BM BPH: Spadki na Książęcej

06.11.2013 09:08  Komentarze giełdowe
Wtorkowa sesja rozpoczęła się od plusów na głównych indeksach w Warszawie. Na otwarciu WIG zwyżkował 0,37%, a WIG20 0,45% do poziomu 2 560 pkt. Na rynkach europejskich nie było tak optymistycznie i indeksy zanotowały jedynie symboliczne zmiany (DAX: -0,1%, CAC: 0,01%, FTSE: -0,04%). Bohaterem pierwszej części notowań były walory LOTOS-u, które zwyżkowały nawet o 4%.

Spółka poinformowała o planie zakupu nowych koncesji w Norwegii, dzięki którym zwiększy swoje wydobycie surowców w tym kraju. Inwestycja, która ma kosztować 175,8 mln USD, wg. wyliczeń koncernu ma się zwrócić na przełomie 2014 i 2015 r. Wraz z upływem czasu bykom brakowało argumentów do kontynuacji zwyżek i do głosu coraz częściej dochodziły niedźwiedzie. Jedyną informacją makroekonomiczną w pierwszej części notowań był odczyt indeksu PMI dla usług w Wielkiej Brytanii. Lepszy od prognoz wynik (62,5 pkt, a oczekiwano 59,8 pkt) nie powstrzymał kolejnej fali ataków podaży, co sprowadziło indeks największych spółek na półmetku sesji do poziomu 2 544 pkt. Kolejne godziny handlu dalej przebiegały pod dyktando niedźwiedzi. Opublikowany o godz. 16-tej indeks ISM dla usług za Oceanem (55,4 pkt, a oczekiwano 54 pkt) niewiele już zmienił. Ostatecznie WIG20 zamknął się na poziomie 2 521 pkt co oznaczało spadek 1,05%, WIG stracił 0,90%. Spadkom towarzyszyły obroty wynoszące ponad 833 mln zł.

Przebieg wtorkowej sesji na indeksie szerokiego rynku obrazuje wysoki czarny korpus. Początkowa inicjatywa popytu, która przełożyła się na test zakresu wąskiej spadkowej luki sprzed dwóch dni nie ostała się w perspektywie całego dnia a w efekcie podaż doprowadziła do przebicia czwartkowych minimów. Wymowa ruchu każe obecnie zwrócić uwagę na możliwość cofnięcia do górnego bandu długoterminowego kanału wzrostowego. Powyższy scenariusz oddali powrót na rynek kupujących, co jednak musiałoby w pierwszej kolejności wiązać się z zanegowaniem wymowy wczorajszej świeczki. Na szybkich oscylatorach echa niedźwiedzich manewrów. Do spadkowej trajektorii na Composite Index dołączył jednak RSI, pokonując horyzontalne wsparcie. Na średnioterminowym ADX bezruch. Dopóki oscylator nie zacznie zniżkować w kierunku poziomu 20 pkt pozytywny układ linii kierunkowych powinien amortyzować podażowe zakusy.

ING   
Bank opublikował skonsolidowane wyniki za III kwartał.
BM BPH Wynik odsetkowy III kwartału zwiększył się o 2,1% r/r do 526,1 mln zł, przy czym rynek oczekiwał spadku do 511,2 mln zł. Z kolei wynik z tytułu opłat i prowizji spadł o 7% r/r do 233,7 mln zł, podczas gdy rynek oczekiwał jedynie spadku do 249,2 mln zł. W okresie minionego kwartału koszty działania banku pozostały względnie stabilne i zanotowały symboliczny spadek o 1,6% r/r do 447,1 mln zł. Bank dokonał odpisów na utratę wartości w kwocie 63,7 mln zł, co stanowi spadek o 22,9% r/r. Rynek oczekiwał odpisów netto w kwocie 67,7 mln zł. Zarówno wynik brutto, jak i wynik netto zaskoczyły pozytywnie, gdyż obie pozycje wzrosły powyżej oczekiwań. Wynik brutto zwiększył się o 14,2% r/r i wyniósł 288,6 mln zł (konsensus 250,1 mln zł), natomiast zysk netto wzrósł o 15,4 r/r i wyniósł 234,4 mln zł (oczekiwano 204,8 mln zł). W okresie trzech kwartałów bank wypracował wynik odsetkowy o 3% wyższy r/r, który wyniósł 1 497,2 mln zł. Z kolei wynik prowizyjny zmniejszył się o 3,4% r/r do 723,1 mln zł. Odpisy netto za okres trzech kwartałów były o prawie 1/3 r/r niższe i wyniosły 190,8 mln zł, a zysk netto wzrósł o 1/10 do 711 mln zł. Od początku roku bank odnotował poprawę wskaźnika C/I, który spadł o 0,1 p.p. r/r do 56,4%. W tym czasie zwrot z kapitału ROE zmniejszył się z 1,2% do 1,1%. Współczynnik wypłacalności banku na koniec trzeciego kwartały wzrósł do 17,39% z 13,67% przed rokiem. W ciągu roku zatrudnienie w banku zmniejszyło się o 79 osób do 8 165, co stanowi 8 069 etatów.

ASSECO BS
   
Spółka opublikowała wyniki finansowe za 3 kwartał 2013r.
BM BPH Za 3 kwartały br. spółka wypracowała 97,5 mln zł przychodów (-4,7% r/r), 29,02 mln zł EBITDA (+3,6% r/r), 20,3 mln zł EBIT (+0,6% r/r) oraz 17,4 mln zł zysku netto (-1,5% r/r). Wyniki spółki za 3 kwartał’13 są gorsze od konsensusu na poziomie przychodów. Oczekiwania zakładały nieznaczną poprawę sprzedaży (do 32,8 mln zł) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, tymczasem nastąpił lekki spadek do 31,3 mln zł (-2,7% r/r). Systemy ERP, zgodnie z dotychczasowymi tendencjami, pokryły blisko 91% sprzedaży spółki w 3 kwartale’13 i wyniosły 28,4 mln zł. Ze zdarzeń mogących mieć pozytywny efekt na atrakcyjność oferty spółki Asseco BS wymienia wprowadzenie systemu Mobile Touch. Na niższych pozycjach rachunku zysków i strat czekały niewielkie pozytywne niespodzianki. Na poziomie EBITDA spółka wypracowała w 3 kwartale’13 10 mln zł (+2,1% r/r), wobec oczekiwań 9,7 mln zł, a zysk operacyjny wyniósł 7,1 mln zł (-2,7% r/r) i był lepszy od konsensusu zakładającego 6,8 mln zł. Również wynik netto, pomimo spadku w ujęciu r/r o 5,5% był nieco lepszy od zakładanych przez rynek 5,7 mln zł i wyniósł 5,9 mln zł. Niespodzianki wynikały głównie ze sporego spadku kosztów zarządu w 3 kwartale’13 do 2,6 mln zł (-32,4% r/r). Na kontach spółki po 3 kwartale wciąż pozostaje spora ilość gotówki (44,5 mln zł). /konsensus PAP/

SECO/WARWICK   
Spółka opublikowała wyniki za 3Q 2013 r. Przychody w omawianym kwartale wyniosły 116 mln zł, EBIT 4,8 mln zł a zysk netto 4,2 mln zł.
BM BPH Kwartalne przychody w br. spadły o ponad 3% r/r. Jak podaje spółka przyczyny niższych niż oczekiwano wyników sprzedażowych w 3Q leżą głównie po stronie rynku i zjawisk makroekonomicznych w gospodarce chińskiej, indyjskiej i brazylijskiej. Spadek marży na sprzedaży o 6,4 p.p. do poziomu 20,3% spowodował pogorszenie zysku brutto o 26% r/r. Wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu przełożył się na spadek zysku operacyjnego o 66% r/r. Zysk netto spadł o 57,7% r/r a marża netto ukształtowała się na poziomie 3,6%, 4,6 p.p. niżej niż przed rokiem. Skumulowane wyniki za trzy kwartały kształtowały się nieco lepiej. Przychody za ostatnie 9 miesięcy wzrosły o 5,% r/r, EBIT spadł o 23% r/r a zysk netto o 23,5% r/r.

FEERUM   
Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za 3Q 2013 r.
BM BPH Producent elewatorów zbożowych w 3Q ponownie zaliczył wyraźny wzrost skali działalności, któremu towarzyszył jednak spadek rentowności. Przychody grupy w 3Q wzrosły do poziomu 37,7 mln zł (+60% r/r) ale już zysk bruttu na sprzedaży wzrósł o 48% r/r (do 8,4 mln zł), co rzutowało na spadek pierwszej marży o 1,8 pp. Utrzymanie widocznych już w I półroczu tendencji w zakresie szybkiego wzrostu kosztów operacyjnych (w samym 3Q koszty ogólnego zarządu wzrosły o 58% r/r) rzutowało na wzrost EBIT już tylko o 2,3% r/r (do 4,9 mln zł). Skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 5,6 mln zł (+3,6% r/r). Na poziomie wyniku netto grupa wykazała 4,6 mln zł (-0,9% r/r). Przepływy operacyjne w 3Q były dodatnie i wyniosły 0,5 mln zł. Rok wcześniej cash flow operacyjny ukształtował się na poziomie 3,7 mln zł. Narastająco, po 3Q br. grupa wypracowała 9,9 mln zł zysku netto (+25,5% r/r), 10,8 mln zł zysku operacyjnego (+26,1% r/r), 12,9 mln zł skonsolidowanej EBITDA (+23,6% r/r) przy 74,7 mln zł przychodów (+74% r/r). Przepływy z działalności operacyjnej po 9 miesiącach wyniosły 2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 8,6 mln zł.

LOTOS   
Zakup pakietu aktywów Heimdal na Norweskim Szelfie Kontynentalnym daje Grupie Lotos szansę na realizację jeszcze jednej podobnej transakcji i wzmocnienie zdolności produkcyjnych - poinformował wiceprezes Grupy Lotos ds. poszukiwań i wydobycia Zbigniew Paszkowicz. Spółka jest zainteresowana kolejną transakcją kupna aktywów wydobywczych w Norwegii, by wzmocnić zdolności produkcyjne grupy a ewentualna transakcja możliwa byłaby bliżej końca przyszłego roku. Lotos z zamknięciem transakcji kupna aktywów w Norwegii czeka już tylko na zgodę tamtejszego ministerstwa ropy naftowej i energii oraz ministerstwa finansów. Pozwolenia mają zostać wydane między 15 a 20 grudnia.
Dodatkowo spółka poinformowała, że demontaż wadliwej platformy na złożu Yme nastąpi między czerwcem a sierpniem 2015 roku. Spółka nie wyklucza jednak, że sprzeda udziały w złożu jeszcze przed demontażem, w 2014 roku.

INTEGER   

Oferta Polskiej Grupy Pocztowej, której przejęcie planuje grupa Integer, o wartości łącznej ok. 500 mln zł brutto okazała się najtańsza w przetargu na świadczenie usług pocztowych dla sądów i prokuratur w latach 2014-2015 - poinformowała Elżbieta Staniec z Centrum Zakupów dla Sądownictwa.

KOPEX
Kopex Machinery prowadzi rozmowy z trzema potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi zakupem zakładu w Wałbrzychu.

PKN ORLEN
PKN Orlen zaoferuje do 2 milionów obligacji detalicznych serii C o łącznej wartości do 200 mln zł. To trzecia seria papierów z programu na łączną kwotę 1 mld zł. Zapisy potrwają od 6 do 21 listopada. Zmienne oprocentowanie papierów dłużnych serii C oparte będzie o sumę sześciomiesięcznego WIBOR-u powiększonego o marżę w wysokości 1,4%. Odsetki naliczane będą od pierwszego dnia sprzedaży, a ich wypłata następować będzie co 6 miesięcy. Agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała spółce rating na poziomie "A-" dla planowanej emisji obligacji.

Wojas   
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w październiku 2013 r. wyniosły 26,2 mln zł (+20,5% r/r). W okresie styczeń – październik 2013 skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 153,5 mln zł (+14,2% r/r).
BM BPH Październik to tradycyjnie najlepszy miesiąc dla obuwniczego detalisty, progresja w minionym miesiącu stanowi drugi z rzędu miesiąc dwucyfrowego tempa wzrostu obrotów. Październikowa dynamika wygląda nieźle na tle konkurencji, dla porównania największy gracz na rynku krajowym (CCC) zaraportował za październik dynamikę na poziomie 10% r/r ale już narastająco po 10 miesiącach br. wzrost przychodów o 18,3% r/r. Wojas opublikuje sprawozdanie za 3Q w dniu 14 listopada.

AB PL   
AB poda dobre wyniki za pierwszy kwartał roku obrotowego 2013/2014 i nie boi się konsensusu rynkowego - poinformował prezes A. Przybyło. Dodał, że spółka zamierza w najbliższych latach rozwijać segment dystrybucji zabawek poprzez nowo przejętą spółkę Rekman. Spółka nie przewiduje wypłaty dywidendy w tym roku (z zysku za rok obrotowy 2012/2013).
BM BPH Spółka opublikuje sprawozdanie za 1Q roku obrachunkowego 2013/2014 (3Q roku kalendarzowego) w dniu 14 listopada. Przywołany przez prezesa konsensus (wg PAP) zakłada, że grupa wykaże 11,4 mln zł zysku netto (+22,6% r/r), 17 mln zł zysku operacyjnego (+43,1% r/r), 19,4 mln zł EBITDA (+35,4% r/r) przy obrotach na poziomie 1 354 mln zł (+20,6% r/r). Przychody przejętego przez AB dystrybutora zabawek – firmy Rekman – za 2012 r. to ~30 mln zł. Jak poinformował prezes Przybyło, przejęty podmiot jest rentowny a marże w segmencie zabawek są zdecydowanie lepsze niż w podstawowej działalności AB. W ciągu najbliższych 3 lat AB oczekuje wzrostu przychodów z segmentu zabawek w tempie około 2,5 raza.

GINO ROSSI   
Spółka opublikowała wyniki październikowej sprzedaży.
BM BPH Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w październiku 2013 r. wyniosły 20 mln zł (+3% r/r). W okresie styczeń – październik 2013 skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 170,7 mln zł (+7% r/r). Segment obuwniczy wykazał w październiku 13 mln zł przychodów (+11%), z czego detal 10,9 mln zł (+39% r/r) a hurt 2 mln zł (-47% r/r). Przychody segmentu modowego (Simple) spadły do 7,1 mln zł (-9% r/r). Gino Rossi opublikuje sprawozdanie za 3Q w dniu 14 listopada.

INTROL   
Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za 3 kwartał 2013 r.
BM BPH Po 3 kwartałach’13 Grupa Introl miała 250 mln zł przychodów (-1,6% r/r), EBITDA spadła do 15,3 mln zł (-10,9% r/r), EBIT do 10,7 mln zł (-17,6% r/r), a zysk netto wzrósł do 7,6 mln zł (+10,4% r/r). W samym 3 kwartale’13 przychody pozostały w nieznacznie negatywnym trendzie osiągając poziom 85,1 mln zł (-3,7% r/r). W tym okresie na poziom przychodów pozytywnie oddziaływała sprzedaż zagraniczna (+4,7% r/r), która odpowiadała za niecałe 9 mln zł (10,6% ogółu sprzedaży wobec 9,7% w 3 kwartale’12) – tu spółka wymienia korzystny wpływ kursu złotego. Sprzedaż krajowa, mająca główny udział w sprzedaży ogółem (89,4%) spadła o 4,6% r/r do 76,1 mln zł. Spadek sprzedaży w 3 kwartale powiązany był z dalsza erozją marż na poziomie wyniku operacyjnego i netto, co przełożyło się na EBITDA (7,4 mln zł) gorszy o 9,3% r/r, EBIT (5,8 mln zł) spadający o 12,3% r/r i zysk netto na poziomie 3,7 mln zł (-15,5% r/r). Spółka ponadto na podstawie prognoz dotyczących krajowej produkcji budowlano-montażowej niekorzystnie postrzega otoczenie. Jednocześnie spółka zaznaczyła, iż 3 kwartał ustabilizował portfel zamówień, a Grupa nie wyklucza dalszego rozwoju poprzez akwizycje, szczególnie podmiotów z sektora usługowego.

... więcej informacji w załączniku


BM BPH

kk


Notowania ABPL
Notowania ASSECOBS
Notowania FEERUM
Notowania GINOROSSI
Notowania INGBSK
Notowania INTEGERPL
Notowania INTROL
Notowania KOPEX
Notowania LOTOS
Notowania PKNORLEN
Notowania SECOGROUP
Notowania WIG20
Notowania Wojas
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda