BM BPH: Widmo bezsilności nad warszawskim parkietem

23.04.2012 09:29  Komentarze giełdowe
Sesja
Początek piątkowych notowań na parkietach europejskich zapowiadał się dobrze. Korzystnie dla kupujących ułożyła się sesja w Azji, najważniejszy był fakt wzrostów na giełdzie w Szanghaju. To pomogło powstrzymać trwające dwa dni spadki i giełdy na Starym Kontynencie otworzyły się neutralnie. Z dalszymi ruchami czekano na publikację wskaźnika Ifo w niemieckim biznesie za kwiecień, a gdy ten okazał się minimalnie lepszy od prognoz (109,9 vs 109,6 pkt) strona popytowa uzyskała przewagę i utrzymała ją do końca dnia. Wobec optymistycznych nastrojów na zachodzie dziwi nieco postawa inwestorów na warszawskim parkiecie. Ci kompletnie nie uwierzyli w odbicie na rynkach globalnych i z zakupami postanowili poczekać na kolejny tydzień. W rezultacie WIG20 najmocniejszy był rano, kiedy to chwilami przebywał na plusach. Później trwało systematyczne osuwanie, które w późnych godzinach sesji zaprowadziło indeks przeszło 1% poniżej odniesienia. Sytuację uratowało dodatnie otwarcie na Wall Street i słaby popyt zdobył się na wysiłek doprowadzając WIG20 do zamknięcia -0,5% (2222 pkt). Ostateczny obrót wyniósł 413 mln PLN. Na usprawiedliwienie inwestorów z WGPW można przytoczyć fakt, że po weekendzie będą bogatsi o doniesienia ze szczytów G20 i MFW.

Sytuacja techniczna
Ostatnia sesja w minionym tygodniu przebiegała pod znakiem spadków kursu indeksu WIG. Na wykresie świecowym pojawił się czarny korpus, który swym zasięgiem testował wsparcie w postaci minimów kursu z 11 kwietnia na 39 961 pkt. Kurs indeksu naruszył lekko wsparcie na 40 273 pkt, a jeśli ono pęknie, to na wykresie utworzy się formacja podwójnego szczytu, co oznacza, że minimalny potencjalny zasięg spadku kursu indeksu zniósłby jego wartość w okolice 38 000 pkt. Tam z kolei przebiega aktualnie linia trendu wzrostowego, zapoczątkowanego minimami z drugiej połowy września ub. roku. W perspektywie średniego okresu, układ sił rynkowych jest wyrównany, o czym informuje ADX poruszający się poniżej poziomu 20. Jednak w ostatnich dniach oscylator ten zaczyna wzrastać i jest już o krok od wygenerowania sygnału sprzedaży (na co wskazuje układ linii kierunkowych +DI oraz –DI). Gdyby kurs indeksu wybił się powyżej 40 800 (gdzie przebiega linia trendu spadkowego zapoczątkowanego latem ub. roku) to sytuacja techniczna uległaby zdecydowanej poprawie.

IMPEXMETAL
Zarząd spółki podjął 20 kwietnia 2012r. uchwałę w sprawie rekomendowania ZWZA spółki wypłaty dywidendy z zysku netto za 2011r. w wysokości 0,20 zł na jedną akcję. Łączna kwota zaproponowana przez zarząd z przeznaczeniem na dywidendę dla wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę wynosi 40 mln zł. Zysk netto spółki za 2011r. wyniósł 56 356 tys. zł.
BM BPH Proponowana dywidenda w wysokości 0,20 zł/akcję oznacza stopę dywidendy na poziomie 4,8%.

MAKARONY POLSKIE
Spółka poinformowała o zamiarze jej połączenia ze spółką Stoczek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Połączenie ma być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki Stoczek na spółkę Makarony Polskie Spółka Akcyjna.

Ciech
Spółka opublikowała wyniki za 1Q 2012 r. Przychody wyniosły 1 172,6 mln zł, EBIT 71,8 mln zł a zysk netto 10,7 mln zł.
BM BPH W 1Q 2012 r. sprzedaż była o 4,5% wyższa niż w analogicznym okresie w 2011 r. Zysk operacyjny wzrósł o 70% co przełożyło się na 446% wzrost wyniku netto. Spółka podała, że pozytywnie na wyniki wpłynął m.in. wzrost sprzedaży krajowego przemysłu chemicznego, przyśpieszenie tempa wzrostu sprzedaży krajowej produkcji budowlano-montażowej, wzrost cen sody kalcynowanej na rynkach europejskich o minimum kilka procent oraz wzrost cen głównych produktów dywizji organika (TDI, żywice). Pozytywnym czynnikiem było też utrzymanie się wysokiego poziomu rynkowych cen siarki oraz podpisanie umowy na dzierżawę elektrociepłowni przez spółki grupy Soda Deutschland Ciech z Vasa Kraftwerke-Pool GmbH&Co. Prezentowane wyniki uwzględniają również zdarzenia jednorazowe jakimi były m.in.: przychody Sody Polskiej Ciech Sp. z o.o. z tytułu transakcji zamiany uprawnień EUA na certyfikaty CER i ERU, ze sprzedaży kawern w Grupie Soda Deutschland Ciech oraz wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej. Konsensus rynkowy /PAP/ zakładał osiągnięcie sprzedaży na poziomie 1 119 mln zł, EBIT 31,6 mln zł i 5,5 mln zł zysku netto. Wyniki są lepsze od konsensusu rynkowego w szczególności w kategorii EBIT i zysk netto.

KALENDARIUM
Dane makro

08:58 Francja- indeks PMI dla przemysłu w kwietniu (poprzednio: 46,7, konsensus: 47,1)
08:58 Francja - indeks PMI dla usług w kwietniu (poprzednio: 50,1, konsensus: 50,1)
09:28 Niemcy - indeks PMI dla przemysłu w kwietniu (poprzednio: 48,4, konsensus: 49)
09:28 Niemcy - indeks PMI dla usług w kwietniu (poprzednio: 52,1, konsensus: 52,3)
09:58 Strefa euro - indeks PMI dla przemysłu w kwietniu (poprzednio: 47,7, konsensus: 48)
09:58 Strefa euro - indeks PMI dla usług w kwietniu (poprzednio: 49,2, konsensus: 49,3)

Wydarzenia w spółkach
     
Centrum Klima - termin ustalenia prawa do 0,5 zł dywidendy na akcję
Vistula – walne zgromadzenie w sprawie emisji nie więcej niż 22.310.270 akcji serii K z prawem poboru
Resbud - początek zapisów w wezwaniu do sprzedaży 5.151 akcji spółki

BM BPH

kk


Notowania Ciech
Notowania IMPEXMET
Notowania MAKARONPL
Notowania WIG20
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda