (ROA) w okresie trzech kwartałów wyniosła 0,3% wobec 0,2% w 2012r.

Bogdanka   
Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za 3Q 2013 r.
BM BPH Pomimo wciąż niezbyt korzystnych trendów na rynku lubelska kolapnia wykazała dobre wyniki, przebijając nieznacznie oczekiwania rynkowe. Wzrost wydobycia – spółka raportowała już wzrost w tej kategorii o 13,9% r/r – przy mniejszym niż zakładał rynek spadku cen węgal przełożył się na wzrost obrotów grupy w 3Q o 11,1% r/r, do poziomu 539,4 mln zł, podczas gdy średnia oczekiwań kształtowała się na poziomie 504,3 mln zł. Skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 202 mln zł (-0,5% r/r), co również przebiło oczekiwania rynkowe na poziomie 195 mln zł. Wynik opetracyjny grupy spadło o 5,6% r/r, do poziomu 119,4 mln zł ale konsensus zakładał, że EBIT grupy wyniesie 111,3 mln zł. Na poziomie wyniku netto kopalniana grupa wykazała 82,7 mln zł zysku netto (-19,4% r/r) za sprawą wzrostu o przeszło połowę obciążenia podatkowego w 3Q (do 36,3 mln zł). W efekcie w tym wypadku konsensus kształtował się na wyższym poziomie (86,1 mln zł). Narastająco, po 3Q br. Bogdanka wypracowała 225 mln zł zysku netto (-17,9% r/r), 308 mln zł EBIT (-9,7% r/r), 548 mln zł EBITDA (-3,8% r/r) przy przychodach na poziomie 1 418 mln zł (+1,9 % r/r). Przepływy operacyjne grupy po 9 miesiącach br wyniosły 563 mln zł, podczas gdy rok wcześniej ukształtowały się na poziomie 540 mln zł. /konsensus PAP/

NETIA   
Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za 3Q 2013 r. Spółka zrewidowała prognozy wyników na 2013 r.
BM BPH Wyniki telekomu okazały się generalnie lepsze od oczekiwań rynkowych. Co prawda przychody w 3Q na poziomie 457 mln zł (-12,3% r/r) okazały się nieznacznie niższe od konsensusu ale już skala poprawy marżowości okazała się pozytywną niespodzianką. Skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 142,5 mln zł (-4% r/r), podczas gdy średnia oczekiwań rynkowych wynosiła 136,4 mln zł. Wynik operacyjny grupy za 3Q wyniósł 32,8 mln zł (+20% r/r) przy 26,7 mln zł konsensusu. Koszty ogólnego zarządu spadły w 3Q o 9,2% r/r a koszty sprzedaży o 1,9% r/r. Na poziomie wyniku netto telekom wykazał 14,4 mln zł zysku (+40,2% r/r), podczas gdy rynek oczekiwał 14,5 mln zł. Narastająco, po 3Q br. grupa wypracowała 25,8 mln zł zysku netto (+69% r/r), 87 mln zł EBIT (+96% r/r), 418 mln zł EBITDA (+2,5% r/r) przy przychodach na poziomie 1 425 mln zł (-11% r/r). Aktualizacja prognozy wyników nie jest specjalnie istotna; spółka in minus zrewidowała oczekiwany poziom przychodów (do 1 875 mln zł z 1 900 mln zł poprzednio, co stanowi pochodną znacznego spadku tempa utraty usług /RGU/ z poziomu 46 tys. w 2Q do 32 tys. w 3Q 2013 r.) ale utrzymała oczekiwania co do skorygowanej EBITDA (550 mln zł) i podniosła prognozę skorygowanego EBIT (do 110 mln zł ze 100 mln zł poprzednio. Skorygowane, wolne przepływy pieniężne mają ukształtować się na poziomie 325 mln zł, podobnie jak zakładała wczesniejsza prognoza. /konsensus PAP/

CCC   

Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za 3Q 2013 r.
BM BPH Wynik obuwniczego detalisty okazały się zbieżne z oczekiwaniami rynkowymi. Tradycyjnie bez większych zaskoczeń obyło się na poziomie obrotów – spółka raportowała już wyniki miesięcznej sprzedaży. Wzrostowi przychodów (do 416 mln zł tj. +39,4% r/r) towarzyszyła jednak presja na marżę (w przypadku wyniku brutto na sprzedaży marża spadła o 5,2 pp względem 3Q 2012 r.). Skonsolidowana EBITDA w 3Q ukształtowała się na poziomie 42,9 mln zł (+29% r/r i +2% względem konsensusu na poziomie 42 mln zł) a wynik operacyjny grupy wyniósł 33,4 mln zł (+38% r/r i +1% względem konsensusu). Na poziomie wyniku netto grupa wykazała 25,3 mln zł zysku (+45% r/r). Rynek oczekiwał wyniku na poziomie 24,7 mln zł. Narastająco, po 3Q br. detalista wypracował 54,8 mln zł zysku netto (-12,8% r/r), 72,5 mln zł EBIT (-12,8% r/r), 99 mln zł EBITDA (-8,1% r/r) przy przychodach na poziomie 1 060 mln zł (+20% r/r). Przepływy operacyjne grupy za sprawą negatywnych tendencji w zakresie kapitało obrotowego po 9 miesiącach br były ujemne i wyniosły -3,4 mln zł, podczas gdy rok wcześniej ukształtowały się na poziomie +88 mln zł. W 3Q spółka otworzyła 12 sklepów na Węgrzech, 4 w Austrii, 2 w Słowenii, 1 w Chorwacji oraz 1 w Turcji. Na koniec września 2013 r. sieć sprzedaży grupy obejmowała 720 placówek (o 7 więcej niż przed rokiem). Powierzchnia sprzedaży w placówkach własnych wzrosła o 20,2% i wynosi 213,8 tys. m2 na 30.09.2013 (w tym: 157,5 tys. m2 w Polsce) w stosunku do 177,9 tys. m2 na 30.09.2012 (w tym 156,1 tys. m2 w Polsce). /konsensus PAP/

ORBIS   
Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za 3Q 2013 r. Zarząd podtrzymał prognozę EBITDA na poziomie 192 mln zł na 2013 r.
BM BPH Hotelarska grupa pokazała wyniki zbieżne z oczekiwaniami rynku. Przychody za 3Q oraz podstawowe parametry operacyjne zostały przedstawione już przed 3 tygodniami; blisko 4% wzrost przychodu na 1 pokój przy wzroście frekwencji do 68% (+3 pp) oraz niewielkiemu spadkowi średniej ceny (-0,7% r/r) umożliwił wzrost obrotów do poziomu 196,6 mln zł (+2,2% r/r). Poprawa marżowości w 3Q – zysk ze sprzedaży wzrósł już o przeszło 12% r/r (marża +3,2 pp), pomimo spadku w tym okresie pozostałych przychodów operacyjnych (efektem rozwiązania przed rokiem odpisów aktualizujących) pozwoliła grupie wykazać blisko 39 mln zł EBIT (+15,2% r/r). Średnia oczekiwań rynkowych kształtowała się na poziomie 39,6 mln zł. Skonsolidowana zgodnie z oczekiwaniami rynku EBITDA wzrosła do poziomu 68,1 mln zł (+6,7% r/r). Na poziomie wyniku netto grupa wykazała 32,1 mln zł zysku (+10,7% r/r). Rynek oczekiwał natomiast zysku w wysokości blisko 33 mln zł. Przepływy z działalności operacyjnej w 3Q ukształtowały się na poziomie 63 mln zł, czyli osiągnęły poziom jak przed rokiem. Narastająco, po 3Q br. grupa wypracowała blisko 53 mln zł zysku netto (-21% r/r), 66,4 mln zł zysku operacyjnego (-17% r/r), 152 mln zł EBITDA (-9,1% r/r) przy przychodach na poziomie 513 mln zł (+6,8% r/r). W tej perspektywie widać niezmiennie wpływ zeszłorocznego EURO 2012, które przełożyło się na wysoki poziom średniej ceny i przychodu na jeden dostępny pokój. Przepływy operacyjne grupy po 9 miesiącach br wyniosły 129 mln zł, podczas gdy rok wcześniej ukształtowały się na poziomie 124 mln zł. Po 3Q grupa zrealizowała ~79% wrześniowej prognozy zarządu, zakładającej osiągnięcie w ’13 EBITDA=192 mln zł (-5,4% r/r, implikujące waluację spółki przy EV/EBITDA’13=9,3x). Przed rokiem, po 3Q 2012 r. grupa wypracowała ~83% rocznej EBITDA. /konsensus PAP/

PEP   

Spółka opublikowała wyniki za 3Q 2013 r. W omawianym kwartale przychody wyniosły 28,7 mln zł, EBIT 2,3 mln zł a zysk netto z działalności kontynuowanej 0,74 mln zł.
BM BPH W omawianym kwartale przychody wzrosły o niecały procent. Wyższa o 7,1 pp marża na sprzedaży przełożyła się na dwukrotny wzrost zysku brutto w 3Q 2013 r. Na poziomie operacyjnym spółka osiągnęła zysk wobec straty przed rokiem, podobnie jak w ujęciu netto. Skumulowane przychody w dziewięciu ostatnich miesiącach wzrosły o 10,5% r/r, jednakże spadki marż na sprzedaży oraz operacyjnej przełożyły się na zaledwie 4% r/r wzrost zysku operacyjnego. Głównych przyczyn gorszego skumulowanego wyniku operacyjnego i EBITDA spółka upatruje w niższej produkcji w FW Łukaszów, FW Modlikowice oraz FW Puck spowodowanej głównie gorszą niż w roku poprzednim wietrznością oraz w obiekcie EL Mercury spowodowanej niższymi dostawami gazu. Na poziomie netto z działalności kontynuowanej spółka pogorszyła wynik w stosunku do analogicznego okresu w 2012 r. o ponad 36% r/r. Zysk netto uwzględniający działalność zaniechaną wyniósł w 9 miesiącach br. 82,9 mln zł.

IMPEL   
Spółka opublikowała wyniki za 3Q 2013 r.
BM BPH Kwartalne przychody wyniosły 415 mln zł i były o 13,2% wyższe niż w analogicznym okresie w 2012 r. Wzrost ten wynika głównie konsolidacji przychodów spółek zakupionych w 4Q roku 2012 i 1Q roku 2013 (sumaryczne przychody ze sprzedaży spółek Grupy Gwarant, Climbex S.A., Ad Akta S.A. oraz Impel Cash Solutions sp. z o.o.) oraz pozyskania nowych kontraktów, głównie przez spółki z segmentu Obsługa Nieruchomości. Zysk na sprzedaży w 3Q br. został utrzymany na poziomie sprzed roku co wynika ze wzrostu kosztów operacyjnych zgodnego ze sprzedażą. Na poziomie operacyjnym spółka uzyskała 17,4 mln zł co stanowi spadek o 11,5% r/r. Jak podaje spółka na obniżenie EBIT w istotnym stopniu wpłynęły wyniszczająca cały segment ochrony w Polsce, trwająca od kilku lat, wojna cenowa pomiędzy firmami konkurencyjnymi w branży oraz niższe od spodziewanych wyniki spółek pozyskanych w drodze akwizycji. Zysk netto wyniósł w 3Q roku 11 mln zł i był gorszy niż w 3Q 2012 r. o 17,4%.

ING   
ING Bank Śląski, który z zysku za 2012 rok nie wypłacał dywidendy, ocenia, że jeśli wypełni warunki KNF będzie mógł wypłacić dywidendę z zysku za 2013 rok.

NWR   
New World Resources miał w trzecim kwartale 2013 roku 132,2 mln euro straty netto. Konsensus rynkowy zakładał stratę na poziomie 71 mln euro.

BUDIMEX   
Grupa Budimex sprzeda spółkę Budimex Danwood na rzecz Barwick Investments, spółki zależnej od funduszu Enterprise Investors za kwotę 238,6 mln zł.

ASSECO BS   
Asseco Business Solutions cały zysk za 2013 r. może przeznaczyć na wypłatę dywidendy - poinformował prezes spółki W. Barczentewicz. Trudno powiedzieć, czy w 2013 r. spółka powtórzy wyniki ubiegłego roku, dodał. Po 3Q portfel zamówień spółki na 2013 r. ma wartość 121,8 mln zł i jest nieznacznie wyższy niż rok wcześniej.
BM BPH Konsensus rynkowy (Bloomberg) zakłada, że spółka wypracuje w br. 26,8 mln zł zysku netto (+0,8% r/r). Powyższe, zgodnie ze stanowiskiem zarządu implikowałoby 0,80 zł dywidendy na akcję (na dzień dzisiejszy yield brutto=6,1%). Z zysku za 2012 roku spółka przeznaczyła dla akcjonariuszy prawie cały wypracowany zysk (26,4 mln zł z 26,5 mln zł zysku), co dało 0,79 zł dywidendy na akcję.

ARMATURA   
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 wezwał do sprzedaży 15,92% akcji Armatury Kraków, oferując po 1,7 zł za akcję. Przedmiotem wezwania jest 12 584 814 akcji na okaziciela oraz 310 299 akcji imiennych serii A2. Przyjmowanie zapisów w wezwaniu rozpocznie się 27 listopada, a zakończy 10 grudnia.
BM BPH Pod koniec sierpnia PZU FIZAN BIS 2 wezwał do sprzedaży 36,23% akcji Armatury, oferując również 1,7 zł za akcję. W wyniku wezwania fundusz kupił 15 216 970 akcji spółki, zwiększając stan posiadania do 84,01% akcji (Armatura jest właścicielem 0,07% akcji własnych). W efekcie spore szanse, że wezwanie zakończy giełdową historię krakowskiego producenta armatury. Gwoli przypomnienia, akcje spółki zadebiutowały na parkiecie w lipcu 2007 r. ceną 2,04 zł. Spółka opublikuje sprawozdanie za 3Q w dniu 13 listopada. Gwoli przypomnienia, przy okazji publikacji wyników z I półrocze zarząd wskazywał na duże szansę na osiągnięcie w br. celu finansowego, na poziomie 18 mln zł EBITDA (+262% r/r, implikujące waluację grupy przy EV/EBITDA’13=11,9x). Zarząd zakładał także r/r jednocyfrowy wzrost przychodów i wyraźną poprawę wyniku netto (oraz przebicie 25 mln zł na poziomie EBITDA w 2014 r.) a także możliwość powrotu do wypłaty dywidendy.

EMPERIA   

Emperia ocenia, że sprzedaż w sieci Stokrotka w drugim półroczu jest lepsza niż w pierwszym. Wyniki spółki w tym okresie będą jednak pod wpływem kosztów jednorazowych związanych z uruchomieniem własnej logistyki.

RONSON   
Ronson może potencjalnie przekazać klientom w ostatnim kwartale 2013 r. od 70 do 150 lokali.

Comarch   
Comarch podpisał z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego kontrakt na dostawę, wdrożenie i rozwój systemu raportującego opartego na hurtowni danych (SRHD) wraz z dostawą i uruchomieniem niezbędnej infrastruktury sprzętowej oraz programowej. Wartość umowy to 10,55 mln zł brutto.

INFOVIDE-MATRIX   
Wśród pięciu wykonawców zaproszonych do składania ofert w przetargu organizowanym przez ZUS na opracowanie, wykonanie i wdrożenie zintegrowanej hurtowni danych jest Infovide-Matrix oraz konsorcjum, którego liderem jest Sygnity.

MENNICA   
Akcjonariusze Mennicy Polskiej upoważnili zarząd do skupu do 1 832 136 akcji własnych spółki w celu umorzenia, za maksymalnie 32 mln zł na NWZ 5 listopada.

Tesgas   
Tesgas oczekuje w 2013 roku wyniku finansowego zbliżonego do zera. W przyszłym roku spółka liczy na wzrost przychodów do 70-80 mln zł i poprawę zysków, jednak wynik w granicach kilku mln zł będzie raczej niemożliwy.

MIRBUD   
Oferta Mirbudu za 94,4 mln zł została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę boiska piłkarskiego wraz z trybuną zachodnią w Łodzi.

HERKULES   
Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za 3 kwartał 2013 r.
BM BPH Grupa Herkules w tym roku działa w trudnym otoczeniu dotyczącym całej branży budowlanej, co odbiło się na spadku przychodów w okresie pierwszych 3 kwartałów br. do 73,8 mln zł (-1,8% r/). We wspomnianym okresie widać również presję na marże brutto ze sprzedaży, która spadła z 9,5% rok wcześniej do 9% obecnie. Na niższych poziomach rachunku zysków i strat widać z kolei już pozytywne tendencje i EBITDA wzrosła do 19,1 mln zł (+8,1% r/r), EBIT do 8,5 mln zł (+18,7% r/r), a zysk netto do 4 mln zł (+51,3% r/r). Za negatywne tendencje na poziomie przychodów ( w ujęciu r/r) odpowiada przede wszystkim 3 kwartał’13, w którym sprzedaż spadła do 26,6 mln zł (-4,3% r/r). Jednocześnie jednak był to 3 z rzędu kwartał wzrostu przychodów w ujęciu k/k. Na dalszych pozycjach widać już pozytywne skutki działania Grupy w kierunku redukcji kosztów, w tym ograniczenie wynagrodzeń. W rezultacie marża brutto uległa wydatnej poprawie do 12,1% (+5,1 p.p. r/r), a zysk brutto ze sprzedaży wzrósł do 3,2 mln zł (+64,3 r/r). Rentowności wzrosły również na niższych poziomach, a po dodaniu sprzedaży aktywów trwałych (wymiana wyeksploatowanych żurawi) EBIT w 3 kwartale’13 wzrósł o 67% r/r do 3,5 mln zł. EBITDA z kolei wzrosła do 7,1 mln zł (+26,7% r/r), a zysk netto do 2 mln zł (z 0,75 mln zł w analogicznym okresie ub. roku).

ASBIS   
Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za 3 kwartał 2013.
BM BPH Za 3 kwartały br. Grupa odnotowała solidne dynamiki na wszystkich pozycjach rachunku. Przychody wzrosły do 1 347 mln USD (+14,3% r/r), a poprawa rentowności skutkowała (najbardziej imponująca na poziomie marży brutto ze sprzedaży) wypracowaniem zysku brutto 28,1 mln USD (+37,6% r/r), 20,7 mln USD EBIT (+65,7% r/r) oraz 7,7 mln USD zysku netto (+68,9% r/r). Sprzedaż w 3 kwartale nie rosła już w tak imponującym tempie jak za okres poprzednich 3 kwartałów i wyniosła 438 mln USD (+1,1% r/r). Spośród kierunków geograficznych pozytywne dynamiki przychodów podtrzymane zostały głównie dzięki zwiększeniu sprzedaży do krajów Europy Zachodniej, główne kierunki (Europa Środkowo-Wschodnia i kraje byłego ZSRR) oddziaływały lekko negatywnie (w przeciwieństwie do pierwszego półrocza). W ujęciu produktowym największe dynamiki dotyczyły tabletów i smartfonów, tu wzrosty sięgały blisko 20% r/r. Imponujący wzrost marży brutto ze sprzedaży z pierwszego półrocza jeszcze mocniej przyspieszył i w 3 kwartale’13 marża wyniosła 6,4% wobec 4,7% rok wcześniej. W efekcie dynamika zysku brutto wyniosła 37,6% r/r, a zysk wzrósł do 28,1 mln USD. Podobna skala wzrostu kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (odpowiednio 39,1% r/r i 28,5% r/r) nieco zmniejszyła tempo wzrostu marż na niższych poziomach, ale wyraźne pozytywne tendencje i tak zostały zachowane. Rezultatem jest wypracowanie przez Grupę w 3 kwartale’13 7,4 mln USD EBIT (+45% r/r) oraz 3 ml USD zysku netto (+50% r/r). Spółka podtrzymała dotychczasowe prognozy wyników na 2013 r. (publikowane w marcu), tj. pomiędzy 1,85 mld USD a 1,95 mld USD przychodów i zysk netto w przedziale 11-12,5 mln USD, co oznacza, iż w przypadku wypracowania zysku z dolnego zakresu prognoz spółka jest obecnie handlowana przy p/e’13=12,6x, a w przypadku zysku z górnego zakresu 11,1x. Prognozy spółki pokrywają się z rynkowym konsensusem zakładającym 1,96 mld USD przychodów i 11,8 mln USD zysku netto w całym 2013.

PGNIG   
PGNiG podpisało ze spółką Neftogaz Ukrainy porozumienie o rozwiązaniu umowy z 26.X. 2004 r. na dostawy gazu z Ukrainy.
Dodatkowo spółka poinformowała, że Exalo Drilling, spółka z grupy PGNiG powstała z konsolidacji pięciu spółek wiertniczo-serwisowych, chce zwiększyć udział sprzedaży zagranicznej w przychodach ogółem. Obecnie stanowi on 50 proc. Duży potencjał widzi w Afryce Wschodniej, Kazachstanie i Pakistanie.

... więcej informacji w załączniku


BM BPH


kk


Notowania ARMATURA
Notowania ASBIS
Notowania ASSECOBS
Notowania Bogdanka
Notowania BOS
Notowania BUDIMEX
Notowania CCC
Notowania Comarch
Notowania EMPERIA
Notowania HANDLOWY
Notowania HERKULES
Notowania IMPEL
Notowania INGBSK
Notowania IVMX
Notowania MENNICA
Notowania MIRBUD
Notowania NETIA
Notowania ORBIS
Notowania PEP
Notowania PGNIG
Notowania RONSON
Notowania Tesgas
Notowania WIG20
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda