BM BPH: Trend boczny na Książęcej

26.04.2013 09:21  Komentarze giełdowe
Sesja
Niejednoznaczna środowa sesja na amerykańskiej giełdzie w oczywisty sposób nie mogła przełożyć się na wyznaczenie klarownego impulsu do działania warszawskich inwestorów. Notowania rozpoczęły się zgodnie z utartym schematem w tym tygodniu, to znaczy od w miarę optymistycznego otwarcia, szybkiego, po kilku minutach handlu osiągnięcia dziennego maksimum przez indeks WIG20 na poziomie 2 296 pkt. Następnie strona podażowa przejęła tradycyjnie inicjatywę w swoje ręce i indeks największych polskich spółek zanurkował do poziomu sesyjnego minimum (2 268 pkt) już w drugiej godzinie notowań akcji. Na szczęście to było wszystko na co było stać niedźwiedzie i byki mogły przystąpić do odrabiania strat. Nieliczne dane napływające ze światowej gospodarki tym razem wsparły stronę popytową (m. in. mniejsza od oczekiwań liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych za poprzedni tydzień). Ostatecznie indeks warszawskich blue chipów zakończył dzień na symbolicznym jednopunktowym plusie (2 288 pkt.) z obrotami sięgającymi prawie 750 milionów złotych. Najlepiej z dużych spółek radziły sobie walory Boryszewa i Tauronu, których notowania wzrosły o ponad cztery procent.
 
Sytuacja techniczna
Ruch o 150 pkt na indeksie szerokiego rynku zupełnie nie zmienia sytuacji taktycznej. Mozolna kontynuacja ruchu nie przyniosła żadnych spektakularnych osiągnięć a na wykresie pojawiła się trzecia z rządu niska świeca z dłuższym, dolnym cieniem. Popyt zdołał co prawda zanegować wymowę ostatniej spadkowej luki ale nie był już zmotywowany do pokonania połowy korpusu z 18.04, który to opór już od pięciu sesji powstrzymuje bycze zakusy. Dodatkowo, wobec pokaźnego dorobku podaży, tak rachityczne ruchy nie są w stanie przełożyć się na wyraźniejsze odreagowanie. Niewątpliwym osiągnięciem kupujących jest jednak fakt obrony skośnego wsparcia oraz lokalnego minimum (w zbiegu z luką z września 2012 r.). Dywegencyjne zachowanie szybkich oscylatorów wciąż wspiera próby mobilizacji w obozie kupujących, jednak te okażą się sukcesem w momencie gdy klarowną tendencję spadkową zobrazowaną średnioterminowym kanałem przestanie wspierać zachowanie oscylatora siły. 
 
Radpol
Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1Q. WZA spółki zadecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 5,1 mln zł, tj. 0,20 zł na akcję. Dniem dywidendy ustalono 23 lipca 2013 r a termin wypłaty dywidendy ustalono na 2 września 2013 r. 
BM BPH Wyniki producenta wyrobów termokurczliwych w 1Q uległy wyraźnemu pogorszeniu względem analogicznego okresu 2012 r. Chociaż przychody grupy wzrosły do blisko 29 mln zł (+5,5% r/r), to towarzyszył temu również istotny wzrost kosztów. I tak już na pierwszym poziomie marży grupa odnotowała uszczerbek (-2,7 p.p.), co spowodowało spadek wyniku brutto na sprzedaży do 7,2 mln zł z 7,6 mln zł przed rokiem. Wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (łącznie aż o 30% r/r), skutkował spadkiem wyniku operacyjnego grupy o blisko 31% r/r, do poziomu ledwie 2,1 mln zł. Dodatkowo, koszty finansowe (netto w wysokości 0,8 mln zł, podczas gdy przed rokiem przychody przewyższyły koszty) spowodowały spadek zysku netto do 0,6 mln zł z 3,5 mln w 1Q 2012 (-82% r/r). Na tle niekorzystnych tendencji w rachunku wyników pocieszająco wygląda przeszło 3,3 mln zł przepływów wygenerowanych z działalności operacyjnej (przed rokiem było to 1,4 mln zł). Po wynikach akcje spółki są kwotowane przy p/e=21,3. Dywidenda w wysokości 0,20 zł na akcję implikuje yield na poziomie 2,5% brutto. Przed rokiem spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 0,47 zł na akcję.
 
BZWBK
Bank planuje, że w 2013 roku porównywalny zysk netto banku będzie wyższy niż w 2012 roku. Spółka planuje w 2013 roku poprawę marży odsetkowej - poinformował Mateusz Morawiecki, prezes banku. Dodał, że bank, który w I kwartale 2013 roku poniósł 26,5 mln zł kosztów integracji z Kredyt Bankiem, szacuje, że w kolejnych kwartałach 2013 roku koszty te mogą być wyższe.
 
MILLENNIUM
Bank Millennium ocenia, że na koniec 2013 roku wskaźnik kosztów do dochodów spaść może do około 55%, a cel 50% może osiągnąć przed 2015 roku, czyli szybciej niż planował wcześniej - poinformował Bogusław Kott, prezes banku. Bank Millennium chce w kolejnych miesiącach sprzedawać kredyty gotówkowe za około 150 -160 mln zł. Spółka ocenia, że w kolejnych kwartałach poziom kosztów ryzyka może być zbliżony do I kwartału 2013 roku, kiedy wyniósł 52 p.b.
 
PKNORLEN
Spółce sprzyja wzrost marż petrochemicznych, ale problemem jest presja na wolumeny. Spółka liczy, że w maju, czerwcu sytuacja się poprawi - poinformował Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes PKN Orlen. W drugim kwartale 2013 roku rośnie marża petrochemiczna, marża rafineryjna i dyferencjał. PKN Orlen podtrzymuje, że planuje sprzedaż kolejnej transzy zapasów ropy w drugim kwartale 2013 rok.
 
KOV
Przejęcie przez Kulczyk Oil Ventures kanadyjskiej spółki poszukiwawczo-wydobywczej Winstar Resources i debiut na giełdzie w Toronto nastąpi w czerwcu – poinformował Dariusz Mioduski, przewodniczący rady dyrektorów KOV. Program inwestycyjny w Tunezji, gdzie Winstar wydobywa ropę, zakłada wydanie kilkudziesięciu milionów dolarów w ciągu 2-3 lat i znaczący wzrost produkcji.
 
KĘTY
ZWZ Grupy Kęty zdecydowało o wypłacie w formie dywidendy ok. 55,77 mln zł z zysku netto za 2012 r. - poinformowała spółka w komunikacie.
BM BPH Zatwierdzona przez ZWZ wypłata dywidendy oznacza dywidendę na akcję w kwocie około 6,04 zł, co oznacza stopę dywidendy na poziomie 4,3%
 
4FUN MEDIA
Akcjonariusze 4fun Media zdecydowali o wypłacie w formie dywidendy z zysku za 2012 r. ok. 10,04 mln zł, czyli 2,5 zł na akcję. Kwota ta jest wyższa od rekomendacji zarządu.
BM BPH Dywidenda w kwocie 2,5 zł/akcję oznacza stopę dywidendy na poziomie 11,97%.
 
ELBUDOWA
ZWZ Elektrobudowy zdecydowało o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 rok.
BM BPH Dywidenda w kwocie 2 zł/akcję oznacza stopę dywidendy na poziomie 1,6%.
 
EUROTEL
ZWZ Eurotelu zdecydowało o wypłacie w formie dywidendy blisko 6 mln zł z zysku za 2012 r., czyli 1,6 zł na akcję.
BM BPH Dywidenda w kwocie 1,6 zł/akcję oznacza stopę dywidendy na poziomie 8,4%.
 
QUERCUS TFI
ZWZ Quercus TFI zdecydowało o wypłacie w formie dywidendy za 2012 r. ok. 12,79 mln zł, czyli 0,18 zł na akcję.
BM BPH Dywidenda w kwocie 0,18 zł/akcję oznacza stopę dywidendy na poziomie 5,8%.
 
PZU
Proponowanym dniem ustalenia prawa do 29,7 zł dywidendy na akcję z zysku PZU jest 23 sierpnia, a dniem jej wypłaty 12 września - poinformowało PZU w projektach uchwał na WZ, zwołanego na 23 maja.
 
STALPROFIL
Zarząd spółki zarekomenduje wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku na poziomie 0,14 zł na akcję.
BM BPH Proponowana przez zarząd dywidenda w kwocie 0,14 zł/akcję oznacza stopę dywidendy na poziomie 1%.
 
Unibep
Spółka chce przeznaczyć z zysku netto za 2012 rok 4,08 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy, co daje 12 groszy dywidendy na akcję.
BM BPH Proponowana dywidenda w kwocie 0,12 zł/akcję oznacza stopę dywidendy na poziomie 2%.
 
ASSECO SEE
Obecny portfel zamówień Asseco South Eastern Europe ma wartość 67,8 mln euro wobec 72,5 mln euro przed rokiem - poinformował Piotr Jeleński, prezes spółki. ASEE liczy, że w II kwartale wynik operacyjny będzie podobny lub trochę wyższy r/r. Negocjuje przejęcie w Turcji.
 
ZYWIEC
Grupa Żywiec ocenia, że 2013 r. nie będzie łatwy dla producentów piwa. Mimo to spółka liczy na wzrost sprzedaży, zarówno pod względem wielkości jak i wartości, w sezonie piwnym, który właśnie się rozpoczął i potrwa do października - poinformował Sebastian Tołwiński, rzecznik prasowy grupy.
 
MAKARONY
Grupa Makarony Polskie prognozuje, że tegoroczny zysk netto wyniesie 2,865 mln zł, a przychody 144,83 mln zł.
 
Warimpex
Warimpex spodziewa się lepszych rok do roku wyników w I kwartale 2013 roku. Będzie to efektem sprzedaży hotelu angelo w Monachium oraz wysokiego, jak na tę porę roku, obłożenia hoteli spółki - powiedział Alexander Jurkowitsch, członek zarządu Warimpeksu. Dodał, że na całoroczny wynik patrzy z optymizmem.
 
Talex
Akcjonariusze firmy informatycznej Talex zdecydowali o wypłacie w formie dywidendy ponad 900 tys. zł, czyli 30 groszy na akcję.
BM BPH Dywidenda w kwocie 0,18 zł/akcję oznacza stopę dywidendy na poziomie 3,8%.
 
INTERFERIE
ZWZ Interferii zdecydowało o wypłacie w formie dywidendy ok. 1,46 mln zł z zysku za 2012 r., czyli 0,1 zł na akcję.
BM BPH Dywidenda w kwocie 0,1 zł/akcję oznacza stopę dywidendy na poziomie 2%.
 
KOMPUTRONIK
Komputronik zanotował w IV kwartale roku obrotowego 2012/2013 znacząco wyższą dynamikę wzrostu przychodów niż zysku handlowego - poinformował Wojciech Buczkowski, prezes Komputronika. Dodał, że spółka nie planuje obecnie publikowania prognozy na rok obrotowy 2013/2014.
 
ECHO
Echo Investment sprzedało centra handlowe w Tarnowie, Radomiu oraz Piotrkowie Trybunalskim za łączną kwotę 66,5 mln euro netto.
 
Police
ZWZ Polic zdecydowało o wypłacie w formie dywidendy 50,25 mln zł z zysku za 2012 r., czyli 0,67 zł na akcję.
BM BPH Dywidenda w kwocie 0,67 zł/akcję oznacza stopę dywidendy na poziomie 3,3%.
 
MOL
Akcjonariusze MOL-a zdecydowali o wypłacie w formie dywidendy 46 mld HUF, czyli ok. 460 HUF na akcję - wynika z treści uchwał podjętych przez walne spółki.
BM BPH Dywidenda w kwocie 460 HUF/akcję oznacza stopę dywidendy na poziomie 2,9%.
... więcej informacji w załączniku
 
BM BPH

kk

 


Notowania AssecoSEE
Notowania BZWBK
Notowania ECHO
Notowania Erbud
Notowania EUROTEL
Notowania INTERFERI
Notowania KETY
Notowania KOMPUTRON
Notowania KOV
Notowania MAKARONPL
Notowania MILLENNIUM
Notowania MOL
Notowania PKNORLEN
Notowania Police
Notowania PZU
Notowania QUERCUS
Notowania Radpol
Notowania STALPROFI
Notowania Talex
Notowania Unibep
Notowania Warimpex
Notowania WIG20
Notowania ZYWIEC
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda