BM BPH: Sesja z mocną końcówką

03.06.2013 10:09  Komentarze giełdowe
Sesja

Podczas kiedy w czwartek Polacy obchodzili święto Bożego Ciała, inne giełdy europejskie nie próżnowały i zanotowały wzrosty około 0,5-0,6%. Podobnie za Oceanem indeksy zakończyły dzień kolorem zielonym. W takim otoczeniu indeks największych spółek i indeks szerokiego rynku otwarły się na plusie około 0,3%. Niestety przeszkodę dla utrzymania zdobytych wzrostów stanowiły wspomniane wcześniej parkiety Europy Zachodniej, na których piątkowe otwarcie i pierwsze godziny handlu wypadły przy ujemnej, 1% zmianie. Na rodzimym rynku w tym czasie wiało nudą, zmienność ustabilizowała się na poziomie kilku punktów, a wyrównana walka byków i niedźwiedzi utrzymywała wskaźniki giełdowe w okolicy poprzedniego zamknięcia. Godzina 14:30 to publikacja danych z gospodarki amerykańskiej.

Dochody i wydatki mieszkańców USA, okazały się minimalnie gorsze niż prognozy i właśnie z tego powodu oraz w związku ze stosunkowo niewielką ich wagą, nie wpłynęły na senną atmosferę na GPW. Dopiero na fiksingu zamykającym strona kupująca uzyskała przewagę, kończąc notowania następującymi zmianami procentowymi: WIG +0,7%, WIG20 +0,9%, mWIG40 +0,11%, sWIG80 +0,74%. Na szczególną uwagę zasługuje duży wolumen obrotu na sesji, która dopiero na koniec wybrała kierunek i wyniósł blisko 1,9 mld PLN.

Sytuacja techniczna

W trakcie sesji kończącej tydzień na wykresie indeksu WIG pojawiła się wysoka biała świeca nieposiadająca górnego cienia, co jest oznaką siły rynku. Dodatkowo zamknięcie notowań wypadło na tygodniowych maksimach (w cenach zamknięcia), co otwiera indeksowi drogę do testu maksimów z początku roku, znajdujących się na 48 222 pkt. Piątkowa pozytywna wymowa sesji wspierana jest przede wszystkim przez wysoki wolumen obrotu, który w trakcie dnia wyniósł 1,985 mld zł. Oscylator RSI sygnalizuje utrzymywanie się głównej tendencji wzrostowej (za sprawą poruszania się pomiędzy górną i dolną liną rynku byka, na wykresie zaznaczoną poziomymi zielonymi liniami). Takie same wnioski płyną z analizy ADX, który sygnalizuje umacniający się trend wzrostowy.

Test maksimów z początku roku będzie zatem pewny. Aktualne wzrosty wkomponowują się w trzecią główną falę hossy (pierwsza to wzrosty od czerwca do grudnia ub. roku, druga fala korekcyjna to tegoroczne spadki), która mogłaby docelowo dotrzeć przynajmniej do 60 000 pkt – wtedy jej długość byłaby taka sama, jak długość wspomnianej fali pierwszej.


PKNORLEN

1) Zapisy na obligacje serii A PKN Orlen przekroczyły liczbę oferowanych obligacji, w związku z czym spółka skróciła okres przyjmowania zapisów. Termin zakończenia przyjmowania zapisów określony pierwotnie na 14 czerwca został przesunięty na 31 maja.

2) PKN Orlen zdecydował się wyemitować kolejną serię obligacji o wartości 200 mln zł.

KERNEL

Kernel obniżył prognozę EBITDA w roku 2012/2013 do 310 mln USD wobec 350 mln USD wcześniej.

SADOVAYA

Sprzedaż węgla Sadovaya w kwietniu 2013 roku wyniosła 487 ton, a wydobycie osiągnęło 1,73 tys. ton. W maju, według wstępnych wyników, spółka spodziewa się sprzedaży na poziomie 6,6 tys. ton oraz 1,2 tys. ton wydobycia.

ALMA

Alma Market chce uruchomić program opcji menedżerskich dla zarządu i kluczowych pracowników spółki na lata 2013-2015. W ramach programu spółka mogłaby wyemitować do 200.000 akcji nowej emisji - podała Alma Market w projektach uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 27 czerwca.

ARCTIC PAPER

Zarząd Arctic Paper obniża rekomendację odnośnie dywidendy za 2012 r. do 0,02 zł za akcję z 0,15 zł wcześniej. Tym samym na dywidendę zarząd chce przeznaczyć 1,39 mln zł.

EMC

EMC Instytut Medyczny podpisał z powiatem Kwidzyńskim, Miastem Kwidzyn, PEC w Kwidzynie i PWiK w Kwidzynie umowę przedwstępną nabycia i użytkowania 87,5 proc. udziałów w spółce Zdrowie - podał EMC Instytut Medyczny w komunikacie.

CINEMA CITY

Cinema City podpisał umowę na wynajem multipleksu w Rumunii. Nowy obiekt w Polus Center w Cluj ma 8 ekranów z 1 800 miejscami.

POLIMEX MOSTOSTAL

Polimex Mostostal naruszył umowę restrukturyzacyjną z grudnia ubiegłego roku. Naruszenie polegało na nieosiągnięciu przez spółkę zakładanych wpływów z emisji akcji serii N1, N2 oraz O w łącznej kwocie 250 mln zł w terminie wyznaczonym przez wierzycieli będących stroną tej umowy, tj. do 31 maja.

... Więcej informacji w załącznikuBM BPH

ad


Notowania ALMA
Notowania KERNEL
Notowania PKNORLEN
Notowania SADOVAYA
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda