BM BPH: Znowu na zielono w Warszawie

30.10.2013 09:48  Komentarze giełdowe
Niejednoznaczna poniedziałkowa sesja na Wall Street nie przeszkodziła inwestorom na parkiecie przy Książęcej w lekko pozytywnym otwarciu początku notowań w Warszawie. Samo pierwsze kwotowanie WIG20 wypadło co prawda tylko niecałe cztery punkty powyżej poniedziałkowego zamknięcia ale strona popytowa systematycznie zdobywała warszawski parkiet i jeszcze przed południem wspomniany indeks osiągnął ponad jednoprocentowy plus (2 587 pkt).

Motorami wzrostów były akcje Kernela i Lotosu, których notowania rosły nawet powyżej pięciu procent. O godzinie 13:30 opublikowano w Stanach Zjednoczonych szereg danych makroekonomicznych dotyczących między innymi sprzedaży detalicznej oraz inflacji, a pół godziny później indeks rynku nieruchomości dla 20 amerykańskich metropolii. Jednak w zasadzie nie wpłynęły one na zachowanie inwestorów zarówno w Polsce jak i w Europie Zachodniej i notowania akcji pozostawały w trendzie bocznym. Niestety późnym popołudniem nastroje uległy lekkiemu pogorszeniu i ostatecznie indeks warszawskich blue chip zamknął sesję na prawie 0,7% plusie (2 574 pkt) z obrotami przekraczającymi poziom 741 milionów złotych. Na koniec dnia z dużych spółek najlepiej wypadły walory Kernela i Lotosu, których ceny akcji wzrosły odpowiednio o 4,4% i 3,6%.

Zgodnie z oczekiwaniami we wtorek na warszawskim parkiecie doszło do wybicia. Konsolidujący się od paru dni popyt pchnął indeks wyraźnie ku 55 000 pkt, w efekcie czego nowe roczne maksimum zostało wyznaczone na poziomie 54 683 pkt. Pokonana w ten sposób została linia górnego ograniczenia półrocznego kanału wzrostowego, co otwiera drogę do dalszych wzrostów. Wczorajszy ruch potwierdziły szybkie oscylatory. RSI osiągnął już wartość 73 pkt, niebezpiecznie zbliżając się do górnego ograniczenia zakresu wahań w rynku byka. Stabilny trend podkreśla z kolei ADX, co w perspektywie dwóch ostatnich sesji może przełożyć się na próbę zaatakowania 55 000 pkt.

GPW   
Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki za III kwartał.
BM BPH W trzecim kwartale br. spółka poprawiła przychody ze sprzedaży o 5,1% r/r, które wzrosły do 69 mln zł, co było osiągnięciem minimalnie lepszym niż oczekiwania rynkowe na poziomie 68 mln zł. Za wzrost przychodów ze sprzedaży odpowiedzialny był rynek towarowy, którego przychody wzrosły z 14,79 do 18,71 mln zł, natomiast przychody ze sprzedaży generowane z rynku finansowego pozostały praktycznie na niezmienionym poziomie 49,51 mln zł. W 2012 r. nastąpiło przejęcie przez GPW kontroli nad Grupą TGE, której wyniki zostały skonsolidowane z wynikami grupy GPW od marca 2012 r. W okresie minionego kwartału marża EBIT spadła o 13,5% r/r, co pociągnęło za sobą spadek zysku operacyjnego o 9,1% r/r do 28,5 mln zł, przy czym rynek oczekiwał jeszcze mocniejszego spadku zysku do 25,1 mln zł. Koszty operacyjne spółki wzrosły z 34,44 mln zł przed rokiem do 40,24 mln zł, za co głównie odpowiadały amortyzacja (wzrost z 4,1 do 6,92 mln zł) oraz usługi obce (wzrost z 6,66 do 9,19 mln zł). Na poziomie zysku netto spółka osiągnęła wynik taki sam, jak przed rokiem (przy spadku marży netto z 39,5% do 37,6%), który wyniósł 25,96 mln zł, co było zaskakujące, gdyż oczekiwania rynkowe wskazywały na spadek zysku do 20,6 mln zł. W okresie III kwartałów przychody spółki wzrosły o 6,6% r/r do 212,92 mln zł, zysk operacyjny zmniejszył się o 6,2% r/r do 92,22 mln (przy spadającej marży EBIT z 49,3% do 43,3%), a zysk netto spadł o 1,3% r/r do 85 mln zł.

LOTOS   
Lotos szacuje, że w tym roku przeznaczy na inwestycje 0,7-0,8 mld zł. Zgodnie ze strategią, w przyszłym roku CAPEX wyniesie ok. 1 mld zł - poinformował P. Olechnowicz, prezes spółki. Lotos nie spodziewa się znaczącej poprawy sytuacji makroekonomicznej w przyszłym roku, ale powoli powinny następować korzystne zmiany w otoczeniu - dodał M. Machajewski, wiceprezes spółki. Jego zdaniem, dołek - jeśli chodzi o marże rafineryjne - już minął. Lotos w listopadzie może poinformować o ewentualnych przejęciach aktywów na szelfie norweskim. W przyszłym miesiącu zdecyduje też, czy będzie realizowane feasibility study dla projektu petrochemicznego. Lotos może w przyszłym roku zdecydować o całkowitej lub częściowej sprzedaży Lotosu Kolej. Trwają analizy dotyczące zbycia także innych spółek z grupy - poinformowali przedstawiciele Grupy Lotos.
BM BPH Odnośnie możliwości zbycia aktywów kolejowych; zainteresowane akwizycją Lotos Kolei jest PKP Cargo, dla którego ekspansja poprzez przejęcia innych podmiotów w atrakcyjnych segmentach rynku, takich jak produkty petrochemiczne jest jednym z kluczowych elementów strategii. Lotos Kolej w 2012 r. dysponowała parkiem około 3,6 tys. wagonów (głównie do przewozów produktów ropopochodnych), oraz blisko 100 lokomotywami. W roku 2012 Lotos Kolej przewiozła ogółem ponad 10,5 mln ton, z czego na potrzeby kontrahentów spoza GKL przewieziono ponad 4,4 mln ton. Wg pracy przewozowej udział Lotos Kolej w rynku przewozów w 2012 r. wyniósł 8,21%, co pozwoliło wyprzedzić Grupę CTL z udziałem 6,69%.

PGNIG   
PGNiG testuje przepływ gazu przez punkt wyjścia Hermanowice na granicy polsko-ukraińskiej. Spółka podpisała z ukraińską firmą DTEK Trading umowę na sprzedaż gazu, w ramach testowania możliwości transportu gazu tą drogą.

JSW   

Podziemny pożar, przejawiający się podwyższonymi stężeniami tlenku węgla, wyłączył z eksploatacji jedną z sześciu ścian wydobywczych w kopalni Pniówek. Z tego powodu do końca roku JSW nie wydobędzie ok. 50 tys. ton węgla koksowego.

BZWBK   
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju jest w trakcie procesu sprzedaży 599 936 akcji BZ WBK stanowiących 0,64% udziałów w jego kapitale – poinformował Bloomberg.

ALIOR   
Zwołane na 28 listopada walne zgromadzenie Alior Banku zdecyduje o emisji do 6 358 296 akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - poinformował bank w projektach uchwał.
BM BPH Szybki proces podniesienia kapitału stanowi zasadniczo pochodną wdrożenia przez Bank w ostatnich dniach oczekiwań KNF odnośnie metody rozpoznawania przychodów z bancassurance, co w ocenie zarządu obniży wynik netto w 3Q 2013 r. o około 105 mln zł oraz spowoduje obniżenie poziomu kapitałów własnych o około 330 mln zł oraz obniżenie współczynnika Tier 1 o około 2,3% (tj. z poziomu 14,54% do około 12,24%) na dzień 31.12.2012 r. Zwracamy uwagę, że emisja akcji serii G (stanowiących maksymalnie 10% aktualnego KZ) odbędzie się w ramach subskrypcji prywatnej (z pozbawieniem prawa poboru), co zarząd tłumaczy koniecznością szybkiego przeprowadzenia całego procesu.

HAWE

Hawe będzie chciało po przejęciu kontroli nad Mediatelem wnieść do niego aportem spółkę zależną, Hawe Telekom. Powstały podmiot ma finansować inwestycje w infrastrukturę światłowodową. Liczy na wsparcie Polskich Inwestycji Rozwojowych i dostawców sprzętu telekomunikacyjnego - poinformował M. Falenta, główny akcjonariusz Hawe.

Rafako   
Rafako podjęło decyzję o rezygnacji ze współpracy z CPECC i NCPE w ramach kontraktu w Jaworznie - podało Rafako w komunikacie. Zawarcie przez Rafako porozumień ws. budowy bloków w Opolu poprawia sytuację finansową spółki i będzie miało wpływ na wyniki za 2013 r. Dzięki porozumieniom spółka będzie miała możliwość zdobycia gwarancji i realizacji kolejnych projektów, w tym w Jaworznie - poinformował PAP wiceprezes spółki Jarosław Dusiło.

Warimpex   
Warimpex wyemitował trzyletnie obligacje zamienne o łącznej wartości nominalnej 16,5 mln zł oraz obligacje korporacyjne o wartości łącznej 8,5 mln zł.

AC AUTOGAZ   
Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za 3Q.
BM BPH W 3Q przychody producenta i dostawcy modułów elektronicznych i mechanicznych samochodowych instalacji gazowych wzrosły o 18,2% r/r, osiągając poziom 42,7 mln zł. Delikatna poprawa marżowowści (+1,6 pp na poziomie EBITDA) przełożyła się na wzrost EBITDA do 9,7 mln zł (+27,1% r/r) oraz wyniku operacyjnego do poziomu 8,4 mln zł (+26,2% r/r). Zysk netto spółki w 3Q ukształtował się na poziomie 6,6 mln zł (-4,6% r/r), przy czym przed rokiem pozytywny wpływ na wynik netto miało wykazanie zysku ze zbycia inwestycji w wysokości 1,8 mln zł. Z wyłączeniem tego one-offu, zysk netto wzrósł o ~18% r/r, przy utrzymaniu marży netto na poziomie ~15,5%. Przepływyw z działalności operacyjnej w 3Q wyniosły 9,8 mln zł wobec 4,2 mln zł przed rokiem. Narastająco, po 3Q spółka wypracowała 23 mln zł zysku netto (jak przed rokiem), 28,2 mln zł zysku operacyjnego (+5,5% r/r), 31,8 mln zł EBITDA (+8,7% r/r) przy 133,5 mln zł przychodów (+4% r/r).

Bumech   
ZWG może za 2-3 lata połączyć się z Bumechem, a już w 2014 roku fuzja może objąć Bumech i spółki zależne ZWG - poinformował M. Falenta, największy akcjonariusz ZWG.

NTT SYSTEM   
Spółka opublikowała wyniki finansowe za 3Q 2013 r. Kwartalne przychody ze sprzedaży wyniosły 170,3 mln zł, EBIT 0,21 mln zł, a zysk netto 0,22 mln zł.
BM BPH W 3Q br. przychody wzrosły o 5,5% r/r co przy ograniczeniu kosztów przełożyło się na wzrost zysku operacyjnego o ponad 360% r/r. Największy wzrost w omawianym okresie wygenerowała sprzedaż w segmencie dystrybucji komputerów, notebooków i tabletów, co jak podaje spółka efekt z jednej strony powodzenia, jakim cieszyły się wśród klientów komputery znajdujące się w ofercie spółki, ale także coraz bardziej rozbudowanego portfolia urządzeń mobilnych. Zysk netto w kwartale wzrósł o prawie 75% w stosunku do analogicznego okresu w 2012 r. Zarząd NTT System przewiduje, że kolejny kwartał 2013 roku, tradycyjnie najlepszy dla dystrybutorów i producentów sprzętu komputerowego pozwoli spółce na zwiększenie udziału w rynku na terenie Polski.

MERCATOR MEDICAL   
Przedział cenowy w ofercie publicznej Mercator Medical został ustalony na 11,5-13,5 zł za papier - poinformowała spółka w komunikacie.

... więcej informacji w załączniku


BM BPH

kk


Notowania ACAUTOGAZ
Notowania ALIOR
Notowania Bumech
Notowania BZWBK
Notowania GPW
Notowania HAWE
Notowania JSW
Notowania LOTOS
Notowania NTTSYSTEM
Notowania PGNIG
Notowania Rafako
Notowania Warimpex
Notowania WIG20
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda