BM BPH: Zaskakująca decyzja EBC

08.11.2013 09:31  Komentarze giełdowe
Środowe wzrosty na Wall Street nie miały swojego odbicia na warszawskim parkiecie. Na otwarciu WIG20 spadł o 0,87% do poziomu 2 524 pkt, a WIG o 0,18%. Powodem słabego otwarcia było przede wszystkim odcięcie od kursu PZU zaliczkowej dywidendy jak również gorsze od prognoz wyniki za III kw. Banku Handlowego.

Przez pierwsze godziny głownie za sprawą walorów polskiego ubezpieczyciela indeks blue chip odrobił część strat i utrzymywał się na 0,5 procentowym minusie. Opublikowana o godz. 13-tej gorsza od prognoz produkcja przemysłowa w Niemczech (-0,9%, a oczekiwano -0,2%) wyraźnie uskrzydliła stronę podażową. W konsekwencji indeks największych spółek spadł do poziomu 2 519 pkt. Kolejne godziny to mozolna próba odrabiania strat. Gdy przed 14-tą poznaliśmy zaskakującą decyzje Europejskiego Banku Centralnego odnośnie obniżenia stóp procentowych indeks WIG20 „wystrzelił” gwałtownie w górę będąc nawet przez chwilę „nad kreską”. Euforia nie trwała jednak zbyt długo. Opublikowany za Oceanem lepszy od prognoz odczyt PKB nie powstrzymał realizacji zysków i ostatecznie WIG20 zamknął się na poziomie 2 527 pkt, co oznaczało spadek o 0,75%, WIG stracił 0,26% przy obrotach wynoszących ponad 751 mln zł.

Na indeksie szerokiego rynku nudnawa sesja; najlepszą charakterystyką czwartkowych „emocji” jest niska świeca a la doji obrazująca rynkowe niezdecydowanie. Rynek utknął w zakresie wyznaczonym wtorkowym, czarnym korpusem i póki co żadna ze stron nie wykazuje większej woli do przeprowadzenia bardziej zdecydowanego ataku. W efekcie, kluczowy krótkoterminowy opór stanowi wciąż wąska luka spadkowa sprzed trzech dni, natomiast, na południu istotne wsparcie broniące dostępu do górnego bandu średnioterminowego trendu wzrostowego to wtorkowe minimum. Szybkie oscylatory wciąż w spadkowej trajektorii – póki co nie widać sygnałów zmiany krótkoterminowej tendencji. Na tym tle jedynie średnioterminowy ADX podkreśla wciąż przewagę popytu.

Spółki

PEKAO

Bank opublikował skonsolidowane wyniki za III kwartał.
BM BPH W trzecim kwartale bank odnotował spadek wyniku z tytułu odsetek o 11,8% r/r do 1 064,2 mln zł, przy czym rynek oczekiwał spadku jedynie do 1 090,8 mln zł. Z kolei wynik prowizyjny wzrósł o 4,3% r/r do 575,7 mln zł, co z kolei okazało się być lepszym rezultatem niż oczekiwania rynkowe w kwocie 567,8 mln zł. Bank poprawił także saldo odpisów, które w minionym kwartale wyniosło 169,3 mln zł (spadek o 5,6% r/r) i było praktycznie zgodne z oczekiwaniami rynku. Zaraportowane koszty ogółem spadły o 4,3% r/r do 868 mln zł, przy konsensusie wynoszącym 895 mln zł. W analizowanym okresie bank zarobił brutto 813,7 mln zł, co stanowi spadek o 18,3% r/r i jest wartością o 2,7% wyższą niż oczekiwania. Na poziomie netto spółka zarobiła 655,4 mln zł (o 17,9% mniej niż przed rokiem), także w tym przypadku bank pobił oczekiwania rynkowe w kwocie 641,6 mln zł. W okresie trzech kwartałów wynik odsetkowy zmniejszył się o 8,5% r/r do 3 280,7 mln zł, wynik prowizyjny wzrósł o 1,2% r/r do 1 701,1 mln zł, a zysk netto spadł o 6,8% r/r do 2 062,7 mln zł. W bieżącym roku bank odnotował spadek rentowności kapitałów (ROE) do 12,4% z 14% w analogicznym okresie 2012 r. W okresie ostatnich trzech kwartałów marża odsetkowa zmniejszyła się z 3,5% w roku poprzednim do 3,2%. Pogorszył się także wskaźnik kosztów do dochodów, który w bieżącym roku wynosi 44,9% wobec 44,4% zanotowanych w trzech kwartałach 2012 r. Bank poprawił współczynnik wypłacalności, który na koniec września wyniósł 19,4% wobec 18,5% przed rokiem. W ciągu roku zatrudnienie zmniejszyło się o 484 osoby do 17 068 pracowników.

JSW
Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za 3 kwartał 2013 r.
BM BPH Za 3 kwartały br. Grupa miała 5,79 mld zł przychodów (-16,3% r/r), EBITDA spadła do 1,06 mld zł (-50,2% r/r), EBIT do 172,5 mln zł (-87,2% r/r), a zysk netto do 71,7 mln zł (-83% r/r). W samym 3 kwartale negatywne tendencje na poziomie sprzedaży przyspieszyły, przychody wyniosły 1 678,7 mln zł (26,5% r/r), przy czym rynkowy konsensus zakładał realizację podobnego scenariusza (średnia oczekiwań to 1 693 mln zł przychodów). Za ujemną dynamikę sprzedaży niemal w całości odpowiadała cena surowca gdyż zarówno produkcja węgla koksowego jak i węgla energetycznego za pierwsze 3 kwartały 2013 r. były zbliżone w ujęciu r/r (węgiel energetyczny -3,3% r/r). Produkcja koksu spadła o 3% r/r. Ceny sprzedaży w tym okresie w przypadku węgla koksowego spadły o 28,1% r/r, węgla energetycznego o 14,7% r/r, a koksu o 24,2% r/r. Presja na ceny surowca wynikała z otoczenia makro – produkcja stali w Polsce po 3 kwartałach spadła o 8,8% r/r o ok. 8% spadły ceny stali. Spadek sprzedaży pociągnął za sobą w 3 kwartale słabszy o 62,5% r/r wynik EBITDA (220,6 mln zł). Na poziomie operacyjnym JSW miała stratę w wysokości 86,1 mln zł (wobec +317,5 mln zł w 3 kwartale’12), wobec konsensusu zakładającego -96,3 mln zł. Strata netto wyniosła 95,1 mln zł (wobec zysku 247,1 mln zł w 3 kwartale’12), co okazało się nieco lepszym od konsensusu wynikiem zakładającym -98,9 mln zł. W pierwszych 3 kwartałach nakłady na inwestycje rzeczowe wyniosły 1268,3 mln zł. W komunikacie prasowym prezes spółki zapowiedział, iż jest szansa, że Grupa na koniec roku wypracuje zysk netto, co byłoby zgodne z rynkowym konsensusem, który zakłada 80,7 mln zł (Reuters) zysku netto za 2013 r. /konsensus za 3 kwartał’13 PAP/

Eurocash
Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za 3Q 2013 r.
BM BPH Opublikowane wyniki rozjechały się z konsensusem. Handlowa grupa pokazała nieznacznie mocniejszy niż oczekiwał rynek spadek obrotów – przychody w 3Q wyniosły 4 245 mln zł (-3,6% r/r). Jak wskazała spółka, głównym powodem spadku sprzedaży niekorzystne warunki rynkowe oraz zakończenie umowy współpracy z siecią sklepów Stokrotka , do której sprzedaż zrealizowana w 3Q 2012 r. wyniosła 183 mln zł. Nieznaczne pogorszenie marży na sprzedaży (o 0,1 p.p., do 10,1%) pociągnęła za sobą szybsze tempo spadku zysku brutto na sprzedaży, co w połączeniu z wyraźnym wzrostem kosztów ogólnego zarządu (+20,4% r/r) wpłynęło na spadek EBIT grupy do poziomu 85,8 mln zł (-11,8% r/r). Wynik na tym poziomie okazał się wyraźnie gorszy od średniej oczekiwań rynkowych na poziomie 93,9 mln zł. Na poziomie wyniku netto grupa wykazała 73,9 mln zł zysku (+10,7% r/r), głównie dzięki poprawie salda finansowego (-46,6% r/r). Tym samym zysk netto przebił konsensus zakładający 70 mln zł zysku netto. Przepływy operacyjne w 3Q wyniosły niespełna 90 mln zł na poziomie skonsolidowanym (wobec 208 mln zł przed rokiem). Narastająco, po 3Q br. grupa wypracowała 146,2 mln zł zysku netto (+12,9% r/r), 191,3 mln zł EBIT (-11,5% r/r), 278 mln zł EBITDA (-6% r/r) przy przychodach na poziomie 12 307 mln zł (-0,7% r/r). Przepływy operacyjne grupy po 9 miesiącach br wyniosły 400 mln zł, podczas gdy rok wcześniej ukształtowały się na poziomie 466 mln zł. Na koniec 3Q liczba hurtowni dyskontowych Eurocash Cash&Carry wyniosła 153. Sieć abc obejmowała 5 887 sklepów, a jej udział w łącznej sprzedaży Cash&Carry wyniósł od lipca do końca września 52,71%. /konsensus PAP/

TVN
Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za 3Q 2013 r. TVN spodziewa się w 2014 r. wzrostu rynku reklamy o niskiej jednocyfrowej dynamice. Spółka podtrzymuje również prognozę spadku rynku reklamy TV w 2013 r. o średniej jednocyfrowej dynamice.
BM BPH Pozytywne zaskoczenia na poziomie przychodów i wyższych pozycji rachunku wyników psuje większa od oczekiwanej przez rynek strata na poziomie wyniku netto. Kolejno; przychody telewizyjnej grupy w 3Q wyniosły 310 mln zł (-0,3% r/r), co stanowi poziom nieznacznie wyższy od oczekiwanych przez rynek 306 mln zł. Przychody segmentu nadawania i produkcji spadły o 0,4% r/r, z czego przychody kanałów TVN spadły o 1,8% r/r (do 283 mln zł). Szybsze tempo spadku kosztów własnych sprzedaży (-2,9% r/r) oraz kosztów ogólnego zarządu (-6,3% r/r) zaowocowało wykazaniem przez grupę 65 mln zł EBIT (-2,8% r/r), co stanowi poziom istotnie wyższy od średniej oczekiwań rynkowych na poziomie 52,6 mln zł. Analogicznie, również skonsolidowana EBITDA w wysokości 82,6 mln zł przebiła konsensus na poziomie 73,1 mln zł. Na poziomie wyniku netto grupa wykazała 171 mln zł straty, wobec 57,4 mln zł zysku przed rokiem, na czym zaważył znaczący wzrost kosztów finansowych w 3Q (306 mln zł wobec 99 mln zł przed rokiem) w efekcie przeprowadzonego przez grupę wcześniejszego wykup obligacji (a w efekcie spłaty wszystkich narosłych odsetek). Wskaźnik dług netto (2 223 mln zł) do EBITDA TVN na dzień koniec września wyniósł 4,4x. Jak podała spółka wzrost długu netto oraz jego stosunku do skorygowanej EBITDA w porównaniu do wyników na koniec zeszłego roku odzwierciedla głównie wpływ kosztów związanych z wczesnym wykupem obligacji Senior Notes 10,75%. Jednocześnie w wyniku pomyślnego refinansowania tych obligacji, dług brutto został obniżony o 807 milionów zł, podczas gdy średni koszt długu spadł do 7,5%. Przepływy operacyjne w 3Q wyniosły 112 mln zł, podczas gdy przed rokiem było to 62 mln zł. Narastająco, po 3Q br. grupa wykazała 250 mln zł straty netto (wobec 4,4 mln zł przed rokiem), 278 mln zł EBIT (+5,4% r/r), 338 mln zł EBITDA (+6,4% r/r) przy przychodach na poziomie 1 094 mln zł (-3,0 % r/r). Przepływy operacyjne grupy po 9 miesiącach br wyniosły 407 mln zł, podczas gdy rok wcześniej ukształtowały się na poziomie 192 mln zł. Według szacunków TVN rynek reklamy telewizyjnej w Polsce w 3Q spadł o 3,3% r/r. Udział TVN w rynku reklamy telewizyjnej netto, wzrósł do 34,5% w 3Q z 33,5% w analogicznym okresie 2012 r. /konsensus PAP/

ES-SYSTEM
Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za 3 kwartał 2013 r.
BM BPH Za 3 kwartały br. spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 113 mln zł (-2,9% r/r). Spadek sprzedaży nie przeszkodził w wypracowaniu wyraźnie lepszego w ujęciu r/r wyniku na poziomie operacyjnym (EBIT 3,1 mln zł vs 0,7 mln zł) oraz zysku netto (3,1 mln zł vs 0,2 mln zł). 3 kwartał’13 stanowił o podtrzymaniu, a wręcz pogłębieniu dotychczasowych tegorocznych tendencji. Spadek sprzedaży na poziomie 4% r/r, do 42 mln zł został przysłonięty wyraźnym wzrostem marż. Marża brutto ze sprzedaży wzrosła do 37,2%, wobec 32,3% w 3 kwartale’12. Marża EBIT podniosła się do 5,7% (o 4,2 p.p. r/r), co pomogło w wypracowaniu zysku operacyjnego na poziomie 2,4 mln zł (wobec 0,65 mln zł w 3 kwartale’12). Wyraźny wzrost dotyczył również marży netto, która w 3 kwartale’13 wyniosła 5% (+4,1 p.p. r/r) i pozwoliła na wypracowaniu zysku netto na poziomie 2,1 mln zł. Solidnie także wyglądają przepływy operacyjne, które po 3 kwartałach br. wyniosły 7,4 mln zł, a stan środków pieniężnych spółki zwiększył się do 16,6 mln zł.

ABC DATA
Spółka opublikowała wyniki finansowe za 3Q 2013 r. Przychody w omawianym kwartale br. wyniosły 1 212,2 mln zł, EBIT 18,9 mln zł a zysk netto 14,2 mln zł.
BM BPH Spółka w 3Q br. poprawiła sprzedaż o prawie 36% r/r, co wobec poprawionej marży na sprzedaży o 0,3 pp do poziomu 4,5% przełożyło się na wzrost zysku brutto o 45,3% r/r. W ujęciu skumulowanym przychody wzrosły o 42% a zysk netto zaledwie o 30%, co wynika z niższej marży na sprzedaży. Jak podaje spółka spadek marży był wynikiem głównie zwiększenia udziału eksportu w strukturze sprzedaży w porównywanych okresach oraz konserwatywnego podejścia do przeszacowania rezerw na zapasy i rabaty od dostawców. Zysk operacyjny został poprawiony o 117% w 3Q 2013 r. a w 9 miesiącach o 75,2%. Skumulowana wartość EBITDA w 9 miesiącach wzrosła o 67% r/r a po skorygowaniu wyniku na poziomie EBITDA w 2Q 2012 o rezerwy na należności SCOP, EBITDA o 60% w stosunku do roku poprzedniego. Na poziomie netto spółka osiągnęła w 3Q wynik o 182% lepszy niż w analogicznym okresie 2012 r. a w 9 miesiącach br. o 241% r/r lepszy. Według spółki na taki rezultat miały jednak wpływ zdarzenia jednorazowe występujące w obu porównywanych okresach związane z transakcjami dotyczącymi spółki SCOP Computers. Jednocześnie w sprawozdaniach finansowych za 1H 2012 r. ujęta została strata na dekonsolidacji spółki SCOP Computers oraz utworzona rezerwa na należności od spółki SCOP co obniżyło wynik netto w 2012 roku. Oczyszczony z tych zdarzeń wynik netto wzrósł o 17,7 mln PLN co stanowi 106% wzrostu.

PKN ORLEN

PKN Orlen skrócił okres przyjmowania zapisów na obligacje serii C o łącznej wartości 200 mln zł do 7 listopada z 21 listopada - poinformowała spółka w komunikacie.
Unipetrol z grupy PKN Orlen kupi od Shella 16,3% udziałów w Česká rafinérská za 27,2 mln USD.

BGŻ
BNP Paribas złożył niewiążącą ofertę zakupu 98,5% akcji BGŻ. Według przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka KNF nie odnosi się do sprawy, bo nie wpłynął jeszcze do niej żaden dokument. Komisja dopuszcza jednak koncentrację banków spoza pierwszej dziesiątki.

PKO BP
PKO BP podpisał z EVO Payments International Acquisition oraz z EVO umowę w sprawie sprzedaży 66% kapitału eService za 113,5 mln USD. Bank szacuje zysk brutto ze sprzedaży udziałów na około 377 mln zł. Transakcja ma być zamknięta na przełomie 2013 i 2014 roku.
Dodatkowo, bank poinformował, że sprzedał w 3Q 2013 r. kredyty hipoteczne za około 3,1 mld zł. W 4Q poziom sprzedaży będzie zbliżony do wyniku z 3Q, możliwy jest jednak wzrost. PKO BP liczy w 2014 roku na wyższą sprzedaż kredytów konsumpcyjnych, których kwartalnie może sprzedawać za 1,8-2,0 mld zł.

HANDLOWY
Bank Handlowy liczy w kolejnych kwartałach na utrzymanie tendencji spadających kosztów banku. Segment detaliczny ma być jednym z trzech podstawowych źródeł zyskowności banku. Bank spodziewa się, że w 4Q marża odsetkowa pozostanie stabilna w porównaniu do III kwartału.

NETIA
Netia spodziewa się, że zgodnie ze zaktualizowaną prognozą, baza usług spółki skurczy się w czwartym kwartale o 20 tys., wobec utraty 32 tys. usług w trzecim kwartale. Operator liczy, że dynamika spadku liczby usług w kolejnych kwartałach 2014 roku nadal będzie się zmniejszać.

BUDIMEX
Sprzedaż przez Budimex spółki Budimex Danwood zwiększy wynik spółki matki o około 210 mln zł, natomiast wynik grupy zwiększy się o około 200 mln zł - poinformował Prezes Budimeksu Dariusz Blocher. W jego ocenie rozpoznanie jednorazowego zysku może spowodować, że akcjonariusze będą mieli większy apetyt na dywidendę.

PA NOVA
Zarząd PA Nova chce rekomendować z tegorocznego zysku wypłatę dywidendy podobnej wielkości jak z zysku za 2011 r., kiedy przeznaczyła na ten cel łącznie blisko 5 mln zł. Spółka chce dzielić się z akcjonariuszami zyskiem także w kolejnych latach. Spółka spodziewa się, że w tym roku zanotuje wyniki podobne do zeszłorocznych. Z kolei w przyszłym roku rezultaty powinny r/r ulec poprawie. Portfel zamówień w segmencie budowlanym na 2014 r. to obecnie ok. 130 mln zł.

IMPEL
Grupa Impel może nie zrealizować celu 2 mld zł przychodów w 2014 roku, choć powinna zbliżyć się do tego pułapu. Jest to głównie efekt słabego sentymentu panującego na rynku usług ochroniarskich. Dodatkowo, spółka poinformowała o wstrzymaniu prac nad wydzieleniem z grupy segmentu związanego z bezpieczeństwem. Decyzja wynika z utrzymujących się, słabszych niż zakładano wyników segmentu.

ASBIS
Asbis spodziewa się, że w 2013 r. uzyska ponad 450 mln USD ze sprzedaży marek własnych. Na dywidendę za 2013 r. może trafić podobna część zysku spółki jak za 2012 r.

Bogdanka
Bogdanka nie zamierza angażować się kapitałowo w projekt budowy elektrowni z GdF - poinformował Zbigniew Stopa, prezes Bogdanki. Spółka spodziewa się stabilizacji lub lekkiego spadku cen węgla w przyszłym roku, natomiast nie spodziewa się znaczących zmian cen węgla w czwartym kwartale.

RONSON
Ronson szacuje, że w przyszłym roku może przekazać klientom ok. 400 lokali przy niskiej marży. Dlatego nie wyklucza, że zanotuje wówczas stratę netto. Rekordowy dla spółki powinien być z kolei 2015 r., kiedy potencjał do przekazań wynosi ok. 1.000 lokali. Spółka nadal chce wypłacać dywidendę. Spółka oczekuje, że sprzedaż w 4Q będzie lepsza niż w 3Q i w całym roku spółka znajdzie nabywców na ok. 550 mieszkań. W 2014 r. sprzedaż ma być wyższa. Deweloper może jeszcze w tym roku dokupić grunty w Warszawie. Na zakupy chce wydać 15-30 mln zł.

QUMAK
Backlog Qumaka ma obecnie wartość 807 mln zł, ale niebawem może ona przekroczyć 1 mld zł. Spółka spodziewa się dobrego IV kw., ale nie musi on okazać się lepszy r/r. Qumak chce być spółką dywidendowa, możliwe jest jednak, że planowane akwizycje mogą wpłynąć na wysokość wypłaty z zysku.

CCC
Spółka planuje wypłacić za ten rok co najmniej 1,6 zł dywidendy na akcję - poinformował na wiceprezes spółki P. Nowjalis. W 4Q 2013 roku rentowność netto CCC wyniesie "wysokie kilkanaście procent", a w całym 2013 roku 8-10 %. Tegoroczne przychody mają zdecydowanie przekroczyć 1,6 mld zł – dodał. Grupa w lutym przyszłego roku zamierza przedstawić zmodyfikowaną strategię, która uwzględniać będzie plany rozwoju na rynkach zachodnich.
BM BPH Po kolei: konsensus rynkowy (Bloomberg) zakłada nieco wyższy poziom dywidendy; 1,6 zł na akcję implikowałoby yield na poziomie ~1% brutto. Oczekiwania rynkowe na 4Q zakładają marżę netto w okolicy 15% oraz 1 625 mln zł przychodów w całym roku (+23% r/r). Zwracamy jednak uwagę, że po 10 miesiącach grupa zrealizowała 79% prognozowanych przychodów vs 83% realizacji (względem osiągniętych wyników) rok wcześniej. Nowa strategia będzie ciekawa w kontekście już zapoczątkowanej ekspansji (m. in. na rynku austriackim)

REDAN
Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w październiku 2013 r. wyniosła 40,7 mln zł i była o 9% niższa w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedniego. W ujęciu narastającym za 10 miesięcy 2013 r. sprzedaż Grupy Redan wyniosła 368 mln zł i była o 6% wyższa w ujęciu r/r. Powierzchnia całej sieci GK Redan na koniec października wyniosła 100,3 tys. m2, co oznacza 2% przyrost powierzchni handlowej r/r.

... więcej informacji w załączniku

BM BPH

kk


Notowania ABCDATA
Notowania ASBIS
Notowania BGZ
Notowania Bogdanka
Notowania BUDIMEX
Notowania CCC
Notowania ESSYSTEM
Notowania Eurocash
Notowania HANDLOWY
Notowania IMPEL
Notowania JSW
Notowania NETIA
Notowania PANOVA
Notowania PEKAO
Notowania PKNORLEN
Notowania PKOBP
Notowania QUMAK
Notowania REDAN
Notowania RONSON
Notowania TVN
Notowania WIG20
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda