BM BPH: Poprawa nastrojów na parkiecie w Warszawie

27.03.2013 09:06  Komentarze giełdowe
Sesja
Wtorkowa sesja przy braku istotnych europejskich danych makro została zdominowana przez doniesienia z Cypru. Niedługo po rozpoczęciu notowań w Europie napłynęła wiadomość o obniżeniu ratingu dla największych banków cypryjskich przez agencję Fitch. Po obiecującym początku notowań (WIG20 na starcie wzrósł o 0,30%, WIG o 0,22%), indeksy w Warszawie po tej informacji zanurkowały poniżej poziomu poniedziałkowego zamknięcia. Przy tak niespokojnym rynku, zarówno inwestorzy z Książęcej jak i w całej Europie zareagowali bardzo nerwowo na kolejne odsłony cypryjskiego kryzysu. Wraz z upływem czasu jednak rodził się spokój na GPW, który był pochodną nastrojów na pozostałych giełdach w Europie, gdzie wyprzedaż została wyraźnie wyhamowana. Przez kolejne godziny indeks 20 największych polskich spółek utrzymywał się w okolicach poziomu 2 340 pkt. O godz. 15.00 inwestorzy poznali dane z amerykańskiej gospodarki, które mocno rozczarowały. Indeks obrazujący nastroje konsumentów w USA prezentowany przez Conference Board wyniósł 59,7 pkt, podczas gdy analitycy oczekiwali poziomu 68 pkt. Również sprzedaż nowych domów zmniejszyła się do 411 tys. przy prognozie 426 tys. Lekka poprawa nastrojów nastąpiła po otwarciu giełd za oceanem. Indeks WIG20 zakończył sesję na poziomie 2353,41 pkt (+0,60%) WIG wzrósł +0,31% przy obrotach ponad 804 mln zł.  
 
Sytuacja techniczna
We wtorek strona popytowa zmobilizowała się i wybroniła wsparcia w okolicy szczytów z października ub. roku. Odreagowanie po dużych spadkach nie było jednak zbyt imponujące. Co prawda na wykresie wyrysowana została formacja młota, która ma szansę być zalążkiem wzrostowej korekty, ale konieczny jest zdecydowanie silniejszy ruch, aby spadki zostały powstrzymane na dłużej. Pierwszym celem, do którego kupujący będą dążyć, jest wybicie kursu WIG powyżej połowę czarnego marubozu z tego poniedziałku (ok. 45 000 pkt). Jeśli ta sztuka by się udała, następnym testem dla strony popytowej będzie luka bessy z 22 marca znajdująca się w okolicy 45 500 pkt. Na chwilę obecną, przy obserwowanym układzie sił, trudno jednak oczekiwać, że wspomniane opory zostaną łatwo zdobyte. Tym bardziej, że sytuacja na indykatorach sugeruje, iż byki są postawione pod ścianą. RSI zszedł już poniżej wsparcia na 31,9 pkt, co oznacza, że tegoroczne spadki stają się powoli trendem dominującym. Obraz średnioterminowej przewagi niedźwiedzi powoli zaczyna wskazywać również ADX w układzie z liniami kierunkowymi. 

JSW
Zarząd spółki rekomenduje wypłatę 2,52 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 rok. Proponowany dzień dywidendy to 31 lipca, zaś jej wypłaty to 20 sierpnia.
BM BPH Proponowana przez zarząd dywidenda w kwocie 2,52 zł na akcję oznacza stopę dywidendy na poziomie 2,7%.
 
GPW
Giełda Papierów Wartościowych potwierdziła termin uruchomienia nowej platformy transakcyjnej 15 kwietnia tego roku - poinformowała GPW po wtorkowym spotkaniu z przedstawicielami domów maklerskich.
 
NTT SYSTEM
Zarząd NTT Systems zarekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę 3 grosze dywidendy na akcję z zeszłorocznego zysku - poinformowała spółka w komunikacie.
BM BPH Proponowana przez zarząd dywidenda w kwocie 0,03 zł na akcję oznacza stopę dywidendy na poziomie 3,9%.
 
BUDIMEX
W przetargu na dokończenie budowy autostrady A4 na odcinku Tarnów (węzeł Krzyż) – Dębica (węzeł Dębica Pustynia) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę konsorcjum, którego liderem jest firma Heilit + Woerner Budowlana, a partnerem Budimex - podała GDDKiA. Wartość oferty złożonej przez to konsorcjum to 981,5 mln zł brutto.
 
INFOVIDE-MATRIX
Dahliamatic, spółka z grupy giełdowego Infovide-Matrix, podpisała kontrakt z ZUS na opiekę serwisową nad oprogramowaniem Oracle. Wartość zlecenia to 15 mln zł brutto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE.
 
FAM
Spółka przewiduje na 2013 rok wzrost przychodów, chce też poprawić rentowność. Zarząd spółki będzie dążył do wykonania w tym roku założeń programu motywacyjnego, które zakładają wypracowanie przez grupę co najmniej 5,7 mln zł zysku netto - poinformował prezes spółki Jarosław Litwiński.
 
4FUN MEDIA
Zarząd rekomenduje wypłatę z zeszłorocznego zysku ok. 6,1 mln zł dywidendy, czyli 1,5 zł na akcję - podała spółka w treści uchwał podjętych przez radę nadzorczą. Rada nadzorcza zaakceptowała strategię spółki zakładającą m.in. umocnienie pozycji kanałów tematycznych, dywersyfikację przychodów i poszukiwanie dla firmy partnerów lub inwestora.
BM BPH Proponowana przez zarząd dywidenda w kwocie 1,5 zł na akcję oznacza stopę dywidendy na poziomie 7,1%.
 
GETIN NOBLE
Rada nadzorcza zatwierdziła program emisji obligacji do kwoty 750 mln zł.
 
ŚNIEŻKA
Zarząd spółki rekomenduje wypłatę 2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 rok.
BM BPH Proponowana przez zarząd dywidenda w kwocie 2 zł na akcję oznacza stopę dywidendy na poziomie 4,3%.
 
ES-SYSTEM
Zarząd spółki rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2012 roku na dywidendę trafiło 2,14 mln zł, co da 0,05 zł dywidendy na akcję.
BM BPH Proponowana przez zarząd dywidenda w kwocie 0,05 zł na akcję oznacza stopę dywidendy na poziomie 1,9%.
 
OLYMPIC
Olympic Entertainment Group chce wypłacić 0,1 euro dywidendy na akcję z zysku za 2012 rok - podała spółka w projektach uchwał na WZ.
BM BPH Proponowana przez spółkę dywidenda w kwocie 0,1 euro na akcję oznaczałaby stopę dywidendy na poziomie 5,5%.
 
CEDC
Spółka poinformowała o zawarciu w dniu 25 marca 2013 r. umowy wsparcia programu restrukturyzacji przez Spółkę, CEDC Finance Corporation International, Inc., Roust Trading Ltd. oraz grupę faktycznych właścicieli obligacji niepodporządkowanych zabezpieczonych na kwotę 380 mln USD z oprocentowaniem 9,125% oraz obligacji niepodporządkowanych zabezpieczonych na kwotę 430 mln EUR z oprocentowaniem 8,875%, wymagalnych w 2016 r. wyemitowanych przez CEDC FinCO, oraz zmianie warunków Zamiennych Niepodporządkowanych Obligacji PIK Toggle z terminem wykupu w 2018 r. oferowanych przez CEDC FinCo w jej ofercie wymiany za Obligacje 2016 r. oraz w propozycji głosowania za przyjęciem pakietu restrukturyzacyjnego.
 
POINT GROUP
Zarząd spółki przedstawił prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2013 r. 
BM BPH Spółka prognozuje przychody ze sprzedaży w wysokości 76,6 mln zł, zysk z działalności operacyjnej w wysokości 2,98 mln zł, EBITDA 4,03 mln zł, a zysk brutto 2,32 mln zł. Opublikowane prognozy zakładają, że spółka zwiększy skonsolidowane przychody w bieżącym roku o blisko 12% w porównaniu do roku 2012 r, w którym miała 68,5 mln zł przychodów. Prognozowany jest również dodatni wynik operacyjny, podczas gdy w 2012 r. strata EBIT wyniosła blisko 5 mln zł, a także dodatni zysk brutto w porównaniu ze stratą 11,7 mln zł w ubiegłym roku.
 
... więcej informacji w załączniku

BM BPH

kkNotowania BUDIMEX
Notowania CEDC
Notowania ESSYSTEM
Notowania FAM
Notowania GETINOBLE
Notowania GPW
Notowania IVMX
Notowania JSW
Notowania NTTSYSTEM
Notowania OLYMPIC
Notowania POINTGROUP
Notowania SNIEZKA
Notowania WIG20
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda