BM BPH: Przewaga na tle Europy

03.07.2013 08:58  Komentarze giełdowe
Sesja
Początek wtorkowych notowań pomimo obawy o reakcję na zamknięcie w Stanach Zjednoczonych wypadł na około 0,3% plusie. Wspomniane obawy mogły wynikać z faktu, że gdy na Książęcej kończyliśmy notowania, parkiet na Wall Street kreślił dzienne maksima. Zamknięcie nie wypadło już tak okazale ponieważ inwestorzy za Oceanem sprzedając akcje oddali połowę wypracowanych zysków. Słabe z kolei otwarcie parkietów europejskich oraz brak istotnych danych makroekonomicznych powodowało, iż przed południem w Warszawie panowała wyrównana walka byków i niedźwiedzi sprowadzając WIG20 raz pod kreskę, a raz nad kreskę oznaczającą kurs odniesienia. Po godzinie 12:00 nieco chętniej zaczęto kupować akcje, co przy wzrostach 0,5% czyniło polską giełdę najsilniejszą na starym kontynencie. Po następnych kilku godzinach uspokojenia na rynku pojawił się kolejny, tym razem bardzo silny przypływ optymizmu powodujący, że akcjonariusze największych spółek zyskiwali już przeciętnie ponad 2,4%, tym samym zdecydowanie pozytywnie wyróżniając się na tle ciągle zniżkujących giełd w Europie. Pozostałe indeksy GPW również pokazywały wartości dodatnie. Do końca sesji utrzymał się nastrój, z którego zadowoleni byli posiadacze akcji, WIG20 zyskał na wartości 2,12%, pozostałe indeksy zanotowały następujące zmiany procentowe: WIG +1,7%, mWIG40 +0,8%, sWIG80 +0,4%. Obroty na całym rynku wyniosły 923 mln PLN.
 
Sytuacja techniczna
Wtorkowa sesja zaznaczyła się kolejnym pozytywnym akcentem na wykresie WIG-u. Wykreślona wysoka biała świeca pokonała ważne opory w rejonie 45 000 pkt oraz połowy czarnego korpusu z 21 czerwca (45 245 pkt), jednocześnie wyznaczając lukę hossy. W rezultacie wykres wyraźnie oddalił się od wsparć w rejonie kwietniowych minimów i można przyjąć, iż w górę przesunęła się baza do budowania wzrostowego odreagowania – obecnie podstawowym wsparciem powinna być ww. luka hossy o zasięgu 44 769–44 929 pkt. Wysoko ustawione poziomy obrony przed ewentualną kontrą podaży są bardzo ważne w tym momencie – przed kupującymi bowiem trudny test w postaci zadania sforsowania wysokiej, czarnej świecy z 20 czerwca wraz z obejmującymi ją lukami bessy. Możliwości byków rosną wraz ze słabnącym ADX, który lada moment może wyrysować punkt przegięcia, a linie kierunkowe rokują szansę na poprawę sytuacji kupujących. RSI wciąż ma przestrzeń do zwyżki -pierwszy opór jest na 60,7 pkt. 

JSW
- Ministerstwo Gospodarki nie rozważa obecnie łączenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej z Katowickim Holdingiem Węglowym.
- Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła 2 lipca prospekt emisyjny Jastrzębskiej Spółki Węglowej związany z dopuszczeniem do obrotu akcji serii A, C i D.
 
PKN ORLEN
Modelowa marża rafineryjna w czerwcu 2013 roku wzrosła do 5,3 USD na baryłce z 4,9 USD w maju. Rok wcześniej w czerwcu marża wynosiła 9,1 USD.
 
LOTOS
- Grupa Lotos planuje w 2015 roku rozpoczęcie produkcji komercyjnej ropy naftowej ze złoża B8 na Morzu Bałtyckim.
- Lotos szacuje wartość inwestycji w najbliższych latach na ok. 8 mld zł, z czego około 6 mld zł będzie w stanie sfinansować samodzielnie w ciągu czterech lat.
- Grupa Lotos w najbliższych latach chce wspólnie z partnerami zainwestować łącznie do kilkunastu miliardów złotych w poszukiwania i wydobycie ropy i gazu, projekt petrochemiczny i rozbudowę rafinerii. Spółka zapowiada też działania oszczędnościowe i sprzedaż aktywów non-corowych.
 
ASSECOPOLAND
Asseco Poland podpisało umowę, w wyniku której stanie się większościowym udziałowcem w rosyjskiej spółce R-Style Softlab. Całkowity koszt transakcji wynosi 28 mld USD.
 
Police
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police negocjuje zakupu większościowego pakietu akcji senegalskiej spółki zajmującej się eksploracją i eksploatacją surowców naturalnych. Szacowana wartość potencjalnej transakcji może wynieść około 30 mln USD. Senegalska spółka wydobywcza posiada ważną koncesję na eksplorację złoża piasków ilmenitowych oraz pozwolenie na eksplorację złóż fosforanów wapnia w Senegalu.
BM BPH Dywersyfikacja surowców produkcyjnych jest dla spółki istotna, ale pozostaje pytanie o skalę ryzyka inwestycji w Senegalu oraz jakość złóż. Ważna jest również kwestia finansowania inwestycji – Police na koniec I kwartału miało ok. 35 mln zł gotówki oraz kredyty na łączną sumę niecałe 160 mln zł.
 
POLIMEX MOSTOSTAL
- Polimex-Mostostal ma zgodę swoich wierzycieli na przesunięcie terminu wykonania niektórych zobowiązań do 31 lipca 2013 roku.
- Polimex-Mostostal podpisał przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładu Zabezpieczeń Antykorozyjnych Oddział Dębica za 18,3 mln zł.
 
MENNICA
Mennica Polska w 2013 roku spodziewa się niższych rok do roku wyników finansowych, głównie z powodu spadku cen złota i srebra - powiedział prezes Mennicy. Dodał, że rynek złota w Polsce w tym roku może być mniejszy niż 3,5 tony. Mennica Polska rozważa przejęcia w segmentach chemii oraz nieruchomości.
 
GETIN HOLDING
Getin Holding liczy, że w kolejnych kwartałach 2013 roku jego zysk netto będzie wyższy niż 43,1 mln zł osiągnięte w I kwartale. Rosyjski Kubanbank wymagać może dokapitalizowania kwotą około 20 mln zł, jednak dojdzie do tego w 2014 roku.
 
Warimpex
Warimpex sprzedał pięciogwiazdkowy Hotel Palace w Pradze na rzecz czeskiego inwestora. Cena sprzedaży nie została podana do wiadomości.
 
PBG
PBG w piątek przedstawi ostateczne propozycje układowe, które zostały skorygowane w części przychodowej.
 
MUZA
Wydawnictwo Muza spodziewa się istotnej poprawy wyników w IV kw. i liczy, że cały 2013 rok zakończy z dodatnim wynikiem netto. W tym  roku nie można wykluczyć spadku wartości rynku wydawniczego.
 
HAWE
- Hawe zakończyło drugi kwartał tego roku znacznie lepszymi wynikami finansowymi niż przed rokiem. Cały 2013 rok ma być dla spółki rekordowy.
-Hawe rozmawia z instytucjami finansowymi o zmianie klasyfikacji większości zobowiązań na długoterminowe oraz refinansowaniu części zadłużenia.
- Hawe chce do 2015 r. zainwestować w rozbudowę własnej sieci do 25 mln zł. Inwestycje w budowę sieci światłowodowej FTTH szacuje natomiast na około 500 mln zł. W kwestii finansowania Hawe liczy na współpracę z producentami sprzętu, środki unijne oraz dług.
-Hawe rozwiązało umowę inwestycyjną z Mediatelem i Magna Polonia, na mocy której Hawe miało przejąć kontrolę nad Mediatelem.
 
Arcus
Konsorcjum, którego członkiem jest Arcus, podpisało z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z Warszawy umowę na dostarczenie i zainstalowanie infrastruktury dla projektu dotyczącego elektronicznych zasobów danych. Wartość kontraktu to 139 mln zł brutto.
 
DOMDEV
Dom Development sprzedał netto w II kwartale 2013 r. 386 mieszkań, a przekazał 295 lokali.
 
JHMDEV
JHM Development zawarł w I połowie 2013 r. 45 przedwstępnych umów sprzedaży lokali (34 mieszkania i 11 garaży) oraz sprzedał notarialnie 65 lokali (54 mieszkań i 11 garaży).
 
RONSON
Ronson sprzedał w II kwartale 2013 r. 163 lokale netto wobec 71 lokali w II kwartale 2012 r.
 
Rynek
Rada Ministrów przyjęła raport w sprawie systemu emerytalnego. Po dwóch miesiącach debaty rząd oczekuje jednej rekomendacji w sprawie OFE z końcem sierpnia - poinformował we wtorek premier Donald Tusk.

... więcej informacji w załączniku

BM BPH

kk

Notowania Arcus
Notowania ASSECOPOL
Notowania DOMDEV
Notowania GETIN
Notowania HAWE
Notowania JHMDEV
Notowania JSW
Notowania LOTOS
Notowania MENNICA
Notowania MUZA
Notowania PBG
Notowania PKNORLEN
Notowania Police
Notowania POLIMEXMS
Notowania RONSON
Notowania Warimpex
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda