BM BPH: Przedświąteczna huśtawka nastrojów na WGPW

02.04.2013 09:03  Komentarze giełdowe
Sesja
Niejednoznaczna środowa sesja na Wall Street nie mogła zapobiec relatywnie mocnemu odreagowaniu ostatnich wzrostów na warszawskim parkiecie. Otwarcie głównego polskiego indeksu giełdowego wypadło na 0,7% poniżej ostatniego zamknięcia. Jednak strona popytowa próbowała w pierwszych trzydziestu minutach handlu odzyskać chociaż część strat. Niestety niedźwiedzie szybko przystąpiły do kontrataku i już o godzinie dziesiątej WIG20 odnotował poranne minimum na poziomie 2 355 pkt. Na szczęście śniegowa aura zmusiła niedźwiedzie do pospiesznego odwrotu i byki zaczęły zdobywać coraz więcej pola na giełdowej arenie. Po południu animusz strony popytowej chwilowo uległ osłabieniu zwłaszcza po opublikowaniu mniej korzystnych niż powszechnie oczekiwano danych ze Stanów Zjednoczonych (liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych oraz indeks Chicago PMI). Pozytywne nastroje po otwarciu giełdy amerykańskiej umożliwiło notowaniom indeksu WIG20 nawet przez moment osiągnąć dodatnią wartość. Ostatecznie jednak indeks największych spółek warszawskiej giełdy na zamknięciu zanurkował i zakończył ostatnią przedświąteczną sesję na ponad półprocentowym minusie (2 370 pkt) z obrotami przekraczającymi pół miliarda złotych pozostawiając do wtorku polskich inwestorów w stanie dużego niedosytu. Najmocniej z blue chipsów wzrosły notowania akcji TPSA oraz Synthosu (odpowiednio o 4,2% i 2,9%) przy czym już tradycyjnie walorami KGHM najbardziej aktywnie handlowano.

Sytuacja techniczna
Przebieg przedświątecznej sesji przypomniał, że optymizm wynikający z pozytywnej wymowy środowego korpusu jest przedwczesny. Próba ataku na poziom odniesienia zakończyła się fiaskiem, prokurując podażowy finisz czwartkowych kwotowań. W efekcie, sytuacja techniczna na indeksie szerokiego rynku nie uległa dalszym zmianom. Najbliższym celem dla kupujących jest niezmiennie próba domknięcia zakresu spadkowej luki z 22 marca, który to ruch byłby sygnałem kontynuacji odreagowania. Póki co jednak, popyt niespecjalnie kwapi się do mocniejszego uderzenia, o czy świadczy fakt, że w czwartek kupujący musieli bronić połowy środowego korpusu a w ramach odreagowania to ta strona rynku powinna przecież stwarzać przeciwnikom więcej problemów. Brak determinacji w obozie byków przypomina więc o znaczeniu ostatnich minimów. Również układ na szybkich oscylatorach jak i na średnioterminowym ADX wciąż wskazuje na przewagę strony podażowej.

COGNOR
Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za 2012 r.
BM BPH Wyniki spółki za IV kwartał są gorsze, niż w analogicznym okresie 2011 r, spółka odnotowała także niższe marże na wszystkich poziomach zysku w rachunku wyników. Przychody ze sprzedaży spadły o 38,2% r/r do 260,16 mln zł, marża brutto ze sprzedaży zmniejszyła się o 8,3 p.p. do 2%, co łącznie przełożyło się na spadek zysku brutto ze sprzedaży o 87,9% r/r do 5,23 mln zł. Koszty sprzedaży zmniejszyły się o 6,9% r/r do 9,64 mln zł, natomiast koszty ogólnego zarządu spadły o 87,4% r/r do 2,1 mln zł. Miniony kwartał spółka zamknęła stratą operacyjną w kwocie 5,93 mln zł (wobec zysku 13,11 mln przed rokiem). Ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych wyniosło 10,2 mln zł, wobec 16,15 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na poziomie wyniku netto spółka poniosła 11,84 mln zł straty wobec 4,44 mln zł straty poniesionej przed rokiem. Całoroczna strata netto wyniosła 0,44 mln zł, przy przychodach wynoszących
1 399,67 mln zł. W minionym roku spółka wygenerowała dodatni cash flow operacyjny w kwocie 32,71 mln zł, wobec ujemnego 32,7 mln zł w roku 2011.

PKN ORLEN
1) Rada Nadzorcza PKN ORLEN wyraziła zgodę na emisję obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej. Spółka planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst.
2) Zarząd PKN Orlen zarekomenduje przeznaczenie z ubiegłorocznego zysku 641,6 mln zł na dywidendę, co daje 1,5 zł na akcję.
BM BPH Proponowana przez zarząd dywidenda implikuje yield na poziomie 2,9%.

CYFROWY POLSAT
Spółka poda decyzję w sprawie wypłaty dywidendy pod koniec kwietnia - poinformował podczas konferencji Dominik Libicki, prezes spółki. Dodał, że kolejna akwizycja jest w najbliższym czasie mało prawdopodobna.

HYPERION

Walne Hyperiona zdecyduje 23 kwietnia o warunkowej emisji do 24,6 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy. Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na realizację Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej oraz planowanych przejęć i innych inwestycji.

FASING
Fasing kupił pozostałe 50% udziałów w swojej chińskiej spółce zależnej za równowartość 8,6 mln zł. Transakcja została sfinansowana kredytem bankowym - podała spółka w komunikacie.

PBG
Spółka zakłada, że najpóźniej do końca kwietnia uzgodni z wierzycielami treść propozycji układowych - poinformował na spotkaniu z dziennikarzami Agenor Gawrzyał, koordynator procesu restrukturyzacji PBG.

BETACOM

Spółka ocenia, że wyniki za rok obrotowy 2012/13 nie powinny być gorsze niż w ubiegłym roku, kiedy wypracował 1,6 mln zł zysku. Spółka planuje, że z zysku za 2012/13 wypłaci dywidendę nie niższą niż rok wcześniej. W roku obrotowym 2013/14 spółka chce poprawić rentowność - poinformował prezes spółki.

CINEMA CITY
Cinema City otwiera multipleks w Paradise Center w Sofii. Obiekt ma 14 sal z 2.165 miejscami. Można w nich oglądać filmy w formacie cyfrowym 2D i 3D. Z kolei sala 4DX zostanie otwarta w maju - poinformowała spółka w komunikacie.

POINT GROUP
Platforma Mediowa Point Group, w zależności od realizacji prognoz, może wypłacić dywidendę z zysku za 2013 rok - powiedział Michał M. Lisiecki, prezes PMPG. Dodał, że spodziewa się ożywienia na rynku reklamy w II połowie 2013 roku. Spółka spodziewa się, że tygodnik "Do Rzeczy" osiągnie próg rentowności w 2013 roku. Spółka nie wyklucza sprzedaży magazynu "Film" oraz drukarni Media Works Print.

ENEA
ZWZ spółki zwołane na 24 kwietnia zdecyduje o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy z zysku za 2012 r. 156,8 mln zł - wynika z projektów uchwał. Projekt uchwały jest zgodny z wcześniejszą rekomendacją zarządu, ale rada nadzorcza Enei 20 marca rekomendowała przeznaczenie na dywidendę 211,9 mln zł.

POLIMEX MOSTOSTAL
Rada nadzorcza spółki oddelegowała Dariusza Krawczyka, pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka zarządu oraz pełnienia obowiązków prezesa spółki.

LOTOS
1) Nakłady inwestycyjne Grupy Lotos w obszarze produkcji w tym roku wyniosą w sumie około 200 mln zł.
2) W piątek Lotos rozpoczyna planowany postój remontowy gdańskiej rafinerii, w wyniku którego przerób ropy zostanie wstrzymany na 23 dni. Przy okazji postoju przeprowadzone zostaną inwestycje modernizacyjne o łącznej wartości kilkudziesięciu mln zł. To jedyny postój Lotosu zaplanowany na ten rok.

Radpol
WZ spółki zdecyduje o wypłacie w formie dywidendy 5,14 mln zł z zeszłorocznego zysku, czyli 20 groszy na akcję - podała spółka w treści uchwał przygotowanych na ZWZ 24 kwietnia.
BM BPH Dywidenda w kwocie 0,2 zł na akcję oznaczałaby stopę dywidendy na poziomie 2,3%

Warimpex

Warimpex wyemitował obligacje zamienne o łącznej wartości nominalnej 26,5 mln zł, z trzyletnim terminem zapadalności oraz kuponie wynoszącym 4,875% rocznie, płatnym w okresach półrocznych.

GETINOBLE
Getin Noble Bank kupił 100% akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska za 57,08 mln zł.

RANK PROGRESS
Rank Progress zawarł ze spółką Elsoria Polska I przedwstępną umowę sprzedaży Galerii Świdnickiej. Wartość transakcji ustalono na 25 mln euro (ok. 104 mln zł).

Gant
1) Gant Development podpisał z instytucjami finansowymi porozumienie ramowe dotyczące zasad restrukturyzacji zadłużenia grupy.
2) Gant zrefinansował obligacje zapadające 29 marca 2013 roku o łącznej wartości około 27 mln zł.

SANOK
Aviva Investors Poland zwiększyła zaangażowanie w Stomilu Sanok do 5,02% kapitału i głosów na WZ.

Talex

NA ZWZ 25 kwietnia akcjonariusze firmy informatycznej Talex zdecydują o wypłacie w formie dywidendy 30 groszy na akcję.
BM BPH Taka wysokość dywidendy implikuje yield na poziomie 3,6%.

CAMMEDIA
Zarząd CAM Media rekomenduje wypłatę w formie dywidendy 364 225 zł z zeszłorocznego zysku, czyli 0,05 zł na akcję.
BM BPH Proponowana przez zarząd wysokość dywidendy implikuje yield w wysokości 1,6%.

SFINKS
Sfinks pozyskał z emisji akcji i obligacji 6,02 mln zł, zgodnie z niedawnym porozumieniem z bankami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia.

PEP
Spółka przeniesie zysk w wysokości 134,261 mln zł osiągnięty w 2012 r. na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy - wynika z uchwały podjętej przez ZWZ spółki.

... więcej informacji w załączniku

BM BPH

kk


Notowania BETACOM
Notowania CAMMEDIA
Notowania CCIINT
Notowania COGNOR
Notowania CYFRPLSAT
Notowania ENEA
Notowania FASING
Notowania Gant
Notowania GETINOBLE
Notowania HYPERION
Notowania LOTOS
Notowania PEP
Notowania PKNORLEN
Notowania POINTGROUP
Notowania POLIMEXMS
Notowania PPG
Notowania Radpol
Notowania RANKPROGR
Notowania SANOK
Notowania SFINKS
Notowania Talex
Notowania Warimpex
Notowania WIG20
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda